360 graden feedback

Deze tool komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 3. Leiderschap en strategie.

Het wordt steeds belangrijker dat medewerkers elkaar structureel feedback geven. 360°-feedback is hiervoor een geschikte methode. Bij deze methode wordt vanuit verschillende richtingen feedback gegeven. Vooraf wordt bepaald wie feedback wordt gevraagd.

Een digitaal 360 graden feedbacksysteem vervangt het traditionele functioneringsgesprek, omdat de managers van een zelfsturend team vaak geen zicht meer hebben op het functioneren van de individuele medewerkers.

De span of control van de manager is vaak groot alsmede de afstand tot de werkvloer.

Doel

Als u het 360 graden feedbacksysteem gebruikt, blijft het gesprek over het functioneren van de individuele medewerker binnen een team in stand. De medewerker ontvangt een rapport, waardoor snel inzicht ontstaat in eigen sterke- en ontwikkelpunten.

Hoe werkt het?

Het aantal vragen binnen het feedbacksysteem is per organisatie afhankelijk, variërend tussen de 10 en 20 gesloten vragen en ongeveer 3 open vragen. De korte vragenlijst bevordert de laagdrempeligheid.

Meer weten

Geplaatst op: 5 september 2017
Laatst gewijzigd op: 10 november 2020