Naar hoofdinhoud Naar footer

20 tips voor leren in netwerken

Gepubliceerd op: 26-10-2020

20 tips voor leren in netwerken

In veel leernetwerken wordt kennis uitgewisseld. Dat is vaak inspirerend en interessant. Maar leer je dan ook wat? De effectiviteit van de leernetwerken kan toenemen als je bewust stil staat bij wat er nodig is om echt te gaan leren. Aan de hand van de principes van het breinleren, heeft Kennismanager Diana Kole een praktische handreiking gemaakt met 20 tips om het leren in netwerken te stimuleren.

Daarnaast ontwikkelde ze ook een beknopte vragenlijst om te toetsen hoe de deelnemers leren in netwerken. Zodat je daarover met elkaar in gesprek kunt. Deze vragenlijst helpt om de effectiviteit van het leren in een netwerk onder de loep te nemen. Reflecteer op de gang van zaken en maak een plan voor vervolg. Vul de vragen voor jezelf in en bespreek ze in het netwerk.

 • Download de handreiking met de 20 tips (pdf) onderaan deze pagina
 • Download de bijpassende vragenlijst (word) onderaan deze pagina

Tips voor veiligheid

Als we ons veilig voelen in een groep, durven we onszelf te laten zien en leervragen te stellen. Als iemand zich onveilig voelt, creëert het stress, dat blokkeert het leren.

 1. Besteed niet alleen bij aanvang, maar zeer regelmatig tijd aan kennismaking.
 2. Communiceer waarderend dat is leuker en voelt veiliger, waardoor de openheid toeneemt.
 3. Werk aan gelijkwaardigheid en eigenaarschap voor alle deelnemers aan het netwerk.

Tips voor voeding

Om te leren moet de nieuwe kennis aansluiten bij kennis en ervaringen die je al hebt. Dat is je voedingsbodem.

 1. Laat deelnemers in beeld brengen of uitwisselen wat ze al weten of vinden van een bepaald onderwerp.
 2. Mensen worden uitgedaagd om te leren als ze ergens verbaasd over zijn of als hun verwachtingen worden verstoord.
 3. Zelf op zoek gaan naar iets wat verborgen ligt daagt ook uit.
 4. Mensen worden nieuwsgierig als er een open einde is, iets wat nog niet af is.
 5. Leren ontstaat door vragen stellen.
 6. Zorg dat er voldoende ruimte is om te kunnen bewegen, lopen en van houding veranderen.

Tips voor voelen en emotie

Een boodschap koppelen aan een gevoel zorgt ervoor dat het blijft hangen. Emoties spelen een grote rol bij leren.

 1. Om aandachtig aanwezig te zijn bij het onderwerp en de netwerkdeelnemers helpt het om bij de start even ‘in te checken’. 
 2. Breng iets verrassends in, iets grappigs of iets persoonlijks en maak gebruik van beelden, filmpjes of muziek die raken aan emotie.
 3. Zorg voor “dopamine momentjes” en maak het af en toe spannend: bijv. een wedstrijdelement.
 4. Afwisseling daagt uit.  Dat kan door verschillende werkvormen, maar ook door verschillende leeromgevingen.

Tips voor verbinden

Het leren in netwerken is een vorm van leren in verbinding. Het verbinden met anderen, met andere perspectieven, invalshoeken en benaderingen helpen om anders naar je eigen vraagstuk te kijken.

 1. Activeer meerdere zintuigen: werk met beeld, geluid,  tekenen, vloggen of bouwen met legoblokjes om samen op een andere manier vorm te geven aan het onderwerp.
 2. Teken een netwerkkaart, waarin je laat zien welke perspectieven je in de groep hebt aan de hand van de leervraag.
 3. Zoek naar de ‘middelpunt zoekende strategie’ een verbindend element waar alle deelnemers het over eens is.

Tips voor verwerken

Het brein heeft tijd en ruimte nodig om informatie te verwerken. Herhaling helpt om nieuwe kennis te koppelen en een plek te geven.

 1. Werk vanuit een urgent en dringend vraagstuk in verrassende ontmoetingen.
 2. Zorg voor rust en verwerkingstijd.
 3. Herhaal door in latere bijeenkomsten te reflecteren of terug te komen op eerder besproken onderwerpen.
 4. Maak verbinding met de werkpraktijk, zodat de kennis makkelijker kan worden toegepast.

Ondersteuning nodig bij jouw netwerk?

Waardigheid en trots op locatie ondersteunt netwerken. De netwerkmanagers weten wat er speelt in de verpleeghuiszorg, ze kennen veel goede voorbeelden en hebben een relevant netwerk. Meer weten over de bestaande netwerken of samen met ons de mogelijkheden van ondersteuning voor netwerken verkennen? Lees meer over de ondersteuning van netwerken

Heb je interesse om aan te sluiten bij een netwerk van kwaliteitsverpleegkundigen? Neem dan contact op met Susan Keunen via s.keunen@vilans.nl of tel. 030 789 20 40

Heb je interesse om aan te sluiten bij een netwerk welzijn & informele zorg? Neem dan contact op met Chantal Hillebregt via: c.hillebregt@vilans.nl of tel. 030 789 20 44

Heb je interesse om aan te sluiten bij een ander netwerk? Zoals teamcoaches, communicatie, kleine zorgorganisaties of anders? Mail dan aan Shannon Gotthjalpsen, s.gotthjalpsen@vilans.nl

Binnen de netwerken worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd die open toegankelijk zijn. Houd daarvoor de agenda van Waardigheid en trots op locatie in de gaten. En volg onze LinkedIn-pagina

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 07-03-2023

Deel deze pagina via: