1,2,3hoekskit geeft impuls aan samenwerking van naasten, bewoners en professionals

De 1,2,3hoekskit helpt je bij samenwerking in de ouderenzorg. Het is ontwikkeld vanuit de Driehoekskunde, dat gaat over wat er in de samenwerking tussen naasten, cliënten en professionals gebeurt. En hoort te gebeuren. Dat is niet altijd even makkelijk.

Mevrouw heeft flink gemorst met koffie. Er zit een vlek op haar blouse. Haar zoon komt zo op visite en vlekken op kleding hebben al eerder tot klachten geleid. Mevrouw wil alleen nu niet met de zorgprofessional mee om iets anders aan te trekken… De zorgprofessional twijfelt: Wat nu? Pak je even door zodat mevrouw schone kleding aan heeft als haar zoon komt of laat je haar zo zitten?

Bevlogen gesprek

De kit is gevuld met platen, praktische werkvormen en eenvoudige uitleg. De zorgprofessional legt de gesprekskaart uit de 1,2,3hoekskit op tafel en stelt aan haar collega’s de vragen: Wat denk je? Wat zou jij doen? Of wat juist niet? Wat volgt is een bevlogen gesprek tussen de zorgprofessionals over samenwerken binnen de ouderenzorg.

Houvast

De makers van de 1,2,3hoekskit hebben de Driehoekskunde vertaald naar illustraties, strips en werkvormen. De 1,2,3hoekskit geeft je houvast om als team onderling dezelfde taal te spreken, in gesprek te komen over visie en gezamenlijk een plan te maken.

Terug naar de mevrouw die koffie morste op haar kleding. Wanneer doe je het goed? Als haar zoon niet meer klaagt? Als je bij mevrouw aansluit en de vlekken laat zitten? Hoe ga je om met naasten die niet tevreden lijken?

Aansluiten bij de praktijk

De materialen uit de 1,2,3hoekskit geven professionals handvatten om samen naar de praktijksituaties te kijken. Bijvoorbeeld door met de gesprekskaarten een gezamenlijk beeld te vormen (Wat vinden wij hiervan? En hébben wij hier iets van te vinden?). Of door één van de casuskaarten te analyseren met behulp van een opstelling met de houten poppen uit de kit. Aan de slag gaan met de werkbladen kan ook. De mogelijkheden van de materialen worden stap voor stap uitgelegd. De 1,2,3hoekskit bevat beeldende materialen die aansluiten bij de praktijk.

‘Het geeft zoveel inzicht’, ‘wat leren we veel van elkaar’, ‘het hele plaatje zien werkt’

Zorgprofessionals over de 1,2,3hoekskit

Hulpmiddelen

Is na het gebruiken van de 1,2,3hoekskit dan alles opgelost? Waarschijnlijk niet. Elke samenwerking vraagt zijn eigen oplossing. Door met elkaar in gesprek te gaan, dezelfde taal te spreken en hulpmiddelen in te zetten om casuïstiek te bespreken, wordt de samenwerking een uitdaging in plaats van een last.

123hoekskit materialen

Driehoekskunde

De 1,2,3 hoekskit is ontstaan vanuit een passie van drie dames om iedereen aan de slag te laten gaan met Driehoekskunde. Het materiaal wordt steeds breder in de praktijk ingezet, met zowel diversiteit in doelgroep als in gebruikers. Driehoekskunde is overal toepasbaar. Waar mensen zijn, zijn driehoeken.

Meer weten

Geplaatst op: 11 januari 2022
Laatst gewijzigd op: 26 april 2022