Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie en Digitale zorgECD, Elektronisch Cliëntendossier

Gepubliceerd op: 27-12-2023

Wat is het ECD? 

Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is hét digitale instrument dat alle zorgprofessionals in de verschillende sectoren van de zorg ondersteunt. Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en behandelaars (zorgprofessionals) die in de zorg werken leggen in het ECD gegevens (data) vast over de inhoud van de zorg en behandeling van hun cliënten. In een ECD staan de algemene cliënt- en contactgegevens, de (medische) voorgeschiedenis van de cliënt, het zorg-, begeleidings-, ondersteunings- of behandelplan en de rapportage.

Hoe een ECD is opgebouwd en ingericht is afhankelijk van de leverancier die het bouwde. Een goed werkend ECD is ingericht volgens de stappen van het zorgproces, het ondersteunt zorgprofessionals bij het klinisch redeneren en in de uitvoer van hun dagelijkse werk.

Doelgroep van elektronisch cliëntendossier

Alle zorgprofessionals die nodig zijn om de zorg voor een cliënt uit te voeren en te volgen, maken gebruik van een ECD. Ieder legt in een ECD de informatie vast die voor het verlenen van zijn of haar deel van de zorg voor de cliënt van belang is. ECD’s worden gebruikt in alle sectoren van de zorg. Voor cliënten die zorg krijgen in de geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, in het verpleeghuis, de wijkverpleging, het ziekenhuis tijdens dagbehandeling en begeleiding. De bestuurder van de zorgorganisatie beslist doorgaans met welk ECD er wordt gewerkt. De keuze voor een ECD vraag visie en leiderschap van de beslissers over met welk ECD er gewerkt gaat worden.

In het Elektronisch Cliënten Dossier leggen zorgprofessionals vast welke zorg de cliënt nodig heeft en wat de afspraken daarover zijn. Hierbij houden ze rekening met wat de cliënt zelf kan, wat de mantelzorg kan doen en wat voor de cliënt belangrijk is. Op deze manier kan de cliënt erop vertrouwen dat iedere zorgprofessional binnen de zorgorganisatie weet welke zorg hij of zij nodig heeft. 

Praktijkverhaal over ECD: