Naar hoofdinhoud Naar footer

Technologie en Digitale zorgBedsensor

Wat is een bedsensor?

Met een bedsensor hebben zorgprofessionals inzicht in welke cliënten rustig in bed liggen, uit bed zijn of lang in dezelfde houding liggen. Dit inzicht helpt bijvoorbeeld valincidenten en decubitus (doorligwonden) te voorkomen.  

Een bedsensor is een (lerend) systeem van bewaking met sensoren. Dit gebeurt via een bedplaat die op borsthoogte onder het matras wordt geplaatst en een eigen smartphone app heeft. De verschillende sensoren in de bedsensor kunnen druk(verdeling) en trillingen meten. De bedsensor neemt het volgende waar:

 • Grote bewegingen, zoals houdingsveranderingen en opstaan uit bed;
 • Kleine trillingen, zoals ademhaling en hartslag.

Een zorgmedewerker krijgt via een smartphone app informatie over:

 • Wie in bed ligt
 • Wie op de bedrand zit 
 • Wie uit bed is 
 • Wie onrustig is
 • Wie lang in dezelfde houding ligt en daardoor op de hoogte is wie wisselligging nodig heeft. 

Hiermee is in een oogopslag een overzicht van cliënten te zien. Naast dit overzicht voor de nachtzorg heeft de bedsensor meer mogelijkheden. Zo bevat de applicatie een dag- of weekoverzicht. Hierin staat informatie over de nachtrust van een cliënt over een langere periode. Op basis hiervan kunnen behandelaren interventies bepalen. 

Er zijn verschillende generaties zorgdomotica/sensorische bewaking. Binnen de eerste generaties werd er voornamelijk een beroep gedaan op de zorgprofessional voor geluid-, sensor en beeldinterpretatie. Terwijl de latere generaties steeds meer taken overnemen van de zorgprofessional door intelligentie in te bouwen in de techniek.

Doelgroep

Cliënten intramurale dementiezorg of gehandicaptenzorg die in een groepswoning wonen. In de dementiezorg zijn dit groepen van 8 tot 12 bewoners met een gemeenschappelijke woonkamer. 

Wonen de mensen met dementie alleen thuis of in een woonzorgcentrum (buiten het groepswonen)? Dan sluit leefstijlmonitoring met bewakingsfuncties mogelijk beter aan. Afhankelijk van het product leefstijlmonitoring maakt een bedsensor deel uit van het netwerk van sensoren.

De waardebepaling is tot nu toe gebaseerd op een waardebepalend onderzoek naar één product bedsensor binnen het programma Anders Werken in de Zorg (ouderenzorg).

Zachte kostenZachte baten
 • Herinrichten van zorgproces
 • Leren werken met technologie (behandelaar en zorgmedewerker)
 • Uitleg aan cliënten en naasten
 • Minder privacy door continue monitoring
 • Betere nachtrust voor cliënt
 • Persoonlijkere (ochtend)zorg
 • Meer privacy door minder controles
 • Actievere cliënt overdag
 • Beter inzicht in slaapgedrag cliënt
 • Meer rust tijdens dienst voor zorgmedewerker
 • Behandelaar kan gerichtere interventies inzetten 
 • Behandelaar kan interventies beter monitoren 
 • Meer werkplezier voor zorgprofessional
Harde kostenHarde baten
 • Introductie in organisatie
 • Trainingen door leverancier
 • Trainingen door collega’s
 • Aanpassen IT-infrastructuur
 • Borging van kennis
 • Kosten bedsensor
 • Monitoring door zorgpersoneel
 • Minder controlerondes lopen in de nacht
 • Minder onnodige controles in de nacht
 • Minder onnodige controles overdag
 • Minder valse alarmen in de nacht
 • Voorkomen van valincidenten
 • Voorkomen van decubitus
 • Behandelaar kan sneller succesvolle interventie inzetten bij cliënt
 • Behandelaar kan sneller en beter interventies evalueren 
 • Efficiëntere ochtendzorg door afgestemde looplijnen op basis van waakpatroon
 • Meer tijd voor cliënten tijdens zorgmoment

Door zorgkantoren is samen met Vilans en in contact met een aantal zorgaanbieders, inzicht verkregen in de effecten en impact van het gebruik van technologieën in de langdurige zorg. Dit is met behulp van het Zorgtransformatiemodel van het Kenniscentrum Digitale Zorg (KCDZ) van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgepakt. In de publicatie (zie downloads), lees je de uitkomsten van het doorlopen proces en de daarbij opgedane inzichten.

Praktijkervaring over de slimme optische sensor: