Gebruik van informatie

In hoofdstuk 8 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan de vereisten op het gebied van het gebruik van informatie. Daarbij is speciale aandacht voor het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve cliëntervaringen.

Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft tot doel mensen en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te ondersteunen.

Drie thema’s

In het kwaliteitskader worden drie thema’s onderscheiden als het gaat om gebruik van informatie:

  • Verzamelen en delen van informatie waaronder cliëntoordelen
  • Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen
  • Openbaarheid en transparantie

Download

Afbeelding bij 'Kwaliteitsdashboard Aafje'

Kwaliteitsdashboard Aafje

Praktijk - 11 juni 2019 - Lees het interview met Aafje over het gebruik van hun kwaliteitsdashboard met de doelen, soorten gegevens, totstandkoming, implementatie en tips.
onderwerp: Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Leren en verbeteren met de Kwaliteit Verbetercyclus'

Leren en verbeteren met de Kwaliteit Verbetercyclus

Verslagen - 24 april 2019 - De Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) helpt om met leren en kwaliteitsverbetering aan de slag gaan. Op donderdag 11 april kwamen acht zorgorganisaties die werken met de KVC bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.
onderwerp: Kwaliteit verbetercyclus

Afbeelding bij 'Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg: kwaliteit meten vanuit cliëntperspectief'

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg: kwaliteit meten vanuit cliëntperspectief

Praktijk - 15 januari 2019 - “Voor de cliënt is het belangrijk om in het verpleeghuis te kunnen blijven leven zoals hij of zij dat gewend is. De organisaties in de AWO ZL wilden de kwaliteit van leven daarom veel meer meten vanuit het verhaal van de bewoners: wat is relevant voor hen?”, zegt onderzoeker Katya Sion.
onderwerpen: Lerende netwerken, Kennisinfrastructuur

Afbeelding bij 'Zicht op verpleeghuiszorg: slimmer informatie verzamelen'

Zicht op verpleeghuiszorg: slimmer informatie verzamelen

Verslagen - 11 juli 2018 - Het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd systemen en informatie beter te koppelen en te benutten, zonder dat dit de verpleeghuizen extra administratieve lasten geeft.

Afbeelding bij 'Stichting Topcare zet in op de voortdurende opwaartse kwaliteitsspiraal'

Stichting Topcare zet in op de voortdurende opwaartse kwaliteitsspiraal

Praktijk - 22 november 2017 - De ambitie van Topcare voor de ouderenzorg is: willen leren en kennis willen delen. Deze ambitie liep als een rode draad door het Topcare-symposium. Lees het verslag!
onderwerpen: Topcare, Samenwerking

Ik wil werken aan:

Cliëntervaringen meten (3)
Afbeelding bij 'Verhalen ophalen van cliënten: hoe doe je dat?'

Verhalen ophalen van cliënten: hoe doe je dat?

Tools - 25 maart 2019 - Wie is de mevrouw die je dagelijks verzorgt? Hoe goed ken je haar achtergrond en wensen? Die vraag stond 14 maart centraal op de themabijeenkomst ‘Verhalen ophalen van cliënten’. Lees het verslag.

Afbeelding bij 'Publicatie: Inzicht in (ervaren) kwaliteit'

Publicatie: Inzicht in (ervaren) kwaliteit

Verslagen - 31 mei 2018 - De kernachtige beschrijvingen in de publicatie bieden de kwaliteitsmedewerker ondersteuning in het oriëntatieproces op instrumenten voor het inzichtelijk maken van (de ervaren) kwaliteit van leven.

Afbeelding bij 'Argos Zorggroep meet cliënttevredenheid met QDNA'

Argos Zorggroep meet cliënttevredenheid met QDNA

Tools - 12 september 2017 - Argos Zorggroep meet cliënttevredenheid met QDNA en heeft door dit systeem 24 uur per dag inzicht in de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek.