Gebruik van informatie

In hoofdstuk 8 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan de vereisten op het gebied van het gebruik van informatie. Daarbij is speciale aandacht voor het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve cliëntervaringen.

Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft tot doel mensen en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te ondersteunen.

Drie thema’s

In het kwaliteitskader worden drie thema’s onderscheiden als het gaat om gebruik van informatie:

  • Verzamelen en delen van informatie waaronder cliëntoordelen
  • Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen
  • Openbaarheid en transparantie

Download

Afbeelding bij 'Kleurcodes Amaris geven rust en duidelijkheid'

Kleurcodes Amaris geven rust en duidelijkheid

Praktijk - 27 november 2020 - Bij Amaris zetten ze kleurcodes in voor de begeleiding en verzorging van bewoners met corona. Dit biedt overzicht. Hoe pakken zij dit aan?
onderwerpen: Veiligheid, Opleiden

Afbeelding bij 'Mirella Minkman: ‘Corona vergrootte de vraag naar blended kennis’'

Mirella Minkman: ‘Corona vergrootte de vraag naar blended kennis’

Praktijk - 22 september 2020 - Mirella Minkman (Vilans): De vraag naar kennis vanuit Vilans is in de coronatijd fors toegenomen. We hebben ons gericht op het beschikbaar stellen van praktische kennis.'
onderwerp: Kennisinfrastructuur

Afbeelding bij 'Kwaliteit van zorg: Waardigheid en trots op locatie en PREZO'

Kwaliteit van zorg: Waardigheid en trots op locatie en PREZO

Tools - 16 september 2019 - Werken aan kwaliteitsverbetering? Lees het verschil tussen en de toegevoegde waarde van de scan van Waardigheid en trots op locatie en de kwaliteitsmodellen PREZO en PREZO Care van kwaliteitsinstituut Perspekt.

Afbeelding bij 'Kwaliteitsdashboard Aafje'

Kwaliteitsdashboard Aafje

Praktijk - 11 juni 2019 - Lees het interview met Aafje over het gebruik van hun kwaliteitsdashboard met de doelen, soorten gegevens, totstandkoming, implementatie en tips.
onderwerp: Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Leren en verbeteren met de Kwaliteit Verbetercyclus'

Leren en verbeteren met de Kwaliteit Verbetercyclus

Verslagen - 24 april 2019 - De Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) helpt om met leren en kwaliteitsverbetering aan de slag gaan. Op donderdag 11 april kwamen acht zorgorganisaties die werken met de KVC bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.
onderwerp: Kwaliteit verbetercyclus

Afbeelding bij '‘Medewerkers niet onnodig belasten met regels en protocollen’'

‘Medewerkers niet onnodig belasten met regels en protocollen’

Praktijk - 16 april 2019 - Onnodige of omslachtige bureaucratie waar medewerkers of klanten tegenaan lopen? De Riethorst Stromenland ontwikkelde een zogeheten Kafkaknop om dit te melden. 'Het doet een beroep op ons om kritisch te kijken naar waar we mee bezig zijn.'

Afbeelding bij 'Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg: kwaliteit meten vanuit cliëntperspectief'

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg: kwaliteit meten vanuit cliëntperspectief

Praktijk - 15 januari 2019 - “Voor de cliënt is het belangrijk om in het verpleeghuis te kunnen blijven leven zoals hij of zij dat gewend is. De organisaties in de AWO ZL wilden de kwaliteit van leven daarom veel meer meten vanuit het verhaal van de bewoners: wat is relevant voor hen?”, zegt onderzoeker Katya Sion.
onderwerpen: Lerende netwerken, Kennisinfrastructuur

Afbeelding bij 'Verplichte registraties in langdurige zorg: een overzicht'

Verplichte registraties in langdurige zorg: een overzicht

Beleidsstukken - 13 november 2018 - Onnodig registreren willen we natuurlijk voorkomen. Bekijk het vernieuwde overzicht van wettelijk verplichte registraties in de langdurige intramurale zorg.

Afbeelding bij 'Regeldruk? Alle argumenten om een administratieve handeling wel of niet uit te voeren'

Regeldruk? Alle argumenten om een administratieve handeling wel of niet uit te voeren

Tools - 29 oktober 2018 - Op de 'Argumentenkaart Uitvoeren van een administratieve handeling' staan argumenten voor en tegen het uitvoeren van een specifieke administratieve handeling, geschreven vanuit het perspectief van een zorgprofessional.

Afbeelding bij 'Zicht op verpleeghuiszorg: slimmer informatie verzamelen'

Zicht op verpleeghuiszorg: slimmer informatie verzamelen

Verslagen - 11 juli 2018 - Het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd systemen en informatie beter te koppelen en te benutten, zonder dat dit de verpleeghuizen extra administratieve lasten geeft.

Ik wil werken aan:

Gebruik van informatie (1)
Afbeelding bij 'Overzicht van tools: werken aan minder regeldruk'

Overzicht van tools: werken aan minder regeldruk

Verslagen - 16 november 2020 - Werken aan minder regeldruk kan op verschillende manieren. De ‘Keuzehulp minder regeldruk’ helpt je om uit te zoeken welke tools geschikt zijn!

Cliëntervaringen meten (3)
Afbeelding bij 'Verhalen ophalen van cliënten: hoe doe je dat?'

Verhalen ophalen van cliënten: hoe doe je dat?

Verslagen - 25 maart 2019 - Wie is de mevrouw die je dagelijks verzorgt? Hoe goed ken je haar achtergrond en wensen? Die vraag stond 14 maart centraal op de themabijeenkomst ‘Verhalen ophalen van cliënten’. Lees het verslag.

Afbeelding bij 'Publicatie: Inzicht in (ervaren) kwaliteit'

Publicatie: Inzicht in (ervaren) kwaliteit

Praktijk - 31 mei 2018 - De kernachtige beschrijvingen in de publicatie bieden de kwaliteitsmedewerker ondersteuning in het oriëntatieproces op instrumenten voor het inzichtelijk maken van (de ervaren) kwaliteit van leven.

Afbeelding bij 'Argos Zorggroep meet cliënttevredenheid met QDNA'

Argos Zorggroep meet cliënttevredenheid met QDNA

Tools - 12 september 2017 - Argos Zorggroep meet cliënttevredenheid met QDNA en heeft door dit systeem 24 uur per dag inzicht in de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek.

Monitoren en stuurinformatie (8)
Afbeelding bij 'Tools voor meten en begrijpen'

Tools voor meten en begrijpen

Tools - 12 november 2020 - Meten is essentieel om resultaten aan te kunnen tonen. Lees over meten, nulmeting, indicatoren of ga meteen aan de slag met tools voor meten.
onderwerp: Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Praatplaat kwaliteitsdashboard'

Praatplaat kwaliteitsdashboard

Tools - 17 augustus 2020 - Deze praatplaat voor kwaliteitsdashboards helpt je inzichtelijk maken welke data je nodig hebt voor het vullen van het kwaliteitsdashboard binnen jouw verpleeghuis.
onderwerp: Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Regeldruk aanpakken door schrappen en snappen'

Regeldruk aanpakken door schrappen en snappen

Tools - 14 augustus 2019 - Verzorgenden zijn bijna een derde van hun werktijd kwijt aan administratie. Dat moet omlaag! Bij de ‘schrap- en snapsessies’ van (Ont)regel de zorg wordt de interne regeldruk aangepakt en krijgen zorgmedewekers inzicht in wettelijke registratieplicht.

Afbeelding bij 'AxionContinu: met praktische oplossingen administratieve lasten aanpakken'

AxionContinu: met praktische oplossingen administratieve lasten aanpakken

Verslagen - 8 maart 2019 - Met verschillende teams werden bij AxionContinu schrapsessies georganiseerd, met als resultaat: concrete en praktische oplossingen voor het terugdringen van administratieve lasten.

Afbeelding bij 'Hans Alofs van De Wever: ‘Met alleen regels opruimen kom je er niet’'

Hans Alofs van De Wever: ‘Met alleen regels opruimen kom je er niet’

Praktijk - 27 september 2018 - De Wever organiseerde met medewerkers, cliënten, familie en management een opruimactie over regels. “De uitdaging is ervoor te zorgen dat we voortdurend reflecteren over wat kwaliteit van zorg is”, zegt interne adviseur zorg Alofs.
onderwerpen: Familieparticipatie, Eigen regie

Afbeelding bij 'Nieuwe methodiek ‘Weet wat je meet’'

Nieuwe methodiek ‘Weet wat je meet’

Praktijk - 6 april 2017 - De methodiek 'Weet wat je meet' helpt zorgprofessionals wél iets te doen met metingen en registraties. Lees meer over deze handige methodiek!
onderwerpen: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Met de Rode Knop pakken Viattence-medewerkers regellast aan'

Met de Rode Knop pakken Viattence-medewerkers regellast aan

Tools - 20 juli 2016 - Op de homepage van intranet staat bij Viattence een rode knop. Door hier op de klikken meldt een medewerker een regel of maatregel die knelt.

Afbeelding bij 'De Opruimdienst van De Waalboog'

De Opruimdienst van De Waalboog

Tools - 13 juli 2016 - De Waalboog organiseerde een proces om medewerkers en management te helpen afstand te doen van niet noodzakelijke zaken die onvoldoende waarde toevoegen.

Administratieve lasten (1)
Afbeelding bij 'Overzicht van tools: werken aan minder regeldruk'

Overzicht van tools: werken aan minder regeldruk

Verslagen - 16 november 2020 - Werken aan minder regeldruk kan op verschillende manieren. De ‘Keuzehulp minder regeldruk’ helpt je om uit te zoeken welke tools geschikt zijn!