Gebruik van hulpbronnen

In hoofdstuk 7 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan de vereisten met betrekking tot het gebruik van hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair proces. Een verpleeghuis behoort hulpbronnen effectief en efficiënt te gebruiken om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen.

Belangrijke hulpbronnen bij het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg zijn:

  • De gebouwde omgeving
  • Technologie
  • Materialen en hulpmiddelen
  • Facilitaire zaken
  • Financiën en administratie
  • Relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen

Download

Afbeelding bij 'Digitale systemen benutten: wat regelt de Wegiz?'

Digitale systemen benutten: wat regelt de Wegiz?

Praktijk - 14 september 2023 - Binnen de meeste zorgorganisaties is het elektronisch cliëntendossier een belangrijk systeem. Hoe kun je dat optimaal benutten? De nieuwe wet Wegiz moet regelen dat de juiste informatie op de juiste plek komt.
onderwerpen: Technologie, Basis op orde

Afbeelding bij 'Hoe gegevens in het ECD kwaliteit van leven en efficiënt werken kunnen bevorderen'

Hoe gegevens in het ECD kwaliteit van leven en efficiënt werken kunnen bevorderen

Praktijk - 20 februari 2023 - Hoe kunnen gegevens in het ECD kwaliteit van leven en efficiënt werken in verpleeghuizen bevorderen? Lees het interview!
onderwerp: Technologie

Afbeelding bij 'Kennisdossier duurzaamheid in de zorg'

Kennisdossier duurzaamheid in de zorg

Tools - 6 september 2022 - Hoe kan jij of jouw zorginstelling bijdragen aan een meer duurzame zorg? In dit overzicht vind je verschillende tools, inspiratie en praktijkvoorbeelden.
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'Community Care Dongen: anders werken en echt naar cliënt én netwerk kijken'

Community Care Dongen: anders werken en echt naar cliënt én netwerk kijken

Praktijk - 25 juli 2022 - Maria-Oord over de voordelen van Community Care Dongen: kostenbesparing, betere samenwerking en een grotere inzet van het informele netwerk.
onderwerpen: Domeinoverstijgend samenwerken, Toekomst verpleegzorg, Zorginkoop

Afbeelding bij 'Conforte Innovatielab: innoveren is een kwestie van de juiste mindset'

Conforte Innovatielab: innoveren is een kwestie van de juiste mindset

Praktijk - 7 juni 2022 - Bij een laboratorium voor zorginnovatie denken mensen vaak aan slimme technologie. In het ConForte Innovatielab in Rotterdam bungelt de invoering van technologie ergens onderaan.
onderwerp: Technologie

Afbeelding bij 'Project ‘Sociaal Arrangeren’ in Nijmegen veelbelovend voor toekomstige ouderenzorg'

Project ‘Sociaal Arrangeren’ in Nijmegen veelbelovend voor toekomstige ouderenzorg

Praktijk - 5 april 2022 - In Nijmegen werken verschillende partijen samen in het domeinoverstijgende samenwerkingsproject: Sociaal Arrangeren. De eerste ervaringen zijn positief.
onderwerpen: Domeinoverstijgend samenwerken, Toekomst verpleegzorg, Eigen regie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken'

Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken

Tools - 7 december 2021 - Gebruik de ‘Wegwijzer: aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken' om zelf aan de slag te gaan met domeinoverstijgende samenwerking.
onderwerp: Domeinoverstijgend samenwerken

Afbeelding bij 'Domeinoverstijgend samenwerken: het kan en het werkt!'

Domeinoverstijgend samenwerken: het kan en het werkt!

Praktijk - 19 mei 2021 - Samenwerken tussen verschillende domeinen in de zorg: hoe leidt dit tot goede zorg voor kwetsbare ouderen? In drie experimenten is dit onderzocht. De sleutel: een lokale arrangeur.
onderwerpen: Technologie, Domeinoverstijgend samenwerken, Toekomst verpleegzorg

Afbeelding bij 'Maatwerk voor wooninitiatieven in financiële nood door corona'

Maatwerk voor wooninitiatieven in financiële nood door corona

Praktijk - 30 april 2021 - Niet alle wooninitiatieven weten dat er een speciale regeling is voor financiële steun door leegstand in coronatijd, de ‘Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood’.
onderwerp: Kleinschalig wonen

Afbeelding bij 'Domeinoverstijgend samenwerken Ede: klant meehelpen om regie te voeren'

Domeinoverstijgend samenwerken Ede: klant meehelpen om regie te voeren

Praktijk - 6 april 2021 - Opella: ‘Domeinoverstijgend samenwerken, zonder de belemmering van financieringsschotten, is in Ede onze reguliere werkwijze geworden’.
onderwerpen: Cultuurverandering, Technologie, Domeinoverstijgend samenwerken, Toekomst verpleegzorg, Opleiden, Zorginkoop, Eigen regie

Ik wil werken aan:

Gebruik van hulpbronnen (1)
Afbeelding bij 'Praktijkervaringen technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg'

Praktijkervaringen technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg

Praktijk - 8 juni 2020 - We hebbende ervaringen van veel relevante technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg geïnventariseerd. Bekijk het overzicht!
onderwerp: Technologie

Implementatie van technologie (3)
Afbeelding bij 'Toolkit: aan de slag met technologie in de verpleeghuiszorg'

Toolkit: aan de slag met technologie in de verpleeghuiszorg

Praktijk - 8 februari 2022 - In de implementatietoolkit 'aan de slag met technologie in de verpleeghuiszorg' vind je uitleg, tips, voorbeelden en tools.
onderwerp: Technologie

Afbeelding bij 'Praktijkervaringen technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg'

Praktijkervaringen technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg

Praktijk - 8 juni 2020 - We hebbende ervaringen van veel relevante technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg geïnventariseerd. Bekijk het overzicht!
onderwerp: Technologie

Afbeelding bij 'Publicatie: Juridische vragen en antwoorden over cliëntportalen'

Publicatie: Juridische vragen en antwoorden over cliëntportalen

Praktijk - 25 juni 2018 - Samen met acht zorgorganisaties uit Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen en jurist Carolien Jobse (Corvers) bundelden we de meest voorkomende (juridische) vragen en dilemma’s over het gebruik van cliëntportalen. Waar mogelijk formuleerden we ook de antwoorden op deze vragen.
onderwerp: Technologie