Administratieve lasten

Afbeelding bij Administratieve lasten

Mensen die in de zorg werken, willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Minder tijd voor administratie betekent meer tijd voor de cliënt. Administratieve lastenverlichting draagt bij aan kostenbesparing, hogere cliënt- en medewerkerstevredenheid, afbouw van overhead en meer ruimte voor de professional. En het maakt de organisatie flexibel, waardoor zij makkelijker kan inspelen op veranderingen in doelgroep, zorgvraag, financiering of samenwerkingsverbanden.

  • Overzicht
  • 22 Praktijkvoorbeelden
  • 6 Tools
  • 2 Beleidsstukken
  • 18 Actueel
  • 6 Verslagen

Uitgelicht

Afbeelding bij 'Vilans toolkit 'Minder papier, meer tijd voor zorg''

Vilans toolkit 'Minder papier, meer tijd voor zorg'

20 juli 2016 - Met de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg' kunnen instellingen inzichtelijk maken welke regels en formulieren nodig zijn en welke niet.

Afbeelding bij 'Overzicht van wettelijk verplichte registraties'

Overzicht van wettelijk verplichte registraties

20 juli 2016 - De werkgroep Registratielast maakte een overzicht van welke voor zorgmedewerkers volgens de wet verplichte registraties zijn en welke niet.

Afbeelding bij 'Publicatie: Hoe kunnen regels bijdragen aan waardevolle zorg?'

Publicatie: Hoe kunnen regels bijdragen aan waardevolle zorg?

1 april 2019 - Als regels of (denk)kaders in de weg lijken te staan, bedenken mensen in en om betrokken zorgorganisaties hoe het anders kan, zodat ze niet meer beperken maar juist ondersteunen.