Administratieve lasten

Afbeelding bij Administratieve lasten

Mensen die in de zorg werken, willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Minder tijd voor administratie betekent meer tijd voor de cliënt. Administratieve lastenverlichting draagt bij aan kostenbesparing, hogere cliënt- en medewerkerstevredenheid, afbouw van overhead en meer ruimte voor de professional. En het maakt de organisatie flexibel, waardoor zij makkelijker kan inspelen op veranderingen in doelgroep, zorgvraag, financiering of samenwerkingsverbanden.

  • Overzicht
  • 11 Praktijkvoorbeelden
  • 6 Tools
  • 2 Beleidsstukken
  • 13 Actueel
  • 6 Agenda
  • 4 Verslagen

Uitgelicht

Actueel (13)