Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd

Het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd heeft tot doel de kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie te bevorderen. De zorg voor jonge mensen met dementie onderscheidt zich op wezenlijke punten van de zorg voor mensen met dementie op leeftijd. Behalve de diversiteit aan ziektebeelden maakt vooral de levensfase waarin die jonge mens met dementie verkeert het verschil.

Verbijzondering Zorgstandaard Dementie

In 2013 is de Zorgstandaard Dementie uitgebracht. In deze standaard worden de kwaliteitsnormen benoemd waaraan de zorg van mensen met dementie moet voldoen, in alle stadia van het ziekteproces. Het Kenniscentrum heeft van deze Zorgstandaard Dementie een verbijzondering gemaakt voor dementie op jonge leeftijd. Voor de vertaling naar een zorgprogramma op regionaal niveau schreef het Kenniscentrum een handleiding. In die zin is de verbijzondering van de Zorgstandaard een opmaat om te komen tot meer regionale samenhang in het aanbod van zorg en welzijn voor jonge mensen met dementie en hun directe omgeving.

Het CZ-fonds ondersteunde het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd bij het schrijven van de verbijzondering en maakte een filmpje over dit initiatief.

Meer weten

Geplaatst op: 11 februari 2016
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022