Zorggroep Elde: ‘Het zijn de details die ertoe doen bij liefdevolle zorg’

Zorggroep Elde heeft altijd een duidelijk doel voor ogen: waarde toevoegen aan het leven en welzijn van de cliënt. De organisatie neemt niets van de cliënt over, maar ondersteunt cliënten in hun veerkracht om alles wat zij nog zelf kunnen, ook zelf te laten doen. Hoe klein ook. Want dát maakt dat mensen zich prettig voelen. De partner van een bewoner van Zorggroep Elde blogt over de hartverwarmende zorg die zijn vrouw bij de Brabantse zorgorganisatie ontving.

‘De geriater drukte mij met de neus op de feiten. Hij zei dat mijn vrouw Marjan, na bijna tien jaar thuis te zijn verzorgd, het niet meer zou redden thuis; ze had andere professionele zorg nodig. Als in een roes ga je mee in wat er wordt voorgesteld. Je kijkt vooral wat er in de regio beschikbaar is. Eigenlijk zouden specialisten en huisartsen, in hun rol als verwijzers, beter ingelezen moeten zijn over de mogelijkheden van allerlei organisaties. Welke organisaties met welke specialisaties komen in aanmerking? Aan welke onderdelen van zorg heeft Marjan nog behoefte?

Onze geriater is zo’n specialist. Hij kende Marjan en wist welke zorg voor haar nodig en wenselijk was. Marjan had een zeldzame vorm van Alzheimer. De ziekte begon met verlies van het gezichtsvermogen en geheugen en eindigde met gedragsproblemen. Haar gedrag maakte opname noodzakelijk. Marjan hield van dagelijkse wandelingen en speciaal van de zon.

‘Met de zon mee’

Na opname binnen de afdeling Oleander van Zorggroep Elde in Boxtel was snel duidelijk dat het team heel veel om Marjan gaf. De informatie welke we als familie hadden moeten overleggen maakte het voor het team mogelijk om in alle opzichten goed voor haar te zorgen.

Het was bijvoorbeeld prachtig om te zien dat ze voor het raam in haar stoel ‘met de zon mee’ werd verplaatst. Op een dag ging ik haar rond de klok van twaalf eten geven. Marjan zat in een stoel voor het raam, lekker in de zon. Met op de achtergrond vogeltjesgezang uit een cd-speler en een glimlach op haar gelaat. Haar handen werden gemasseerd. Persoonlijke verzorging om het leven voor haar aangenamer te maken. Deze en nog veel andere details die me vooral zijn bijgebleven van de liefdevolle zorg die ze bij Zorggroep Elde kreeg.

‘Om liefdevol te verzorgen, moet je kunnen geven om iemand’

Mijn eerste contact met de mensen die er voor Marjan, en ook voor mij, toe deden verliep héél positief. Het samen, als team er voor de mensen zijn was niet alleen duidelijk maar ook dagelijks voelbaar. De hiërarchie speelde nauwelijks een rol. De gelijkwaardigheid stond voorop. Het opleidingsniveau was een gegeven en iedereen wist welke schakel van de keten voor hem of haar was weggelegd. Zo ook in het periodiek overleg waar alle betrokken zorgprofessionals bij aangesloten zijn en waar ik telkens bij aanwezig was. Marjan werd toegewezen aan eerst verantwoordelijke verzorgende Elvera. Er was meteen een klik tussen Marjan en Elvera. Het voelde vanaf het begin goed. Ik voelde dat ze gaf om haar. Want om liefdevol te kunnen verzorgen, moet je kunnen geven om iemand. Dat is volgens mij een voorwaarde in dit werk. De warme zorg voerde de boventoon en was belangrijker dan gedragsproblemen behandelen.

Ik realiseer me dat gegevens in een zorgplan verantwoord moeten worden. Dat heb ik niet als storend of negatief ervaren. Ik werd erbij betrokken en plaatste desgevraagd mijn paraaf voor akkoord. Het ging vanzelf. Het ging vanzelf omdat de teamleden er niet over zeurden. Hoofdzaak blijft; hoe wordt je dierbare verzorgd? Voelt dat goed? Dan is de relatie, bijna altijd, ook goed.’

Meer weten

Geplaatst op: 13 december 2016
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019