Zorgdomotica vergroot bewegingsvrijheid in Savelberg

Verpleeghuis Savelberg (Zorgpartners Midden-Holland) in Gouda zet domotica op een succesvolle manier in om de bewegingsvrijheid voor de bewoners zo min mogelijk te beperken en hun autonomie te vergroten. Hun aanpak kenmerkt zich door een praktische inzet van technologie en de mogelijkheid voor maatwerk rondom de cliënt.

Doel is meer vrijheid

De effecten van deze autonomie op de kwaliteit van leven die mensen ervaren is groot, ook bij dementie. Bewoners van de Savelberg tonen minder depressieve klachten en prikkelbaarheid sinds een deel van de beperkingen in hun bewegingsvrijheid is weggenomen. Voorheen konden ouderen met dementie niet zonder begeleiding van hun afdeling af om verdwalen en weglopen te voorkomen. Door de zorgdomotica is het mogelijk om op een voldoende veilige manier meer vrijheid te creëren voor bewoners.

Aanpak met leefcirkels

De Savelberg werkt met leefcirkels gecombineerd met dwaaldetectie. De zorgtechnologie bestaat uit sensoren in polsbandjes en deuren en detectiesoftware in appartementen en op smartphones en desktops van zorgmedewerkers.

Afhankelijk van wat past bij de bewoner kan deze zelfstandig vrij gebruik maken van de eigen afdeling, het gebouw of ook de tuin: drie leefcirkels. Zorgmedewerkers bepalen samen met de cliënt, familie en een multidisciplinair team welke leefcirkel het beste past. Hierbij letten ze onder andere op de mate van dementie en gedrag. Op deze manier is er maatwerk en sluit de balans vrijheid en veiligheid zo veel mogelijk aan bij elke individuele bewoner.

Het polsbandje maakt het mogelijk deze ruimten te betreden: sensoren in het polsbandje en de deuren zijn zodanig afgesteld dat een deur alleen opengaat als de drager van het polsbandje geacht wordt deze zone te mogen betreden.

De zorgmedewerkers kunnen elk moment zien waar bewoners zich verblijven. Door de dwaaldetectie wordt een signaal afgegeven als de bewoner buiten de leefcirkel komt die voor hem of haar veilig geacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een cliënt samen met een bezoeker een buitendeur passeert. Dit geeft een melding op de telefoon van de zorgmedewerkers zodat deze de bewoner naar binnen kunnen begeleiden.

Appartementen

Ook in de appartementen zijn slimme sensoren geplaatst. Zorgmedewerkers kunnen op afstand zien of er reden is om naar een bewoner te gaan. Dit voorkomt veel onnodige interventies, medewerkers hoeven minder vaak naar een appartement ter controle. Dit vergroot de rust en privacy voor de bewoners.

Aanpassingen in de organisatie

Om zorgdomotica voor bewegingsvrijheid te implementeren zijn niet alleen technologische aanpassingen nodig. Binnen de Savelberg worden medewerkers opgeleid om gebruik te maken van de technologie. De toepassing van deze domotica heeft tenslotte effecten op hun dagelijkse werk. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat op momenten dat medicatie wordt verstrekt bewoners ver weg zijn van de afdeling. Hoe ga je daar mee om?

Ook is veel aandacht voor cliënten en naasten bij de implementatie en toepassing. Wat is het effect op de balans veiligheid en vrijheid? Door hen te betrekken bij de implementatie onder meer door het gezamenlijk bepalen van de gewenste leefcirkel worden mogelijke bezwaren grotendeels weggenomen.

Domotica Award

Savelberg is een locatie van Zorgpartners Midden-Holland. De zorgtechnologie Conview Care is ontwikkeld door Leertouwer. Savelberg won samen met leverancier Leertouwer in 2015 de Smart Homes Award voor het meest inspirerende project op het gebied van zorgdomotica.

Video: Zorgdomotica in Savelberg

Video over zorgdomotica in Savelberg

Meer weten

Geplaatst op: 12 januari 2016
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2023