Samenwerken in de nachtzorg door middel van zorgcirkels

In Zuidoost-Brabant werken de Waardigheid en trots-deelnemers RSZK, Joris Zorg, Savant zorg, Sint Annaklooster, Valkenhof, De Zorgboog, Archipel Zorggroep en Vitalis WoonZorg Groep samen met andere verpleeg- en verzorgingshuizen, kleinschalige woonvormen, begeleid wonen en thuiszorg op een slimme manier samen in de nachtzorg. ’s Nachts zijn medewerkers inzetbaar voor cliënten van meerdere organisaties, binnen zogenaamde ‘zorgcirkels’.

Zorgcirkels voor nachtzorg

Deze zorgcirkels beslaan een bepaald gebied. Per cirkel staan één of enkele medewerkers paraat. ‘Het resultaat is een goede beschikbaarheid van zorg tijdens de nacht’, vertelt Jacqueline Kuppens die het initiatief ondersteunt. ‘Soms is het even puzzelen om een cirkel rond te krijgen. Maar inmiddels hebben we ervaring in de regio en komt de samenwerking steeds gemakkelijker tot stand. Diverse zorgcirkels zijn inmiddels de projectfase al lang voorbij. Daar richten we ons op het bestendigen van de samenwerking en het verder verbeteren.’

Extra menskracht

Optimale hulp voor cliënten staat voorop. De zorgcirkels maken daarom waar mogelijk gebruik van technieken voor toezicht en alarming. Signalen komen binnen bij een centrale die passende hulp oproept, variërend van buren of mantelzorg, spoedzorg of een medewerker.

Stuurgroep

Zorgcirkels is een initiatief van zorgorganisaties. Een stuurgroep begeleidt de verdere ontwikkeling van Zorgcirkels. Deze stuurgroep bestaat uit directeuren en bestuurders van deelnemende zorgorganisaties, afgevaardigden van kennisinstellingen en de directie van de Coöperatie Slimmer Leven 2020.

Bron: Slimmer Leven 2020

Geplaatst op: 21 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 11 augustus 2021