VWS: ‘Academische werkplaatsen effectieve vorm van samenwerking’

In zes academische werkplaatsen ouderenzorg doen universiteiten samen met zorgverleners, zorgaanbieders en onderwijsinstellingen onderzoek naar goede verpleeghuiszorg. Volgens Anno Pomp, Coördinator Strategie Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, is dit een effectieve vorm van samenwerking. ‘Deze netwerken waren vaak afhankelijk van tijdelijke subsidies, waardoor het elk jaar de vraag was of hun goede werk konden blijven voortzetten. Vorig jaar heeft het ad hoc karakter van de financiering plaatsgemaakt voor structurele financiering, waardoor de academische werkplaatsen een flinke boost hebben gekregen.’

ZonMw en het ministerie van VWS bezochten de afgelopen maanden de zes academische werkplaatsen ouderenzorg. Zo kregen ze meer zicht op de werkwijze van de werkplaatsen en de manier waarop zij wetenschap en praktijk met elkaar verbinden. Wat vooral opviel was het enthousiasme en de bevlogenheid van alle betrokkenen. ‘De academische werkplaatsen zijn terecht trots op de mooie resultaten die ze tot nu toe hebben behaald’, zegt Jenneke van Veen, voorzitter van het voor- en najaarsoverleg van de academische werkplaatsen ouderenzorg. ‘Ze schroomden ook niet om te vertellen waar ze nog extra stappen moeten zetten, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking met onderwijsinstellingen.’

Dichter bij de werkvloer

Bij alle academische werkplaatsen ligt de focus op het verbinden van wetenschap en praktijk. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar kennisvragen die leven in de dagelijkse zorgpraktijk. De aangesloten zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de onderzoeksthema’s en -prioriteiten. ‘Het eigenaarschap ligt daardoor dicht bij de zorgorganisaties, en daarmee dicht bij de mensen op de werkvloer. Zo hebben de resultaten uit het onderzoek direct effect op de kwaliteit van zorg die kwetsbare ouderen in verpleeghuizen ervaren’, zegt Anno.

Tijdens de werkbezoeken kwam naar voren dat bestuurders van de aangesloten zorgorganisaties een belangrijke rol spelen in het verbinden van wetenschap en praktijk. ‘Zij zijn degenen die binnen hun eigen organisatie de juiste voorwaarden moeten scheppen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg, door medewerkers de tijd en de ruimte te geven om zichzelf verder te ontwikkelen. Zorgverbetering komt vaak van onderop, maar het kan nooit zonder de commitment van bestuur en management’, aldus Anno.

Meer weten

Geplaatst op: 22 juli 2019
Laatst gewijzigd op: 13 november 2019