Vormen van leiderschap in de praktijk van het verpleeghuis

Leiderschap is niet alleen iets van de bestuurder of een teamleider in een zorginstelling. Elke medewerker toont leiderschap door beslissingen te nemen. Leiderschap zit in álle beroepen in het verpleeghuis. Alleen gezamenlijk dragen medewerkers bij aan goede zorg voor de bewoner.  In de rubriek ‘leiderschap in de praktijk’ vertelt iedere maand een medewerker uit een verpleeghuis  over leiderschap in zijn functie.

Inmiddels hebben onder andere een verpleegkundige, ergotherapeut, beleidsmedewerker, zorgmanager, praktijkopleider, kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundig specialist en teamleider hun verhaal verteld.

Leiderschap in de relatie met de cliënt

Verpleegkundige Monique de Vries (WarmThuis): ‘Op het gebied van het contact met de cliënt ervaar ik zeker leiderschap. De cliënt ervaart zijn of haar dementie, wij begeleiden, verleiden en passen aan. In die vorm ontstaat er een leiderschap onder gelijkwaardige omstandigheden, waarin je vanuit je professioneel inzicht het leiderschap in milde vorm aanvaardt. Daarin word je vrijgelaten en ook ondersteund. Ik heb bijvoorbeeld het idee geopperd om aan de slag te gaan met familieparticipatie. Ook heb ik voorgesteld dat er voor familie altijd een vast aanspreekpunt is binnen het team gedurende de eerste date na opname van een nieuwe cliënt, en regelmatig overleg met de familie tijdens de eerste twee maanden. Dan voorkom je dat problemen gaan sluimeren, ze worden meteen op tafel gelegd.’

Leiderschap in brugfunctie

Karin van der Heijden, verpleegkundig specialist (Laverhof): ‘Mijn functie als verpleegkundig specialist is echt een brugfunctie waarin ik mensen steun, motiveer en help bij hun groei en ontwikkeling. De functie verpleegkundig specialist bestaat hier nog niet zo lang, dus het moet nog een beetje vorm krijgen. Maar ik merk zeker al dat zowel de bestuurder als de manager meedenken over mogelijkheden om die positie te versterken. Het effect daarvan merk ik ook al: zowel het team als mijn leidinggevende waarderen het gat dat ik vul tussen de verzorgenden en de artsen. Als verpleegkundig specialist heb ik immers niet alleen de verpleegkundige blik, maar ook medische kennis.’

Leiderschap: mensen meekrijgen

Natasja Cassin, kwaliteitsverpleegkundige (Vecht en IJssel): ‘Ik span mij iedere dag in om mijn collega’s mee te nemen, te coachen en te motiveren. Daar heb ik als kwaliteitsverpleegkundige ook precies de goede baan voor: het wordt van mij verwacht dat ik verbeterpunten realiseer. Mijn manager geeft mij de ruimte om hierin initiatieven te ontplooien. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met een plan op het gebied van medicatieveiligheid en daarin probeer ik mijn collega’s ook mee te nemen. Iedereen kent de principes volgens welke we moeten werken, maar toch komt het er toch niet altijd van om dit ook echt te doen. Als kartrekker aan mij om te onderzoeken wat mijn collega’s nodig hebben, ze te informeren, ze te coachen.’

Leiderschap: kijken naar elkaars kwaliteiten

Jacintha van Ravenhorst, zorgconsulent en indicatiesteller (Norschoten): ‘Leiderschap betekent voor mij met name dat mensen in hun kwaliteit worden gezet. Dat hun kwaliteit ten volle gezien en benut wordt. In ons team van vijf zorgconsulenten en twee administratief ondersteuners proberen we echt te kijken naar elkaars kwaliteiten en hoe we die kunnen inzetten. Ons werk is zo veelzijdig. Zo moet je bijvoorbeeld vaak een lange adem hebben om langdurige zorg te regelen en daar zijn mijn collega’s goed in. Ik ben meer van de actie en het goed en snel plannen en schakelen. Daarom is de revalidatie bij mij ondergebracht. Daar word ik blij van, want daar zit mijn kracht. Als je dat bij elkaar weet te vinden en te benoemen, vind ik dat heel sterk. Daarmee houd je je werk ook erg leuk.’

Leiderschap in de PAR

Jeroen de Dijcker, verpleegkundige (Amstelring): ‘In mijn werk komt leiderschap op verschillende niveaus voor. In het dagelijkse werk met de patiënt, waarin ik verpleegkundige regie voer. Maar ook in de PAR, de Professionele Adviesraad, een afvaardiging van alle disciplines binnen de organisatie. Daar toon ik leiderschap door te laten zien wat mijn verpleegkundige collega’s op de werkvloer ervaren. Met het organiseren van verpleegkundige conferenties betrek ik die collega’s bij de ontwikkelingen en het uitoefenen van ons vak. Tegelijkertijd halen we bij zo’n conferentie informatie op die we meenemen naar de beleidsmedewerkers van de organisatie. Dat zijn allemaal niveaus van leiderschap waar verschillende competenties voor nodig zijn.’

Meer weten


Geplaatst op: 30 oktober 2019
Laatst gewijzigd op: 31 oktober 2019