Vivantes: gemotiveerde medewerkers en tevreden inspectie

Kampte Vivantes in 2017 nog met financiële problemen, een hoog ziekteverzuim en een ontevreden Inspectie, bestuurder Karin Veltstra vertelt in een interview met Zorgvisie hoe zij na haar aantreden, met hulp van Waardigheid en trots, het tij wist te keren. Het ziekteverzuim is inmiddels 1 procent gedaald en het inspectierapport is positief. Veltstra: ‘De motivatie bij de medewerkers is terug. Ze hebben de ruimte om er te zijn voor de bewoners. Dat komt vooral doordat zij zelf de regie hebben genomen.’

Net aangetreden bestuurder Veltstra realiseerde zich drie jaar geleden dat zij de ouderenzorgorganisatie in Limburgs Westelijke Mijnstreek niet alleen uit het moeras zou kunnen trekken. ‘Er ontbrak kennis en kunde op bepaalde plekken en er was sturing nodig op kwaliteit en veiligheid. We moesten de samenstelling van de teams op orde brengen en de lijn verstevigen. En: er moest tempo op.’

Coaches Waardigheid en trots

Vanuit het programma Waardigheid en trots zijn toen coaches aangesteld: één voor strategie en één voor het primaire proces. Veltstra voegde een derde coach toe voor het onderwerp persoonsgerichte zorg, omdat ze weet dat dit thema erg aansluit bij de motivatie van medewerkers.

Anneke Augustinus
Anneke Augustinus

Programmaleider Waardigheid en trots, Anneke Augustinus: ‘Het traject is een worsteling en kan lang duren, maar er worden mooie dingen mee bereikt. Soms bestaat er veel wantrouwen tussen leidinggevenden en is er een verbinder nodig. Soms wil je iemand die doorpakt, iemand waardoor het gaat schuren. Of er is juist een expert op inhoud nodig, of op strategisch management. Over het algemeen stellen wij meerdere coaches voor aan de aanbieder, zodat deze zelf een keuze kan maken. Anders werkt het niet. Er moet chemie zijn.’

Methodisch werken

De coach persoonsgerichte zorg ging per locatie aan de slag met een veranderteam van enkele medewerkers uit verschillende geledingen. Daaruit ontstond een plan voor de hele locatie. De coach monitorde het proces en sprak bijvoorbeeld mensen aan op hun handelen.

De coach methodisch werken richtte zich op de verpleegkundigen ouderenzorg op elke afdeling en adviseerde hoe het elektronisch patiëntendossier (epd) het best kon worden ingericht op methodisch werken. Ze leerde de eerst verantwoordelijke verzorgenden hoe je een team leert om methodisch te werken.

De strategisch coach was niet specifiek een inhoudsdeskundige. Veltstra: ‘Zij was kritisch op hoe je mensen goed kon laten samenwerken en hield het overzicht op wat we in gang hadden gezet. Voor mij was ze echt een kritisch klankbord en we waren het zeker niet altijd eens.’

Kwaliteitsgesprekken

Veltstra blikt terug op een bijzondere periode: ‘Je staat met je laarzen in de modder en je doet wat nodig is, ook al horen sommige dingen niet bij je takenpakket.’ Zelf is de bestuurder maandelijks kwaliteitsgesprekken gaan voeren met de locatiemanagers, rondom methodisch werken. Normaal zou ze dat aan de directeur overlaten, maar nu wilde ze er kort op zitten en zelf horen wat locatiemanagers nodig hadden om hun doelen te halen.

Scholing en opleiding

Het is Vivantes gelukt om medewerkers te behouden voor de sector door te investeren in scholing en opleiding en hen vertrouwen te geven. Personeelstekort is funest voor kwaliteit, weet ook Veltstra: ‘Je kwaliteit stijgt het snelst op locaties waar de bezetting goed op orde is. Als er roosterproblematiek is, zijn ze alleen nog daar mee bezig. Ook al denken wij dat er best ruimte is om aan kwaliteit te werken, in hun hoofd hebben onze medewerkers die ruimte niet.’

Veltstra is erg tevreden over de veranderingen in de organisatie: de sfeer is huiselijker. De zorg is persoonsgerichter geworden, medewerkers denken meer na over wensen en behoeften van bewoners en toetsen dat ook. Het methodisch werken is heel erg gaan leven.

Reflecteren

De bestuurder vertelt dat het hele proces haar zelf ook veel heeft gebracht. ‘Ik ben zelf ook iemand die continu reflecteert, daar groei ik van. Het doet mij goed om te zien trots mensen op de organisatie zijn en wat we met z’n allen hebben bereikt. Ik denk absoluut dat ik door alles wat ik heb meegemaakt een betere bestuurder ben geworden.’

Augustinus: ‘Als je meedoet omdat je een vinkje wil halen, lukt het niet. Je moet bereid zijn om als hele organisatie in de spiegel te kijken. Iedereen van hoog tot laag moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’ Veltstra: ‘Het leert je vooral dat je het samen moet doen en de dialoog aan moet gaan.’

‘De professionals professional laten zijn, zij weten heel goed wat hun cliënten nodig hebben. Het gaat niet om mij, het gaat om de bewoners en de medewerkers.’

Door: Carina van Aartsen. Lees het volledige artikel ‘Hoe Vivantes uit het dal klom’ op Zorgvisie.nl

Meer weten

Geplaatst op: 19 februari 2020
Laatst gewijzigd op: 19 februari 2020