ViVa! Zorggroep maakt grote stappen met Waardigheid en trots op locatie

ViVa! Zorggroep in Noord-Holland besloot met al haar locaties mee te doen aan de scan van Waardigheid en trots op locatie. Zo wilde het bestuur in beeld krijgen in welke mate de locaties voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De scan liet grote verschillen zien. Waar de ene locatie als best practice kan dienen, wordt op een andere locatie maximale ondersteuning van een coach ingezet.

Karin Piña Afonso is sinds 1 maart 2019 locatiemanager van Huis ter Wijck in Beverwijk. Door de gekozen managementstructuur ontbrak het de medewerkers aan ondersteuning, vertelt ze. ‘Ze kregen het gevoel dat ze het zelf maar moesten uitzoeken. En dat deden ze ook. Met de beste bedoelingen, maar het voldeed niet aan de professionele standaard. Op sommige afdelingen was maar 1 op de 5 medewerkers BIG-geregistreerd. Daarnaast waren de onderlinge verhoudingen niet optimaal.’

Grote stappen

Piña Afonso is blij dat de scan is uitgevoerd en de zwakke punten heeft blootgelegd. Inmiddels heeft Huis ter Wijck ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie-coach Hilda Stergakis. ‘We maken grote stappen. Medewerkers weten beter wat er van ze wordt verlangd. Ze voelen zich veiliger en krijgen de kans om zich te ontwikkelen in het vak. Ik verwacht dat terug te zien in tevredenheidsonderzoek dat nu loopt. Mensen van buiten merken ook dat het hier beter gaat. Medewerkers zeggen je vriendelijk gedag en de sfeer is nu goed.’

Toegenomen zorgvraag

Huis ter Wijck is een groot complex van negen verdiepingen met bijna 170 bewoners en 200 medewerkers. Bijna een dorp op zich. Het huis heeft daarom twee locatiemanagers, Karin Piña Afonso en haar collega Ellen Stet. De situatie van de bewoners varieert. Sommigen huren en wonen volledig zelfstandig. Anderen huren en hebben thuiszorg van ViVa! Zorggroep. Daarnaast zijn er bewoners die intramuraal wonen met somatische of psychogeriatrische aandoeningen. Het aantal bewoners dat veel zorg nodig heeft, is toegenomen.

Advies: intensieve ondersteuning

Marja van Berkel voerde namens Waardigheid en trots op locatie de scan uit bij Huis ter Wijck. ‘We zagen dat het team de omslag naar zwaardere zorg niet goed heeft kunnen maken’, zegt Van Berkel. ‘Dat zien we wel vaker bij verzorgingshuizen die steeds meer bewoners binnen de muren krijgen die veel en complexe zorg nodig hebben. De zelfsturing werkte op deze locatie niet goed. Dat heeft wellicht te maken met wat er al ontwikkeld was of niet bij de start van de zelfsturing. Als scanners hebben we geadviseerd om intensieve ondersteuning in te zetten bij Huis ter Wijck.’

Verbeteringen

Met hulp van Waardigheid en trots op locatie-coach Hilda Stergakis zijn er in Huis ter Wijck allerlei verbeteringen in gang gezet. De vijf zorgteams van Huis ter Wijck hebben een coördinator toegevoegd gekregen, die een training op maat krijgt. De locatiemanager overlegt regelmatig met de coördinatoren en bewaakt dat er eenheid van visie en doelen is. Ook zijn de verpleegkundigen niveau 4 en 5 beter in positie gezet.

Hiaten wegwerken

‘We hebben met de CanMEDS-methodiek de rollen van medewerkers beschreven en die vergeleken met hun huidige competenties. Vervolgens hebben we leerplannen gemaakt om de hiaten weg te werken. We hebben ook een plan van aanpak gemaakt om de medicatieveiligheid op orde te brengen. De steun van Hilda (Stergakis, red.) is daarbij heel waardevol.’

Actief aan de slag

ViVa! Zorggroep laat voor alle locaties een scan uitvoeren. Op die manier krijgt de organisatie in beeld waar de huizen staan in relatie tot het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. ‘De scan maakt duidelijk waar de pijnpunten en pluspunten van een locatie zitten’, zegt Marja van Berkel. ‘Vaak hebben bestuurders wel een vermoeden, maar de scan legt het bloot.’

Kwaliteitskader gaat leven

Van Berkels ervaring bij ViVa! Zorggroep leert dat het kwaliteitskader meer gaat leven naarmate bestuurders er vaker mee te maken krijgen. ‘Ze krijgen meer inzicht in de methodiek en gaan er actief mee aan de slag. Bij iedere volgende scan hebben ze meer ervaring en kunnen we op gelijkwaardig niveau informatie en adviezen uitwisselen. Ze kunnen locaties met elkaar vergelijken en zien wat op de ene plaats wel werkt en op de andere plek extra aandacht vraagt.’

Door: Jos Leijen

Meer weten

Geplaatst op: 16 december 2019
Laatst gewijzigd op: 22 maart 2021