Videoserie Leiderschap in het verpleeghuis: Trudy Prins (De Rijnhoven)

Trudy Prins, bestuurder bij De Rijnhoven, investeert veel in het luisteren naar wat er in de teams speelt. ‘In crisistijd bestaat de neiging om een commandostructuur op te zetten en hiërarchisch leiding te gaan geven. Maar het is mijn ervaring dat als je mensen het vertrouwen en de ruimte geeft om professioneel en proactief te handelen, ze zeker in crisistijd dat vertrouwen meer dan waar zullen maken. Ons besturingsmodel van zelforganisatie heeft de coronacrisis glansrijk doorstaan.’

Leiderschap volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat over het ‘in hun kracht zetten en faciliteren van zorgverleners’. Continu leren en verbeteren is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners. Maar hoe breng je dit als bestuurder in de praktijk? In de videoserie Leiderschap in het verpleeghuis vragen we verschillende verpleeghuisbestuurders te reageren op een aantal stellingen. Trudy Prins vertelt over haar manier van leiding geven aan De Rijnhoven.

Protocollen zijn niet leidend

Over de stelling ‘medewerkers mogen buiten de lijntjes kleuren’ is Trudy Prins duidelijk: ‘Ik geef mijn medewerkers altijd mee dat ze vanuit de behoefte van de bewoners moeten kijken en niet vanuit regels en protocollen. Als een bewoner zijn hele leven zijn eigen appeltje geschild heeft, moet je niet ineens zeggen: volgens de inspectie mag u nu niet meer zelf een mes vasthouden.’

Bellen, appen of mailen

Trydy Prins vindt het belangrijk dat mensen geen drempels ervaren om naar haar toe te komen met een vraagstuk. ‘Ik woon jaarlijks alle teamoverleggen een keer bij en ga met de medewerkers in gesprek, met als effect dat medewerkers mij heel makkelijk bellen, appen of mailen als ze ergens tegenaan lopen. We zoeken dan samen, in gesprek met elkaar een oplossing. Dat is buitengewoon prettig om zo met elkaar om te kunnen gaan.’

Nieuwbouw niet zonder inspraak

Ook laat Trudy Prins zich graag adviseren door de professionele adviesraad en de cliëntenraad. ‘Onlangs nog hebben we een sessie gehouden waarin ik beide raden heb uitgenodigd om mij te adviseren over de nieuwbouw die we aan het plannen zijn. Daarbij is het heel belangrijk om zowel het perspectief van de cliënten als van de medewerkers op te nemen, zodat de plannen zijn afgestemd op hoe cliënten willen wonen en op hoe medewerkers optimaal kunnen werken.’

Erkenning en waardering

Ook op het thema werkdruk wordt de dialoog ingezet. Trudy Prins: ‘Iedereen ervaart werkdruk anders. We hebben daarom een methodiek ingezet om binnen de teams na te gaan hoe hun individuele werkbeleving is. Daaruit kwam het thema naar boven ‘uiting geven aan erkenning en waardering’. We hebben daarop kris-kras door de organisatie mensen uitgenodigd om met ons hierover in gesprek te gaan. En daar is een set aanbevelingen uitgekomen. ‘

Videoserie Leiderschap in het verpleeghuis

Bekijk deel 4 van de videoserie over Leiderschap in het verpleeghuis waarin Trudy Prins reageert op 5 stellingen over leiderschap.

Bekijk ook de andere video’s in de serie Leiderschap in het verpleeghuis.

Rubriek Leiderschap in de praktijk

Leiderschap is niet alleen iets van de bestuurder of een teamleider in een zorginstelling. Elke medewerker toont leiderschap door beslissingen te nemen. Leiderschap zit in álle beroepen in het verpleeghuis. Alleen gezamenlijk dragen medewerkers bij aan goede zorg voor de bewoner. In de rubriek Leiderschap in de praktijk vertellen verschillende medewerkers over leiderschap binnen hun functie. Lees de verhalen van onder andere een verpleegkundige, ergotherapeut, beleidsmedewerker, zorgmanager, praktijkopleider, kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundig specialist, teamleider, etc. Lees de verhalen uit de rubriek Leiderschap in de praktijk .

Meer weten

Geplaatst op: 21 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 21 juli 2020