Videoserie Leiderschap in het verpleeghuis: Mirjam Hagen (QuaRijn)

Mirjam Hagen, bestuurder bij QuaRijn, weet de kennis en inzichten van de werkvloer op waarde te schatten en te benutten. Daarnaast zet ze in op leren en verbeteren en op het verlagen van de werkdruk met een lean-team. Mirjam Hagen: ‘Mensen in de zorg moeten ook daadwerkelijk zoveel mogelijk zorg kunnen verlenen.’

Leiderschap volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat over het ‘in hun kracht zetten en faciliteren van zorgverleners’. Continu leren en verbeteren is de norm voor een goede zorgorganisatie en voor professionele zorgverleners. Maar hoe breng je dit als bestuurder in de praktijk? In de videoserie Leiderschap in het verpleeghuis vragen we verschillende verpleeghuisbestuurders te reageren op een aantal stellingen. Aline Poolen vertelt over haar visie en aanpak.

Verantwoorde zorg buiten de lijntjes

Mirjam Hagen wil graag leiderschap zien van al haar medewerkers: ‘Hoewel het ook vaak mogelijk is om de beste zorg te bieden en in te spelen op dat wat bewoners willen bínnen de lijntjes, wil ik dat mijn medewerkers ook leiderschap tonen om voor de wens van de bewoner te gaan staan als ze daarvoor buiten de lijntjes moeten kleuren. Dit gebeurt dan in goed overleg en leidt ook tot verantwoorde zorg.’

Open over fouten

Mirjam Hagen werkt nu een kleine 6 jaar bij QuaRijn. Ze is ooit als diëtist begonnen en heeft dagelijks contact met de mensen die direct met de bewoners werken. ‘Het inspireert mij en ik heb hen nodig om mijn werk als bestuurder goed te kunnen doen.’

Als het gaat om openheid en transparantie op het gebied van fouten maken om hiervan te kunnen leren geeft Mirjam Hagen zelf het goede voorbeeld. ‘Wij hadden bijvoorbeeld een slecht ingericht ECD, waarvan de wijkverpleging veel last had. Daarvoor heb ik toen ook een excuusbrief geschreven. Ik merk dat dat wel gewaardeerd wordt.’

Cliëntenraad werkt mee aan cliënten-app

De verschillende adviesraden zijn de oren en ogen in de organisatie met veel kennis en inzichten die nodig zijn om besluiten te kunnen maken, erkent Mirjam Hagen. Bij QuaRijn gaan ze een stapje verder, door de adviesraden ook actief en vanaf het begin te betrekken bij de verschillende projecten. ‘We zijn nu bezig met het inrichten van een cliënten-app waarmee naasten mee kunnen kijken in het zorgdossier. Een aantal leden van de cliëntenraad maakt deel uit van het ontwikkelteam voor het beste resultaat.’

Lean-training

De kwaliteitsgelden hebben geholpen om de werkdruk al een stuk omlaag te brengen, stelt Mirjam Hagen. En waar QuaRijn verder op inzet is het versimpelen van processen. ’15 collega’s volgen een lean six sigma green belt training, en zitten in een lean-team om te werken aan het versimpelen van processen volgens de lean-methode. Het uiteindelijke doel hiervan is dat mensen in de zorg ook daadwerkelijk zoveel mogelijk zorg kunnen verlenen.’

Videoserie Leiderschap in het verpleeghuis

Bekijk deel 5 van de videoserie over Leiderschap in het verpleeghuis waarin Mirjam Hagen reageert op 5 stellingen over leiderschap.

Bekijk ook de andere video’s in de serie Leiderschap in het verpleeghuis.

Rubriek Leiderschap in de praktijk

Leiderschap is niet alleen iets van de bestuurder of een teamleider in een zorginstelling. Elke medewerker toont leiderschap door beslissingen te nemen. Leiderschap zit in álle beroepen in het verpleeghuis. Alleen gezamenlijk dragen medewerkers bij aan goede zorg voor de bewoner. In de rubriek Leiderschap in de praktijk vertellen verschillende medewerkers over leiderschap binnen hun functie. Lees de verhalen van onder andere een verpleegkundige, ergotherapeut, beleidsmedewerker, zorgmanager, praktijkopleider, kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundig specialist, teamleider, etc. Lees de verhalen uit de rubriek Leiderschap in de praktijk .

Meer weten

Geplaatst op: 17 augustus 2020
Laatst gewijzigd op: 29 maart 2021