Videoserie ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ – deel 3: Familie betrekken

In 4 korte video’s, onderdeel van de ‘microlearning Liefdevolle zorg’, laten zorgmedewerkers zien hoe zij liefdevolle zorg in de praktijk brengen. Als zorgmedewerkers kun je onderling veel van elkaar leren door goede ervaringen met elkaar te delen en daar patronen in te ontdekken. Ook het delen van ervaringen met familie om deze te betrekken bij de zorg is voor zowel de familie als de bewoner waardevol. Andere aspecten van liefdevolle zorg zijn het levendig houden van ervaringen van bewoners met hun naasten en het bieden van persoonlijke aandacht naast de groepsactiviteiten.

Om verpleeghuizen te helpen bij de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners heeft  Leyden Academy samen met het Jo Visser fonds een videoserie gemaakt bestaande uit 19 korte video’s van een praktijksituatie, die inspireert en aanzet tot een gesprek over goede zorg. De video’s zijn verdeeld in 4 thema’s: ‘Leren kennen van de bewoner’, ‘Bijdragen aan leefplezier’, ‘Delen van ervaringen om de familie te betrekken’ en ‘Omgaan met dilemma’s’. Dit zijn ook de thema’s van het eerder ontwikkelde Leefplezierplan.

Delen van ervaringen om de familie te betrekken

#12: Leren

Een zorgmanager bij Respectzorg, locatie Quintus vertelt hoe hij de mensen uit zijn team stimuleert om van elkaar te leren door ieder werkoverleg het eerste half uur te besteden aan het onderling uitwisselen van ervaringen. Daar worden vervolgens patronen uit gedestilleerd om de zorg te verbeteren.

#13: Betrekken

Familie weet vaak niet precies hoe hun naaste in het verpleeghuis de dag doorbrengt. Een activiteitenbegeleider bij Respectzorg, locatie Quintus vertelt hoe zij regelmatig ervaringen met familieleden deelt. Bijvoorbeeld door tijdens een uitje een foto van een bewoner te maken en die met haar dochter te delen. Familie wordt zo deelgenoot van momenten van leefplezier.

#14: Schilderij

Ervaringen maken wie we zijn. Een verzorgende IG van Topaz, locatie Zuydtwijck, laat zien hoe zij belangrijke ervaringen van bewoners warm en levendig houdt. Bijvoorbeeld door samen met een bewoner een schilderij van een kleinkind te bewonderen.

#15: Individu

Voor bewoners zijn vaak juist de momenten van individuele aandacht, naast de groepsactiviteiten, heel belangrijk. Iedereen is uniek, niemand is een nummer. Een activiteitenbegeleider bij Respectzorg, locatie Quintus laat zien hoe zij individuele bewoners in het zonnetje zet, bijvoorbeeld door even met iemand een gebakje te gaan eten in het restaurant.

Bron: Leyden Academy

Bijeenkomst inzet microlearning Liefdevolle zorg
Op 6 februari 2020 (14.45–17.00 uur) organiseert Leyden Academy een gratis leerbijeenkomst voor opleiders of L&D-specialisten in de ouderenzorg. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de microlearning Liefdevolle zorg in de praktijk en het Leefplezierplan en worden voorbeelden gegeven van hoe de microlearning ingezet kan worden als lesmateriaal binnen jouw verpleeghuis. Bekijk het programma en meld je aan.

Meer weten

Geplaatst op: 8 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 8 januari 2020