Videoserie ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ – deel 1: Bewoner leren kennen

Een bewoner leren kennen is een voorwaarde om zorg persoonsgericht aan te bieden. In 5 korte video’s, onderdeel van de ‘microlearning Liefdevolle zorg’, laten zorgmedewerkers zien hoe zij liefdevolle zorg in de praktijk brengen als het gaat om contact maken met de bewoner, zoeken naar gedeelde interesses, oprecht vragen stellen aan de bewoner, erkennen van verdriet en het betrekken van de familie. De video’s bieden inspiratie en stof tot nadenken of een gesprek met je collega’s over hoe het gaat bij jou op de werkvloer.

Om verpleeghuizen te helpen bij de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners heeft  Leyden Academy samen met het Jo Visser fonds een videoserie gemaakt bestaande uit 19 korte video’s van een praktijksituatie, die inspireert en aanzet tot een gesprek over goede zorg. De video’s zijn verdeeld in 4 thema’s: ‘Leren kennen van de bewoner’, ‘Bijdragen aan leefplezier’, ‘Delen van ervaringen om de familie te betrekken‘ en ‘Omgaan met dilemma’s’. Dit zijn ook de thema’s van het eerder ontwikkelde Leefplezierplan.

De bewoner leren kennen

#1: Een klik hebben met een bewoner

Een verzorgende met een Turkse achtergrond op locatie Zandley (Schakelring) vertelt hoe zij een goede klik heeft met een bewoonster  van eveneens Turkse afkomst, waarmee zij Turks kan praten. Voor de bewoonster maakt dit dat zij zich echt thuis voelt. Met wie heb jij een klik?

#2: Omgaan met verdriet van bewoners

Een verzorgende IG van locatie Zuydtwijck (Topaz) laat zien hoe zij de tijd neemt voor een bewoonster. Verdriet mag er zijn, je hoeft het niet altijd op te lossen.

#3: Nieuwsgierig zijn naar het levensverhaal van de bewoner

Een verzorgende IG van locatie Zuydtwijck (Topaz) laat zien hoe zij een bewoonster bij elk contact weer een beetje beter leert kennen. Doorvragen en voortborduren op de brokjes informatie uit eerdere contactmomenten. Heb jij genoeg momenten in je werk om de bewoners te leren kennen?

#4: Contact maken als met een vriendin

Een verzorgende IG van locatie Den Es (Azora) laat zien hoe zij contact maakt met een bewoonster die nog nauwelijks kan communiceren. Als zij deze mevrouw helpt met eten en drinken dan gaat zij in gedachten een gesprek met haar aan als met een vriendin. Dit helpt om in alle rust er te zijn voor de bewoonster.

#5:  Betrekken van familie

Een verzorgende op locatie Zandley (Schakelring) laat zien hoe zij familie van een bewoonster betrekt bij de zorg om de bewoonster zich thuis te laten voelen. Weet jij welke mensen belangrijk zijn voor de bewoner aan wie jij zorg verleent?

Bron: Leyden Academy

Meer weten

Geplaatst op: 26 november 2019
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2021