Bezoek in verpleeghuizen: uitdaging én emotioneel weerzien

foto WZH Prinsenhof: Sandra Uittenbogaart

De uitvoering van de bezoekregeling vraagt serieuze inzet van bestuurders en zorgmedewerkers. Maar als bewoners hun naaste of geliefde weer kunnen zien is het het allemaal dubbel en dwars waard. Zonnehuis De Luwte (Zonnehuisgroep Amstelland) en WZH Prinsenhof (WoonZorgcentra Haaglanden) waren 1 van de 26 verpleeghuislocaties die als eerste hun deuren weer mochten openen voor bezoek. Zij delen hun ervaringen én bieden handige tips.

Met de Handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen in de hand, zetten steeds meer verpleeghuislocaties de deur op een kier. Het niet zien van naasten en geliefden begint echt te lang te duren voor veel bewoners.

Zonnehuisgroep Amstelland

Zonnehuisgroep Amstelland, locatie Zonnehuis De Luwte, was één van de eerste groep van 26 locaties die mocht starten voorafgaand aan de versoepeling. ‘Wij moesten het allemaal echt snel regelen, maar het is gelukt. De reacties zijn overweldigend; mensen zijn zo blij dat ze elkaar weer kunnen zien’, vertelt Willemijn Wittkämper, regiomanager Zonnehuisgroep Amstelland.

‘De versoepeling kan alleen op basis van vertrouwen en je doet een beroep op het gezonde verstand van mensen; tijdens de wandeling of het samenzijn op de kamer, staan wij er niet als politieagent bij of mensen elkaar écht niet aanraken…’

Van beeldbellen naar elkaar live zien

Zo vertelt Willemijn Wittkämper over een bewoonster met dementie die regelmatig kon beeldbellen met haar echtgenoot. ‘Soms werd ze tijdens het bellen afgeleid en dan vergat zij dat ze aan het bellen was. Dat was voor haar echtgenoot best even slikken. Hij mag haar nu weer live zien en dat is voor beiden zo ontzettend fijn.’

Nog niet hand-in-hand

Wel kost het de echtgenoot en het zorgpersoneel moeite de bewoonster duidelijk te maken dat zij haar man op dit moment nog niet mag aanraken. ‘Dat is sowieso wel een lastig stukje. We hebben ook een dochter die altijd hand-in-hand zat met haar moeder. Zij mogen elkaar nu ook weer zien, maar niet hand-in-hand zitten. Dat zijn absoluut uitdagingen’, erkent Wittkämper.

regels bezoekregeling bij ZHGA
Ontvangst van bezoek bij Zonnehuisgroep Amstelland

WoonZorgcentra Haaglanden

Voor Richard Spraakman, locatiemanager Prinsenhof van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) ligt de uitdaging meer in het vinden van de middenweg tussen de locatie veilig houden en tegemoetkomen aan de behoefte elkaar te zien. Ook de locatie WZH Prinsenhof was 1 van de 26 eerste locaties die open mochten voor bezoek.

‘De reacties van bewoners, zorgpersoneel en naasten op de versoepeling is eigenlijk hetzelfde: de één kan niet wachten tot alles weer vrij toegankelijk is en de ander vindt elke stap van versoepeling eigenlijk een beetje eng. Het brengt toch risico met zich mee.’

Veiligheid en behoefte

Het is aan de verpleeghuizen om zo zorgvuldig en verantwoord mogelijk om te gaan met de bezoekregeling. Richard Spraakman heeft een mooie metafoor: ‘Het is als een stoplicht. Toen COVID-19 net was uitgebroken, stond het stoplicht op rood: alles dicht. Dat was lastig, maar wel duidelijk. Nu staat het stoplicht op oranje: we mogen zelf bepalen of we doorrijden of toch nog stoppen. Ik ben voor doorrijden; we moeten uiteindelijk toch naar dat groene licht toe.’

Blijdschap bij bewoners

En bij WZH Prinsenhof gaat dat doorrijden vooralsnog zonder al te grote issues. ‘De blijdschap van bewoners om naasten weer te kunnen zien en in één ruimte met hen te zijn, maakt veel goed. Mensen genieten van het samenzijn, ook al moet daar nog steeds 1,5 meter tussen blijven.’

Richard Spraakman noemt een voorbeeld van een zware afweging: ‘En bewoner is geen grote knuffelkont, maar ziet zijn echtgenoot weer na al die weken en vraagt om een knuffel. De zorgmedewerker moet dan wel heel sterk in zijn of haar schoenen staan om dan “nee” te zeggen…’

Veel steun van alle betrokkenen

Ondanks de soms uitdagende situaties die zich kunnen voordoen, is er overwegend steun van bewoners en hun bezoek. ‘Het overgrote deel snapt heel goed waarom we deze strenge maatregelen treffen en zij beseffen ook dat als zij zich er niet aan houden, er een grotere kans is op besmetting. En dan moet de locatie of afdeling weer dicht…’

Duidelijke communicatie

Volgens Willemijn Wittkämper speelt communicatie een allesomvattende rol. ‘Als je regels en afwegingen helder naar alle betrokkenen communiceert, scheelt dat echt een hoop. En aarzel niet om duidelijk te zijn over de consequentie als men zich niet aan de regels houdt: er bestaat een kans op besmetting. Niet dat elke bewoner overlijdt, want er zijn er gelukkig een hoop die herstellen van COVID-19, maar de afdeling moet wel weer dicht. Dan is er een periode helemaal geen bezoek meer mogelijk…’

Tips versoepeling bezoekregeling

Wil jij bezoek toestaan op jouw locatie, dan helpen deze tips van Willemijn Wittkämper van Zonnehuisgroep Amstelland je mogelijk:

  • Regel alles stap voor stap.
  • Communiceer de versoepeling en de bijbehorende regels naar alle betrokkenen (bewoners, naasten en medewerkers) helder en duidelijk.
  • Maak een planning wanneer en hoeveel bezoek haalbaar en in goede banen te leiden is.
  • Zorg dat de ontvangst goed geregeld is en leg de regels nogmaals duidelijk uit aan alle bezoekers.
  • Maak duidelijke looproutes.
  • Onthoud dat je er niet alleen voor staat en de GGD en Waardigheid en trots op locatie altijd beschikbaar zijn voor vragen.

Volgende stap bezoekregeling

Over de volgende stap in de versoepeling hebben beide managers een andere visie. Richard Spraakman is blij met de stip aan de horizon, maar is er ook een voorstander van de boel eerder te versoepelen als de omstandigheden dat toestaan. ‘Mensen hebben gezond verstand en kunnen naar mijn idee prima zelf een stuk verantwoordelijkheid nemen.’

Willemijn Wittkämper vindt het belangrijk om mensen weer even te laten wennen aan de nieuwe situatie en regels en te kijken wat het effect is van de versoepeling op de risico’s. ‘Het liefste leveren wij natuurlijk maatwerk. De ene bewoner kwijnt weg zonder bezoek van partner en kinderen, terwijl een ander er echt niets om geeft en prima gedijt bij een keer beeldbellen. Het gaat om de levenskwaliteit van elke individuele bewoner.’

Door: Nienke Oort

Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Meer weten

Geplaatst op: 29 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 8 november 2021