Carintreggeland: Wachten op de grote golf

In de serie ‘Verpleeghuiszorg in tijden van het coronavirus’ vragen we aan drie zorgorganisaties hoe het gaat en wat zij doen om de kwaliteit van zorg te behouden. In het tweede deel: Carintreggeland, een grote zorgorganisatie in Twente. Heidi de Bruijn, lid raad van bestuur, vertelt over de corona-aanpak in haar Twentse organisatie.

Carintreggeland heeft 1.300 intramurale cliënten, verspreid over 200 teams. Daarnaast biedt de organisatie met 100 teams wijkverpleging, thuisbegeleiding, dagvoorzieningen aan. In totaal werken bij Carintreggeland 4.200 professionals en ruim 3.000 vrijwilligers.

Lees hier het eerste en tweede deel van ‘Verpleeghuiszorg in tijden van het coronavirus’:

Bij Carintreggeland waren ze er vroeg bij met de corona-aanpak. ‘half maart was al besloten dat er een aparte afdeling zou komen voor met corona besmette ouderen uit de regio die na een opname in het ziekenhuis niet meteen naar huis kunnen of niet langer thuis konden blijven. Een cohort-aanpak dus in een geïsoleerde afdeling voor alleen maar corona-besmette mensen.’

Op 28 maart ging deze afdeling open met een capaciteit voor 12 bedden. Binnenkort wordt die capaciteit verdubbeld. Het opvallende is dat hier tot nu toe slechts één client verblijft. ‘We weten niet hoe dat komt, misschien is het wachten op de grote golf’, zegt bestuurder Heidi de Bruijn.

Afdeling leegmaken

Voorheen verbleven op deze afdeling oudere cliënten die na een ziekenhuisverblijf revalidatie nodig hadden. Bijvoorbeeld omdat een heup was vervangen. Heidi de Bruijn: ‘Maar die specifieke stroom revalidatiepatiënten uit het ziekenhuis is door de corona verminderd en dus konden we deze afdeling leeg maken.’

De afdeling is onderdeel van een grote locatie van de organisatie en is uitvoerig voorbereid op de nieuwe functie. Bouwkundig (voldoet het aan de eisen van geïsoleerd verplegen?), personeelsmatig (zijn er voldoende gekwalificeerde medewerkers?), maar ook verzekeringstechnisch. ‘Want mensen met corona opnemen is een andere categorie patiënten dan de revalidanten die hier voorheen verbleven.’

Gespannen en bezorgd

Familie van verpleeghuis-cliënten die op woningen om de afdeling heen verbleven en omwonenden moesten wennen aan een afdeling die alleen voor coronapatiënten is gereserveerd. ‘Mensen waren gespannen en bezorgd. Mensen hadden het idee dat het hier een soort corona-IC zou worden. We hebben mensen geïnformeerd over hoe het zou worden en een medewerkster laat op onze website in een filmpje zien hoe de afdeling er van binnen uitziet en hoe er gewerkt wordt. Ik denk dat dat gewerkt heeft. Het ziet er voor een buitenstaander spannend uit met al die beschermende middelen. Maar ook bij het Noro-virus en bij de MRSA-bacterie lopen onze collega’s qua beschermende kleding in vol ornaat. Alleen de spatbril is het verschil.’

Al vóór de RIVM-richtlijnen

Los van deze bijzondere corona afdeling, is – ondanks de 1.300 cliënten van Carintreggeland – het aantal besmettingen op de diverse verpleeglocaties tot nu toe onder de 20 gebleven. Ook in groter verband is het hier dus wachten op de grote golf. Toch klopt dat beeld niet helemaal. Want afwachten is nu juist wat ze hier niet doen. Heidi de Bruijn: ’Samen met tien andere VVT-organisaties in de regio zijn we al vóór de RIVM-richtlijnen begonnen met opzetten van een gezamenlijk coronabeleid. Met elkaar zijn we nu ruim honderd plekken voor coronapatiënten aan het voorbereiden.’

Die afspraken zijn gemaakt in Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waarin twee bestuurders van het regionale bestuurlijk VVT-ketenoverleg deelnemen. Dat overleg is  twee keer per week met alle betrokkenen uit de VVT in de regio. Daarnaast is ook contact vanuit dat bestuurlijk overleg met de organisaties voor gehandicaptenzorg, de ggz, RIBW en het Leger des Heils.

Snel handelen

‘Van belang is dat we elkaar allemaal goed kennen en vertrouwen en dat we al langer in regionaal verband samenwerken. Daardoor konden we sneller met elkaar beslissingen nemen over de aanpak. We hebben bijvoorbeeld met elkaar afgesproken wat we met bezoek doen als een patiënt met corona in de terminale fase komt. En hoe vaak per 24 uur we in de thuissituatie bij cliënten met Corona zorg verlenen.

Dit geeft rust

Zo’n afspraak lijkt niet zo uitzonderlijk. Maar bijzonder is wel dat in één keer voor alle zorgorganisaties VVT in de regio hetzelfde beleid geldt voor deze situatie en voor andere aspecten van het coronabeleid. ‘Dit geeft rust. Dat is het voordeel geweest van het feit dat we al in een vroeg stadium hier over bij elkaar kwamen. We konden in alle rust nadenken over hoe we de zaak zouden organiseren als het coronavirus ook hier zich verspreidt. Geen paniekvoetbal.’

Teams staan in de start

Die verspreiding is er inmiddels, maar het gaat vooralsnog over een beperkt aantal besmettingen. Maar dat kan morgen anders zijn. Die beperkte omvang, heeft een opmerkelijk effect. ‘De teams zijn opgeleid en staan in de start om coronapatiënten te verplegen. Maar dat kan nauwelijks en dus vragen we ze waar mogelijk om voorlopig andere collega’s te helpen.

Mensen in de wijk testen

De sfeer binnen Carintreggeland is goed ‘we gaan er met elkaar voor’. Er is veel saamhorigheid, maar er leven natuurlijk ook twijfels: wie van de cliënten is wel besmet en wie niet? Want niet iedereen is immers getest. ‘We zijn blij dat zorgmedewerkers nu wel getest worden, net als elders in Nederland. We zouden ook graag zien dat alle intramurale bewoners en de mensen in de wijk die nu thuiszorg krijgen, worden getest. Als we beter weten wie er wel of niet besmet is, kunnen we bovendien de beschermende middelen veel efficiënter inzetten.

Militaire precisie

Wachtend op de grote golf heeft Carintreggeland een strakke overlegstructuur opgetuigd. ‘We hebben een coronacrisisteam dat 7 dagen per week op afstand vergadert. Als er op een locatie een corona-uitbraak is, wordt op die locatie een outbreak-managementteam geformeerd. Alles is erop gericht om meteen in actie te kunnen komen. ‘Een strakke structuur helpt daarbij. We geven collega’s vertrouwen en luisteren goed naar onze collega’s in teams. Zij zijn de professionals en zij weten hoe ze bij kunnen dragen aan waardevol leven. Wij zijn ervoor om dat proces te ondersteunen. Brieven en andere ondersteunende middelen liggen klaar, zodat we meteen alles kunnen uitrollen als dat nodig is. Collega’s ondersteunen in deze periode vraagt om een proces met militaire precisie. En dat waarderen medewerkers. Ze hebben al genoeg aan hun hoofd.’

Door: Rob van Es

Meer weten

Geplaatst op: 8 april 2020
Laatst gewijzigd op: 5 januari 2023