UNO-VUmc: ‘Wetenschap helpt praktijk aan goede manieren om met vraagstukken om te gaan’

Binnen een ontwikkelpraktijk van het universitaire netwerk ouderenzorg van het VUmc werken zorgorganisaties met elkaar samen op onderzoeksthema’s. Prof. dr. Cees Hertogh, hoofd van het UNO-VUmc, vertelt over dit netwerk in een interview op ZonMw.nl: ‘Vanuit de universiteit is een onderzoeker als linking pin verbonden aan de ontwikkelpraktijk. De zorgorganisaties benoemen een science practitioner die promotieonderzoek doet aan de universiteit en die kennis en expertise weer meeneemt naar de zorgpraktijk. Op die manier krijgt de academisering van de zorgpraktijk langzaam maar zeker meer vorm.’

Het UNO-VUmc heeft drie thema’s benoemd waar de universiteit en de aangesloten zorgorganisaties in themagroepen onderzoek naar uitvoeren: goede zorg voor mensen met hersenaandoeningen (zoals dementie en andere neurologische of cardiovasculaire aandoeningen), goede zorg voor revalidanten en goede organisatie van zorg.  Cees: ‘Een misvatting over de academische werkplaats is dat kennisvragen spontaan opbloeien op de werkvloer. Ze komen juist vaak pas naar voren in gesprekken die we met elkaar voeren over wat er speelt in de praktijk en welke thema’s belangrijk zijn voor de wetenschap.’

Vraagstukken

Zorgorganisaties lopen regelmatig tegen vraagstukken aan, waar niet zomaar een pasklaar antwoord voor is. Cees: ‘Het ondersteunen en versterken van eigen regie van kwetsbare ouderen vraagt om een persoonsgerichte aanpak. Maar hoe doe je dat? Een indicatie voor langdurige zorg betekent namelijk per definitie dat iemand de eigen regie kwijt is, omdat hij of zij continu toezicht en ondersteuning nodig heeft.’

Of neem het vraagstuk rondom ziekte-inzicht. Cees: ‘In de praktijk heb je vaak te maken met mensen die geen ziekte-inzicht hebben en daardoor de geboden zorg ook niet zomaar accepteren. Hoe ga je daar als verzorgende of verpleegkundige dan mee om?’

’Door wetenschappelijk onderzoek te doen, willen wij de dagelijkse zorgpraktijk helpen om op een goede manier met dergelijke vraagstukken om te gaan. Andersom willen we dat de wetenschap zich voedt met good practices uit de praktijk.’

Zelfbewustzijn

UNO-VUmc investeerd bewust ook in het verhogen van het zelfbewustzijn van mbo’ers. Een belangrijke groep professionals in de praktijk van de ouderenzorg. Cees: ‘Onlangs voerden we een pilot uit waarin we mbo-studenten hun gediplomeerde collega’s de nieuwste kennis op het gebied van antibioticaresistentie lieten bijbrengen.’ Daarmee is niet alleen de brug gelegd tussen wetenschap en praktijk, maar ook nog die naar het onderwijs.

Meer weten

Geplaatst op: 6 september 2019
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019