Tim van Iersel (WZH): ‘Hoe houdt een mantelzorger het vol?’

Tim van Iersel is geestelijk verzorger bij Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) en gespecialiseerd in zingeving en ethiek bij dementie. In zijn blog vertelt hij over de gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’ welke hij heeft ontwikkeld bij WZH. Het materiaal is nu ook online verkrijgbaar.

Onder de indruk ben ik. Van mantelzorgers. Zij maken veel mee. Toen hun dierbare nog thuis woonde, maar evengoed nu het verpleeghuis een realiteit is geworden. ‘Hoe houd je dit vol?’, bedenk ik me regelmatig. ‘Soms ben ik radeloos geweest,’ vertelt een mantelzorger me. ‘Zo gespannen was ik.’ De mantelzorg voor zijn partner dreef hem soms tot wanhoop. Hij kon maar ternauwernood zijn hoofd boven water houden. Dat lukte echter niet alleen: ‘In die radeloosheid heb je echt mensen nodig om je af te remmen,’ verduidelijkt hij. ‘Dat is soms mijn redding geweest.’

Meer informatie
Bekijk hier meer informatie over de gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’ , inclusief werkmateriaal voor de deelmeners

De kunst van het hulp ontvangen

Mantelzorgers zorgen voor de ander, maar hebben zelf ook anderen nodig. Hulp ontvangen is echter niet gemakkelijk. Toen ik aan een groep mantelzorgers, die beaamden dat je het als mantelzorger niet alleen kunt, eens vroeg of zij goed zorg konden ontvangen, was het unanieme antwoord in koor: “Nee!”.

Hoewel ze het dus moeilijk vinden om hulp te vragen of te ontvangen, ervaren zij die behoefte wel. Het kan dan juist van grote toegevoegde waarde zijn als die anderen ook mantelzorger zijn. Dit vindt de eerder genoemde meneer ook: ‘De ervaring dat je geen eenling bent, helpt.’

Gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’ aantoonbaar effectief

Hij heeft daarom deelgenomen aan de gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’ die we in verschillende woonlocaties van WZH organiseren. De gespreksgroep bestaat uit vijf maandelijkse bijeenkomsten rondom het centrale thema zingeving. Voorafgaand aan elke bijeenkomst ontvangen de deelnemende mantelzorgers ook huiswerk, om tussendoor eveneens bewust met zingeving bezig te zijn.

De gespreksgroep slaat aan. De evaluaties laten zien dat mantelzorgers het hoog waarderen. Het creëert bewustwording, zoals een deelnemer schetst: ‘De groep fungeert als actieve voeding. Het is verrijkend. Je gaat weer goed voelen wat je voelt.’

Deelnemer aan gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’
‘Het is in de mantelzorg een gevaar dat je op de automatische piloot terecht komt. De gespreksgroep geeft bewustwording. Je gaat weer goed voelen wat je voelt. Dat is belangrijk.’

Dankbaar

Ik ben dankbaar dat ik deze gespreksgroepen met mantelzorgers mag begeleiden. We voeren bijzondere en intense gesprekken. Deelnemers delen intieme ervaringen. Het is indrukwekkend om te horen wat zij meemaken en hoe ze daarmee omgaan. Hoe veerkrachtig mensen zijn en hoe zij in zoveel chaos toch zin weten te ontdekken. Dat ik daarvan eventjes deel mag zijn en me de verhalen worden toevertrouwd, stemt me dankbaar.

Ontgiftingsproces

Hoe houd je het vol als mantelzorger? Het is prachtig om door de gespreksgroep voor mantelzorgers hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Want de groep geeft kracht en ontspanning. Wie kan dat beter verwoorden dan een deelnemer zelf: “De gespreksgroep werkt als een soort ontgiftingsproces: langzaam maar zeker verlies je het gif dat is opgebouwd door spanning.”

Meer weten

  • Woonzorgcentra Haaglanden neemt deel aan Waardigheid en trots. Bekijk de verbeterplannen van de organisatie
  • Meer informatie over ‘Zin voor mantelzorg‘ vind je op de website van Woonzorgcentra Haaglanden
  • De gespreksgroep ‘Zin voor Mantelzorg’ is primair opgezet voor mantelzorgers van bewoners in woonzorgcentra, vaak ook gecongronteerd met dementie. Het materiaal is echter ook te gebruiken voor andere doelgroepen. De zingevingsthema’s zijn immers herkenbaar in allerlei mantelzorgsituaties.

Geplaatst op: 29 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 29 juni 2017