Thuishuisproject: wonen voor ouderen én wijkaanpak

‘Studentenhuizen’ voor alleenstaande ouderen met een smalle beurs: het Thuishuisproject kan op enthousiaste reacties rekenen sinds de eerste Thuishuizen in 2011 in Deurne de deuren openden. Het concept is inmiddels overgenomen op verschillende locaties in Woerden, Amstelveen en Harderwijk en won dit najaar de Nationale Eenzaamheid Prijs. Het concept omvat overigens meer dan een innovatieve kleinschalige woonvorm. Expliciet onderdeel van het Thuishuis is een aanpak om eenzaamheid onder ouderen in de wijk tegen te gaan.

Zo lang mogelijk thuis, zonder eenzaamheid

Ter gelegenheid van de opening van het derde Thuishuis in Harderwijk sprak staatssecretaris Van Rijn op 11 januari 2016 in Harderwijk tijdens het minisymposium ‘Op een leuke manier samen oud worden’ over de toekomstige samenleving. ‘Zo lang mogelijk thuis wonen, zonder eenzaam te zijn, kan’, zo stelt Van Rijn, ‘wanneer drie essentiële elementen in ogenschouw worden genomen: mensen zelf de regie over hun eigen leven laten houden, toegankelijkheid en betrokkenheid. Het Thuishuisproject van de Stichting Thuis in Welzijn, sluit hier volledig op aan, ook vanuit de visie dat professionals vrijwilligers dienen te ondersteunen.’

Thuishuis

Een Thuishuis is zo ingericht dat 5 tot 7 bewoners naast een eigen individuele woonruimte van ongeveer 40m2 met een woon- en slaapkamer, een badkamer en een kleine pantry, ook een aantal belangrijke leefruimtes samen delen: een gezamenlijke woonkeuken, een bijkeuken, een hobbyruimte, logeerruimten en bij voorkeur een buitenruimte. Hierdoor worden zij maximaal uitgenodigd dingen samen te ondernemen, al dan niet ondersteund door vrijwilligers.

Voordat een nieuwe woongroep start zijn er doorgaans zo’n 10 bijeenkomsten voor serieus geïnteresseerden. Voor de bewoners is het natuurlijk belangrijk dat het voldoende klikt. Bij de bijeenkomsten wordt ook besproken hoe je bijvoorbeeld afspraken maakt met elkaar en beslissingen neemt over het gezamenlijke huishouden.

Thuisbezoek

De vrijwilligers die het Thuishuis ondersteunen zijn ook actief om eenzaamheid onder ouderen in de wijk te verminderen door Thuisbezoek. Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen thuis die een steuntje in de rug nodig hebben om weer meer mee te doen in de samenleving. Het doel is om het netwerk van deze ouderen te revitaliseren en uit te breiden zodat sociaal isolement wordt voorkomen. Hiervoor organiseren de vrijwilligers ook gezamenlijke activiteiten, zoals in Harderwijk de Thuishuiselijke zondagen waarbij tweemaal per maand op een gezellige locatie de zondag besteed kan worden met andere ouderen en vrijwilligers.

Gezamenlijke inspanning

Directeur van de Stichting Thuis in Welzijn en founding father van het concept Thuishuizen is Jan Ruyten. Hij heeft ervaren dat het niet lukt wanneer de gemeente en woningcorporatie zich niet beide verbinden aan het project. Gemeentelijke subsidie kan gebruikt worden voor de aanstelling van een vrijwilligerscoördinator die onder meer vrijwilligers kan trainen. Ook andere partners zijn nodig om een Thuishuisproject te doen slagen: welzijnsorganisaties, sponsors en lokale vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld.

Meer weten

Geplaatst op: 12 februari 2016
Laatst gewijzigd op: 22 mei 2019