St. Elisabeth: verslag en kwaliteitsrapportage in één

Volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg moet ieder verpleeghuis verantwoording afleggen over haar kwaliteitsbeleid. Maar hóe de organisatie dat precies moet doen, staat nergens beschreven. Met een puntsgewijze aanpak en een beeldende vormgeving koos St. Elisabeth uit Roosendaal voor duidelijkheid en overzichtelijkheid. Per thema van het kwaliteitskader is in één oogopslag te zien wat de organisatie heeft bereikt. Bestuurder Marieke Bouwman: ‘wij besloten twee in één te doen: jaarverslag én rapportage.’

‘St. Elisabeth is een kleine organisatie met een lage overhead’, vertelt bestuurder Marieke Bouwman. ‘We zijn gewend om dingen efficiënt te doen. Daarnaast willen we graag transparant zijn. We willen helder en inzichtelijk maken wat onze resultaten zijn. Sinds het kwaliteitskader hoeft dat niet meer via een traditioneel jaarverslag. Wel zijn we verplicht iets te rapporteren op basis van ons kwaliteitsplan. Wij besloten twee in één te doen: jaarverslag én rapportage.’ Samen met een externe vormgever gingen de communicatiemedewerker en de kwaliteitsmedewerker van St. Elisabeth aan de slag. Het resultaat is een klikbare pdf met mooie, duidelijke infographics en bondige tekst. De vormgeving volgt de acht thema’s van het kwaliteitskader. Wat St. Elisabeth in 2018 bereikte, is in één oogopslag duidelijk.

Geen vacatures

Wat heeft St. Elisabeth bereikt? Zelf is Marieke vooral trots op de 8,4 die haar organisatie van de bewoners en verwanten kreeg. ‘Hun beoordeling vind ik het allerbelangrijkste. En de 8,4 in het kwaliteitsverslag is inmiddels gestegen naar een 8,5.’ Ook de personele bezetting vindt Marieke een mooi resultaat: St. Elisabeth heeft geen vacatures. ‘Daarin verschillen wij echt van andere organisaties. Wij hebben onze personele bezetting kwantitatief en kwalitatief helemaal op orde. Natuurlijk gaat er wel eens iemand weg. Maar tot nu toe lukt het ons altijd de vrijgekomen plek snel in te vullen.’

Keukenprinsessen en sfeermakers

Dit jaar gaat St. Elisabeth door op de in 2018 ingeslagen weg. ‘We hebben in 2018 de formatie behoorlijk uitgebreid’, vertelt Marieke. ‘Dankzij de kwaliteitsgelden konden we negen keukenprinsessen aannemen. Ook hebben we een proef gedaan met sfeermakers voor meer toezicht op de huiskamers.’ Het resultaat is positief. ‘Ik heb net de uitslag van het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen. Bij ons scoort de werkdruk heel goed ten opzichte van de benchmark. Onze zorgformatie was al op orde, dus we konden investeren in andere functies. En we zien nu het effect.’ Daarnaast gaat St. Elisabeth verder met investeringen in technische hulpmiddelen. ‘We zijn bezig met een geheel nieuw verpleegoproepsysteem in combinatie met een nieuw telefoniesysteem en domotica. Het is wederom dankzij de kwaliteitsgelden dat we dit grote project kunnen doen.’

Positieve reacties kwaliteitsverslag

De reacties op het kwaliteitsverslag van St. Elisabeth zijn overweldigend positief, aldus Marieke. ‘Collega-bestuurders, VWS, zorgkantoren, heel veel mensen hebben iets laten horen. Omdat ze vinden dat het er mooi uitziet. Maar ook omdat onze resultaten mooi zijn.’ Leuk detail is dat de vormgever de kleindochter is van een van de bewoners van St. Elisabeth. ‘Ik heb haar ontmoet op de bijeenkomst die we jaarlijks organiseren voor bewoners en hun verwanten. We raakten aan de praat en sindsdien heeft ze al veel mooie dingen voor ons gemaakt.’

Meer weten

Geplaatst op: 28 juni 2019
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2021