Scan wijst De Wijngaard (Accolade Zorg) de weg naar verdere kwaliteitsverbetering

Accolade Zorg heeft voor locatie De Wijngaard gebruik gemaakt van de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het programma Waardigheid en trots op locatie. Daarop volgde dialoogsessies onder leiding van een scanner. Dit proces bood een glashelder beeld van de sterke kanten én van de verbeterpunten.

Annette van Biezen, regiomanager en teamcoach bij Accolade Zorg, heeft het scanproces als heel positief ervaren. ‘We herkende de resultaten’, zegt ze, ‘maar we zijn door sommige zaken echt aangenaam verrast. Het is fijn om te horen dat we goed bezig zijn, we werken er hard voor dus goed om dit compliment te ontvangen.’ Wie de sterke punten in ogenschouw neemt die uit de scan kwamen, begrijpt ook dat Accolade Zorg dit compliment kreeg. De organisatie heeft een duidelijke identiteit en een heldere visie op zorg. Ze is onderscheidend in identiteit en zingeving en dit is merkbaar dwars door de organisatie heen. ‘We zijn een platte organisatie met korte lijnen’, zegt Van Biezen, ‘en we leveren persoonsgerichte zorg voor onze cliënten en mantelzorg, maar hebben ook oog voor onze medewerkers. We hechten aan hun professionaliteit, niet alleen voor degenen die de zorg leveren, maar ook voor de ondersteunende diensten. Het was dan ook mooi om te zien dat de uitkomst van de scan zeer positief was over de facilitaire dienst: de keuken, de technische dienst en de huishouding. Wat de zorg betreft is het belangrijk dat we geen uitzendkrachten inzetten en dat de zorgmedewerkers en cliënten en mantelzorgers elkaar kennen. Bovendien hebben we aandachtsvelders voor veiligheid en medicatie.’

Wilt u ook werken aan de kwaliteit van uw verpleeghuis? Meld u aan voor het programma Waardigheid en trots op locatie

Aandachtspunten

Dit neemt niet weg dat de scan ook een aantal aandachtspunten naar boven haalde. ‘De kern hiervan is feitelijk de implementatie van het lerend netwerk’, zegt Van Biezen. ‘Uit de scan kwam namelijk dat er ruimte is om de professionele verantwoordelijkheid voor kwaliteit beter methodisch te borgen in teams, om te bewerkstelligen dat ze leren en verbeteren rond kwaliteit. Hierbij past ook dat we willen inzetten op meer werving van niveau 4 en 5 medewerkers, aansluitend bij de zorgzwaarte van onze cliënten. Uit de scan kwam ook dat we nog meer ruimte kunnen creëren voor welzijn, activiteiten en vrijwilligers op woongroepen voor persoonlijke aandacht. Hetzelfde geldt voor de tijdige evaluatie van vrijheidsbeperkende maatregelen en meer toezicht in de avonduren. Ook mag het managementteam meer zichtbaar zijn op de werkvloer.’

‘Uit de scan kwam ook dat we nog meer ruimte kunnen creëren voor welzijn, activiteiten en vrijwilligers op woongroepen voor persoonlijke aandacht.’

Meer vrijwilligers, welzijn en samenwerken

Herkenbare punten? ‘Ja’, zegt Van Biezen, ‘alle genoemde punten zijn herkenbaar. Het is fijn om te horen wat je goed doet zodat we dit verder kunnen uitbouwen. Ook de verbeterpunten helpen om kritisch naar onszelf te kijken. We hebben nu een mooie nulmeting en kunnen vandaaruit verder groeien. De motivatie om dit te doen is er breed in de organisatie. We hebben door de scan en de dialoogsessie de bevestiging gekregen dat we met de goede dingen bezig zijn, en het proces heeft richting gegeven aan hoe we verder kunnen verbeteren. Meer vrijwilligers en gastvrouwen inzetten bijvoorbeeld, meer aandacht besteden aan welzijn. Maar ook gestructureerd kwaliteitsoverleg, meer samenwerking van de zorgprofessionals met de regiomanagers, welzijn en de behandelaars. We werken toe naar een nieuwe functiemix, met meer welzijn en meer verpleegkundigen. Hierbij stimuleren we ook het zelfondernemend zijn van de teams. En het methodisch werken met het nieuwe ECD is zeker ook iets waaraan we aandacht gaan geven.’

‘We hebben nu een mooie nulmeting en kunnen vandaaruit verder groeien. Het proces heeft richting gegeven aan hoe we verder kunnen verbeteren.’

Positieve impuls

De scan en de inzet van de scanners hebben dus hun waarde bewezen, concludeert Van Biezen. ‘We hebben in korte tijd veel gedaan, maar uiteindelijk valt de tijdsinvestering mee’, zegt ze. ‘Die is minimaal ten opzichte van wat het ons oplevert. Het geeft een zeer positieve impuls aan de Wijngaard en ook aan de onderlinge verbondenheid tussen zorg, welzijn, behandeling, staf en mantelzorgers. De scanner heeft een goede inhoudelijke inbreng gehad in het proces. Dat dit mogelijk was, heeft alles te maken met de gedegen voorbereiding die eraan vooraf ging. Die zagen we terug in de vragen die naar voren kwamen in de dialoog en dit was ook terug te vinden in de presentatie. Dit zegt dat de scanners goed inzagen welke vragen er leefden.’
Hoe nu verder? ‘Er zijn veel punten waar we op team- en locatieniveau mee aan de slag willen’, zegt Van Biezen. ‘Als teamcoach wil ik samen met de teams in 2019 aan de slag met: zorgplannen, cliënt in de regie, inzet vrijwilligers, preventie van ziekenhuisopnamen, medicatie, lerend netwerk en het verder ontwikkelen van het jaarplan.’

Meer weten

Geplaatst op: 28 november 2018
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019