Rivas Zorggroep: tussenstand pilot ‘Gewoontegetrouw’

Foto: Rivas Zorggroep

In januari 2016 startte Rivas Zorggroep met de pilot Gewoontegetrouw, waarmee zij een verdiepingsslag maken in de kleinschalige zorg voor de mensen met dementie rondom hun gewoonten en rituelen. Het gaat om de locaties De Alblashof in Alblasserdam, Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam en de afdeling Dalempoort in Het Gasthuis in Gorinchem.

Gewoontegetrouw

Met het programma Gewoontegetrouw wil Rivas het welzijn van cliënten met dementie nog verder bevorderen door hun gewoonten nog meer centraal te stellen in de dagelijkse gang van zaken. Soms laten medewerkers zich nog te veel leiden door de ‘waan van de dag’ en systemen waarvan zij zich niet bewust zijn. Rivas focust in het programma daarom op zowel de gewoonten van bewoners als die van de medewerkers. Dit traject loopt nu een half jaar.

De pilot heeft in totaal de duur van een jaar en is opgebouwd uit twee delen. Van januari 2016 tot juni 2016 werd in een intensief en leerzaam traject met medewerkers, cliënten en familie van cliënten onderzocht wat gewoonten eigenlijk zijn en welke invloed deze hebben in ons dagelijks leven. Vervolgens zochten zij met elkaar naar het antwoord op de vraag: ‘Welke factoren zijn van invloed als je ‘gewoontegetrouw’ wilt werken?’.

Uitrol en borging

In de tweede helft van de pilot (september 2016 – januari 2017) worden de resultaten uit het eerste halfjaar verder uitgewerkt en geïmplementeerd op de pilotlocaties. Medewerkers gaan verder met het in kaart brengen van de gewoonten van de bewoners. Ook starten zij met daadwerkelijk ‘gewoontegetrouw werken’, door in de praktijk uiting te geven aan de gewoonten van bewoners. Vanaf september wordt het aantal aandachtsvelders Gewoontegetrouw uitgebreid, zodat meer medewerkers een directe rol krijgen binnen de pilot door het doen van observaties. In het begeleiden van de teams naar gewoontegetrouw werken zal de focus steeds meer verschuiven van de trajectbegeleider naar de teamleider. Daarnaast is er aandacht voor de borging van omgevingszorg op alle locaties voor langdurige zorg, vooral binnen de teams waar dit nog onvoldoende gebeurt.

Bijeenkomsten

In het najaar is er een bijeenkomst over Gewoontegetrouw voor de paramedici, specialisten ouderengeneeskunde en zorgregisseurs van de pilotlocatie. Doel daarvan is om in gezamenlijkheid verder invulling te geven aan gewoontegetrouw werken. Rond november vindt een bijeenkomst plaats voor alle medewerkers van de langdurige zorg, waar de tussentijdse resultaten van de pilot worden gepresenteerd. De pilotlocaties worden hiermee gestimuleerd om verder te gaan met de implementatie van gewoontegetrouw werken en de niet-pilotlocaties worden gestimuleerd om in 2017 ook aan de slag te gaan met het programma Gewoontegetrouw.

Meer weten

Geplaatst op: 8 september 2016
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019