Regio Eemland aan de slag met VPT in de wijk

Zorg zoals in het verpleeghuis, maar dan thuis. Dat zal in de toekomst steeds gebruikelijker worden. In de regio Eemland hebben negen zorgaanbieders zich samen gestort op het verkennen van de mogelijkheden van het aanbieden van Volledig Pakket Thuis. Ze volgden de Masterclass VPT in de Wijk. Barbara de Groen, kennismanager bij Waardigheid en trots voor de toekomst: ‘Organisaties blijken veel behoefte te hebben aan praktische handvatten bij het opzetten van VPT in de wijk. Ze hebben vaak de keuze gemaakt om verpleeghuiszorg thuis aan te bieden, maar hebben nog veel vragen of krijgen het zelf niet goed van de grond.’

De Masterclass VPT in de Wijk werd in 2022 aangeboden op initiatief van Zilveren Kruis Zorgkantoor en Vilans. De aanbieders uit de regio Eemland waren de vijfde groep die vorig jaar de masterclass volgden. Van de negen zorgaanbieders uit Eemland die deelnamen aan de masterclass hebben al vijf organisaties aangegeven actief door te willen gaan met VPT in de wijk.

Barbara: ‘Begin 2022 zijn we begonnen met het ontwikkelen van de masterclass door gesprekken te voeren met organisaties die al veel ervaring hebben met VPT in de wijk. In april begonnen we met de eerste masterclass en er bleek veel animo voor te zijn. Voor aanbieders is het fijn om kennis op te doen en van andere organisaties te horen hoe zij het hebben aangepakt. Dat was namelijk de insteek van de masterclass waar we voor elke sessie een van de koploperorganisaties hebben uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen, valkuilen en geleerde lessen.’

Op basis van de kennis en ervaringen die tijdens de masterclass is uitgewisseld zijn een aantal succesfactoren benoemd voor het opzetten van VPT in de wijk. Lees het artikel: VPT in de wijk – Wat zijn succesfactoren voor verpleegzorg thuis?

Inspiratieboekje Volledig Pakket Thuis in de wijk

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft een inspiratieboekje gemaakt met goede voorbeelden en praktische adviezen rondom het aanbieden van VPT in de wijk.

‘Vanwege de maatschappelijke opgave rondom ouderenzorg, stimuleren we zorg thuis. We delen daarom de verhalen van zorgaanbieders die vanuit visie op allerlei slimme en mooie manieren zorg thuis leveren. Die ons inspireren om te laten zien hoe het kan en wat we met elkaar nog veel groter willen maken.’

Geen blauwdruk voor opzetten VPT in de wijk

Barbara: ‘Er is niet één blauwdruk die je kunt gebruiken voor het opzetten van VPT in de wijk. Elke organisatie kan daar zelf vorm aan geven. Het is maatwerk. In alle gevallen staan namelijk de behoeften van de ouderen centraal. Organisaties lopen tegen verschillende vragen aan, variërend van hoe je de maaltijdvoorziening organiseert tot de samenstelling van het team: gaat dat ten koste van het arbeidspotentieel in de zorginstelling of ga je een compleet nieuw team samenstellen? En ga je die nieuwe medewerkers dan zelf opleiden of is het een idee om dat gezamenlijk aan te pakken? Zorgtechnologie hoort daar ook bij. Welke technische hulpmiddelen kun je inzetten, wat gaat dat kosten en hoe ga je dat betalen?’

‘VPT in de wijk vereist een heel nieuwe manier van kijken en organiseren en ook een investering in mensen en middelen. Er is best wel wat lef nodig om daarmee te beginnen.’

Waardigheid en trots voor de toekomst

De kennis en ervaring uit de masterclass wordt nu ook benut binnen het programma Waardigheid en trots voor de toekomst waarbinnen ‘Langer thuis’ één van de focusthema’s is. Deelnemers aan dit programma kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door deelname aan een lerend netwerk, bij de organisatie van Wlz-zorg thuis.

SPOT ON Langer thuis met VPT in de wijk

Van 17 t/m 21 april organiseert Waardigheid en trots voor de toekomst een SPOT ON-week over het thema Langer thuis met VPT in de wijk. Volg een gratis webinar over VPT in de wijk, laat je inspireren door de  praktijkvoorbeelden en benut het kennisdossier. Lees meer over de SPOT ON-week Langer thuis met VPT in de wijk.

SPOT ON Langer thuis met VPT

Bron: toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl

Meer weten

Geplaatst op: 4 april 2023
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2023