Persoonsgerichte zorg en corona? Geef medewerkers regelruimte

Mensen het gevoel geven dat zij hun eigen leven kunnen voortzetten als ze in een verpleeghuis gaan wonen: het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg legt daar sterk de nadruk op. Lukt die persoonsgerichte zorg ook in deze tijden van corona? Bij zorgorganisatie Envida in Zuid-Limburg denken ze van wel. ‘Maar’, zegt bestuursvoorzitter Roger Ruijters, ‘het kwaliteitskader moet dan wel verankerd zijn in je manier van werken. Als bestuurder moet je regelruimte en creativiteit stimuleren, ook in tijden van crisis.’

Corona-aanpak Envida

Dit artikel is het derde deel in een serie van vier artikelen over de corona-aanpak bij Envida. Envida maakt gebruik van de corona-ondersteuning van het programma Waardigheid en trots op locatie. In het eerste deel van deze serie is uitgelegd hoe Envida de centrale aanpak van de eerste coronagolf vertaald heeft naar een werkbare aanpak voor alle locaties met een crisisteam op elke locatie. In deel twee lees je hoe deze aanpak succesvol bleek bij een uitbraak op Lenculenhof.

Regelruimte

‘Het kwaliteitskader gaat onder andere over hoe je bestuurt en hoe je met elkaar omgaat. Het past goed bij mijn interne kompas en visie: dat je regelruimte en creativiteit stimuleert, ook in tijden van crisis. Want een heel strak kader kan soms heel beperkend zijn. Niet alleen voor een bewoner, maar ook voor diens omgeving.’

De bestuursvoorzitter kent de voorbeelden in eigen huis:

‘Bij een bewoner die “moeilijk gedrag” vertoont omdat hij niet dagelijks naar buiten kan is maatwerk nodig, zodat iemand toch even kan wandelen. Daar hoort ook tijdens een crisis een cultuur van vertrouwen bij.’

‘Als hiërarchisch leider moet je zorgen dat inhoudelijke leiders, zoals zorgcoördinatoren en kwaliteitsverpleegkundigen, die regelruimte hebben. Je moet hen daarin faciliteren.’

Kwaliteit van leven ook in coronatijd

Of medewerkers die regelruimte altijd nemen, durft hij niet te zeggen. Een voorbeeld: de regel van twee bezoekers per bewoner in de recente crisisperiode. ‘Wat doe je dan als iemand op sterven ligt en drie kinderen heeft? Kiezen? Dat moet je niet willen. Vanuit het centrale crisisteam hebben wij al gecommuniceerd dat er regelruimte is.’

Zijn collega Guido Biesmans, directeur Verpleegzorg, ziet een verschuiving in de zorg naar maar aandacht voor de kwaliteit van leven. Ook in tijden van crisis, met meer aandacht voor de bewoner. ‘Dat is ons in crisistijd gelukt. En dat zien we in de afgelopen periode terug door de rust die dit bracht met een sterke afname van de gebruikte onrustmedicatie.’

Nieuw bezoekersprotocol

In woonzorgcentrum Lenculenhof van Envida heeft de coronacrisis geleid tot een nieuw bezoekersprotocol, in overleg met de Cliëntenraad: twee dagen in de week is bezoek niet gewenst. Teamleider Rachelle Jennekens: ‘In de periode van de bezoekersbeperking hebben we geleerd dat dit bewoners ook goed kan doen. Ze krijgen minder prikkels en worden er rustiger van. Natuurlijk blijft maatwerk mogelijk. Als iemand jarig is. Of als een bewoner terminaal is, dan kan er gewoon bezoek komen.’

Lees ook: Crisisteam Lenculenhof houdt met draaiboek corona-uitbraak beheersbaar

Tips van Envida

  • Geef medewerkers zelf verantwoordelijkheid: binnen Envida geven medewerkers aan dat ze tevreden zijn over de verantwoordelijkheid die ze kregen binnen het kader dat hen was aangereikt.
  • Maatwerk op individueel niveau is vereist: bewoners kunnen verschillend reageren op getroffen maatregelen. Je moet steeds opnieuw een afweging maken tussen het psychisch en emotioneel welbevinden van een bewoner en diens veiligheid.
  • Kwaliteit van leven in de verpleegzorg vergt andere competenties, waardoor functies kunnen veranderen. Dat biedt ruimte om mensen met een ander curriculum binnen te halen.

Door: Karin Burhenne

Serie: de corona-aanpak van Envida

Bovenstaand artikel is het derde deel in een serie van vier artikelen over de corona-aanpak bij Envida. Lees ook:

Deel 1: Envida: van centrale naar decentrale aanpak coronacrisis.
Deel 2: Crisisteam Lenculenhof houdt met draaiboek corona-uitbraak beheersbaar.
Deel 4: Nieuwe werkwijze corona brengt rust voor bewoners en minder werkdruk medewerkers

Meer weten

Hulp bij corona-aanpak door Waardigheid en trots op locatie

Geplaatst op: 2 november 2020
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2023