Notitie zorgaanbieders Radicale Vernieuwing: Corona-lessen

Op verzoek van het ministerie van VWS brengen verschillende veldpartijen de geleerde lessen van de coronacrisis in kaart. Een kernteam van vertegenwoordigers van deelnemende zorgorganisaties aan Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg schreef een notitie met een overzicht van coronalessen voor de toekomt. Bijvoorbeeld om in een nieuwe crisissituatie geen algemene maatregelen voor de hele sector op te leggen, maar maatwerk per locatie mogelijk te maken.

De geleerde lessen die vanuit de deelnemers van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg geformuleerd zijn spitsen zich toe op 4 thema’s.

1. Welbevinden van bewoners en naasten
2. Zekerheid en vertrouwen voor medewerkers
3. Samenwerking
4. Financieringsvraagstukken

Notitie geleerde lessen coronamaatregelen

Lees de notitie met de geleerde lessen voor de toekomt en de volledige toelichting.

De zorgorganisaties die hebben bijgedragen aan het opstellen van de notitie zijn: Sensire, Topaz, Surplus, De Leyhoeve, Brentano, WarmThuis, Carintreggeland, Woonzorggroep Samen en Viattence, ondersteund door LOC.

Bron: Radicalevernieuwing.nl

Meer weten

Geplaatst op: 2 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 7 juli 2020