Publicatie: Mondzorg op orde

Mondzorg is een integraal onderdeel van de dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners. Is de mondzorg niet op orde, dan heeft dit gevolgen voor de algemene gezondheidstoestand van verpleeghuisbewoners en dus voor hun kwaliteit van leven.

In november 2014 constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat de kwaliteit van de mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende is. Dit vormde de aanleiding voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 15 zorgaanbieders om binnen de Alliantie Mondzorg werk te maken van de kwaliteit van de mondzorg.

Ervaringen en tips voor goede mondzorg

Inmiddels is de mondzorg voor bewoners van deze organisaties verbeterd én zijn ervaringen en tips gebundeld. De publicatie ‘Mondzorg op orde’ beschrijft de stappen die de 15 organisaties voor kwaliteitsverbetering hebben gezet en biedt andere verpleeghuizen heel concrete handvatten om dit zelf ook te doen.

Cover rapport Mondzorg

Meer weten

 

Geplaatst op: 16 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 17 december 2019