Palliatieve zorg en corona

In het verpleeghuis is altijd veel aandacht voor palliatieve zorg. Er zijn in het verpleeghuis immers veel kwetsbare bewoners, zoals bijvoorbeeld mensen met dementie. Ook hebben veel bewoners een relatief lage levensverwachting. In deze tijden van corona is het belangrijk aandacht te houden voor palliatieve zorg, hoe lastig dit soms ook is met de druk die er op de medewerkers ligt.

Palliatieve zorg wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om lichamelijke klachten, maar ook om emotionele steun, problemen van psychische of sociale aard, en aandacht voor zingeving en spiritualiteit. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing.

Checklist Palliatieve zorg aan patiënten

Attenza en Lisanne Huiberts (gespecialiseerd verpleegkundige op gebied van palliatieve zorg) hebben een checklist ontwikkeld met medicatie die in huis moet zijn om goede palliatieve zorg aan coronapatiënten te leveren. Deze kan en mag gebruikt worden door andere organisaties.

Download Checklist Palliatieve zorg aan Covid-19 patiënten (docx)

Webinar over palliatieve zorg aan coronapatiënten

Bekijk hier de webinar over palliatieve zorg van Attenza terug:

Palliaweb: platform voor palliatieve zorg

Palliaweb is een platform voor en door professionals in de palliatieve zorg. Op de site is een speciale corona-pagina ingericht voor verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld hospicezorg, patiënten en naasten, maar ook voor het thema Verpleeghuiszorg en corona. Hier zijn handvatten en documenten te vinden voor de specifieke palliatieve zorg rondom corona gerelateerde symptomen, klachten en het stervensproces. Ook staat hier aangegeven met wie zorgverleners contact kunnen opnemen als zij vragen hebben over palliatieve zorg en corona.

Praten over behandelwensen door Behandelpaspoort

Vanwege corona gaan mensen wellicht meer nadenken over de laatste levensfase. Veelal oudere en kwetsbare mensen realiseren zich nu meer dan ooit dat zij moeten nadenken over hun behandelwensen. Het Behandelpaspoort geeft houvast bij het voeren van een gesprek over behandelwensen. Dit kan gebruikt worden voor zorgmedewerkers om hierover in gesprek te gaan met bewoners. Met behulp van het Behandelpaspoort kunnen mensen nadenken en praten over deze wensen en deze ook vastleggen. Het Behandelpaspoort is bedacht en ontwikkeld door Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde.

Behandelpaspoort tijdelijk gratis

Het ministerie van VWS stelt 10.000 Behandelpaspoorten gratis ter beschikking voor zorgverleners, zodat zij een handvat hebben om patiënten of bewoners te helpen nadenken en praten over hun behandelwensen. Zorgverleners zijn van harte uitgenodigd paspoorten te bestellen en te verstrekken aan oudere en/of kwetsbare mensen.

Meer weten

Geplaatst op: 13 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 14 mei 2020