Nieuwe wijze van inspecteren bij zorg onbegrepen gedrag

Bij de zorg voor cliënten met dementie die onbegrepen gedrag vertonen zal de inspectie op een andere manier toezicht gaan houden en controleren.

Zorgverleners en wetenschappers hebben de afgelopen jaren veel geleerd over de zorg aan mensen met dementie en in het bijzonder met onbegrepen gedrag. Op basis van deze nieuwe kennis hebben zorgverleners nieuwe afspraken gemaakt waaraan goede zorg moet voldoen en wat de minimum kwaliteit is. De inspectie beoordeelt of zorgverleners werken volgens hun deze afspraken aan de hand van 8 kernelementen.

Nieuw hulpmiddel: observeren

Hoe de persoon de zorg ervaart, maakt onderdeel uit van de kwaliteit. Oudere mensen met dementie kunnen vaak moeilijk zelf aangeven wat hun wensen zijn. Daarom gaat de inspectie een hulpmiddel gebruiken om te beoordelen of de zorg aansluit bij de wensen van deze cliënt: SOFI, Short Observational Framework for Inspection, ontwikkeld door de Bradford universiteit en CQC, de Engelse inspectie.

Met SOFI zitten twee inspecteurs zo’n anderhalf uur in een huiskamer en observeren hoe zorgverleners reageren op een bewoner, en andersom. Worden activiteiten gestimuleerd door de medewerkers? Wordt met de bewoners gepraat, een liedje gezongen, een spelletje gedaan, gewandeld? Hoe is de stemming van bewoners, hoe betrokken zijn zij bij de omgeving? Hierna volgt een gesprek met de medewerkers waarin situaties die de inspecteurs hebben gezien, worden besproken. Zo krijgen de inspecteurs een beter beeld hoe de individuele cliënten met dementie de zorg ervaren.

Inspecteren met SOFI

In 2014 heeft de inspectie het hulpmiddel SOFI getest bij twintig instellingen. De belangrijkste conclusie was dat SOFI helpt om een beeld te krijgen hoe cliënten de zorg ervaren. Vanuit dit beeld stelt de inspecteur vragen aan medewerkers en behandelaren en onderzoekt de inspecteur het zorgdossier. De bespreking van de observaties met de zorgverleners helpt hen kritisch te kijken naar het eigen handelen en zo de zorg verder te verbeteren.

Bron: website van Inspectie voor de Gezondheidszorg

Meer weten

Geplaatst op: 18 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019