Lichte ondersteuning: net dat zetje goede kant op

Locatie Holdert wil van taakgericht naar vraaggericht werken. Waardigheid en trots op locatie helpt hen daarbij met lichte ondersteuning.

Organisatie Treant, locatie Holdert, wil graag meer vraaggericht werken in plaats van taakgericht. Om deze andere manier van werken te introduceren op de werkvloer, krijgen zij lichte ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie.

Hoofd van de locatie Saskia Schnoing is erg blij met de ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie. ‘We hebben de scan gedaan en daaruit kwam naar voren dat we heel goed bezig zijn op alle fronten. Maar uit de ingevulde vragenformulieren, die langs alle lagen van het team zijn gegaan, kwam wel één heel duidelijke vraag naar voren: Wat we doen, doen we goed, maar doen we wel het juiste? We kwamen erachter dat we heel erg taakgericht werken, maar moeite hebben de teugels soms iets te laten vieren en te luisteren naar waar de bewoner op dat moment echt behoefte aan heeft. Dat zouden we wel eens anders willen’, legt Saskia de vraag uit.

‘We kregen onlangs inspectie van het IGJ op het gebied van hygiëne. Ze waren blij verrast hoe hygiënisch we werken. Heel fijn, maar vinden de bewoners dat ook zo belangrijk of zien zij liever de prioriteit elders liggen?’ Saskia Schnoing

Lichte ondersteuning Waardigheid en trots op locatie

Locatie Holdert wilde na deelname aan de scan hulp om meer vraaggericht te gaan werken. En ook wilde zij hulp om de communicatie met familie en naasten te verbeteren om ook van hun kant te horen of er misschien wensen zijn. Samen werd besloten om een traject te starten met lichte ondersteuning. Er werd een intake gepland met kennismanager Marieke Stork en daar kwamen al wat kleine stapjes uit waar het team deze zomer mee aan de slag kon.

Successen delen

‘We werken hier met een groot team en merken dat we onze successen onderling weinig delen. Als er iets misgaat, is dat snel bekend, maar goede punten worden nauwelijks verteld aan elkaar. Door successen te delen, weten collega’s beter waar zij die positieve punten ook mee kunnen behalen en dat werkt mogelijk weer inspirerend voor de rest’, vertelt Saskia.

Marieke introduceerde de positieve waslijn. ‘Tot nu toe hing onze vuile was wel buiten, maar niet de schone’, lacht Saskia. Nu hangt er op elke afdeling een waslijn waaraan collega’s hun blije momenten, successen of hoogtepunten van de dag kunnen hangen. Een voorbeeld hiervan is was dat er met het warme weer zwembadjes neergezet werden voor verkoeling. ‘De verkoeling was fijn maar ook de gesprekken en ontmoetingen die daardoor ontstonden waren ontzettend fijn.’

‘In de zorg zijn we af en toe wat te bescheiden en dat mag best veranderen’. Saskia Schnoing

Marieke: ‘Ik heb, in samenwerking met Saskia, het team Holdert een aantal handvatten gegeven waarmee zij leren anders terug en vooruit te kijken op hun werkdag. Zo hebben we “De vraag van de week of de vraag van de maand” geïntroduceerd. Als zij de drempel van een bewonerskamer overstappen, kunnen zij zich een week lang de vraag stellen: “Wat wil ik graag doen?” En de volgende week: “Heb ik gedaan wat ik móest doen, of heb ik gedaan wat ik wílde doen?” Of: “Is cliënt x blij en tevreden of is de benodigde zorg verleend?” Door jezelf dit soort vragen te stellen, dwing je jezelf om anders naar je geleverde werk te kijken. Daarnaast vragen we deze ervaring te delen met collega’s, zodat je elkaar stimuleert.’

Met deze handvatten willen Marieke en Saskia bereiken dat het team zich vrijer gaat voelen ook eens van de taken af te wijken en te kijken naar de behoeften van de bewoners. En evengoed de juiste zorg te blijven leveren uiteraard.

Manier van werken eigen maken

Na de zomer is er opnieuw een bijeenkomst met de kennismanager en hetzelfde team dat mee heeft gewerkt aan de scan. Dat team is een mooie afspiegeling van alle werknemers en zo blijft iedereen betrokken. Dan worden de resultaten van de waslijn besproken en bekeken wat er nog meer bedacht kan worden om deze manier van werken niet meer als ‘tijdelijk’ te zien, maar echt te omarmen en eigen te maken.

Saskia: ‘We zijn ontzettend blij met het programma Waardigheid en trots op locatie in zijn algemeenheid. We nemen vaak deel aan symposia, congressen of andere bijeenkomsten die worden georganiseerd. Dan merk je dat je niet de enige locatie bent die met dit soort zaken worstelt en je hoort vaak heel simpele oplossingen. Je moet het alleen DOEN! En daar helpt Marieke ons weer bij. Dus wij zijn heel tevreden…’

Wil jij ook weten wat je kunt verbeteren op jouw locatie?

Als jouw locatie meedoet aan Waardigheid en trots op locatie krijg je binnen drie maanden inzicht in de mate waarin je voldoet aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijg je ondersteuning op maat. Dit kan lichte ondersteuning zijn of een meer intensieve, zwaardere variant. De ondersteuning wordt geboden in de vorm van: expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Liever eerst wat meer weten? Neem dan contact op met één van de deelnemers.

Meer weten

Geplaatst op: 15 augustus 2019
Laatst gewijzigd op: 16 augustus 2019