Leren op de werkplek in vier fases

Als je aan het werk bent, leer je eigenlijk elke dag! Zo leer je in contact met de cliënt, collega’s, behandelaren en mantelzorgers. Leren doe je dus niet alleen tijdens een training of opleiding. Bij leren gaat het ook over het uitwisselen, reflecteren en toepassen van kennis en vaardigheden óp of nabij je eigen werkplek. Dit doe je alleen, of samen met je team. In de publicatie ‘Leren op de werkplek in 4 fases’ kun je inspirerende voorbeelden lezen over hoe zorgorganisaties dit implementeren. Dit biedt inspiratie als je voorbeelden zoekt van het leren op de werkplek in verschillende organisaties met behulp van dashboards.

De vier fases

Leren op de werkplek in vier fases:

In de publicatie ‘Leren op de werkplek in 4 fases’ lees je inspirerende voorbeelden van hoe zorgorganisaties leren op de werkplek implementeren met o.a. dashboards.

Leren gaat in contact met de bewoner, collega’s, behandelaren en mantelzorgers. Leren op de werkplek beschrijft een systematische cyclische manier van leren met vier  fases:

1. Inzicht: je krijgt inzicht dat er iets ontbreekt aan je kennis en/of vaardigheden en je wilt dit graag leren.
2. Kiezen: hoe ga je (het leren) aanpakken en wie heb je daarvoor nodig?
3. Doen: wat ga je anders doen en hoe pas je nieuwe kennis en/of vaardigheden toe?
4. Reflectie: vervolgens is het belangrijk om terug te kijken en na te denken over wat, hoe en waarom je iets hebt gedaan. Wat heb je geleerd en wat nog niet? Begin weer bij stap 1 wanneer de leervraag nog niet is beantwoord, of ga verder met een volgende leervraag.

‘Leren op de werkvloer’

Bij zorgorganisatie Aafje kwamen ze erachter dat hun aanpak om te leren niet goed werkte en stapten zij over naar ‘leren op de werkvloer’. Inmiddels werken er twintig leercoaches die de medewerkers helpen om zich blijvend te ontwikkelen. Zij ondersteunen de medewerkers op de werkvloer door mee te werken in de teams voor iedereen die een vraag heeft. De leercoaches dragen zo ook bij aan het in de praktijk brengen van het kwaliteitskader. Tineke de Visser, teammanager P&O: ‘Werkplekleren stimuleert de persoonsgerichte benadering, maakt zorgverleners deskundiger en helpt te sturen op kwaliteit en veiligheid. Maar wat het allerbelangrijkste is: leercoaches geven individuele aandacht. Als je goed voor je medewerkers zorgt, kunnen zij goed voor de cliënt zorgen.’

Leren en ontwikkelen praktisch toepassen

Bij Woonzorg Flevoland combineren alle betrokken bij de zorg van een bewoner de bewonersbespreking met persoonlijke en teamontwikkeling, waarbij de leerdoelen van elke medewerker om de beurt besproken worden. Het team bespreekt de voortgang en geeft daarnaast feedback en tips. De succesfactor van deze aanpak is dat de medewerkers direct leren op de werkplek. Jan Krol, coach belevingsgericht werken bij Woonzorg Flevoland: ‘Deze manier van werken vraagt om een veilig sociaal klimaat, iets waarin we volgens mij wel geslaagd zijn. Zo is er en een leer- en ontwikkelcultuur ontstaan, waarin mensen het beste uit zichzelf en hun team willen halen. Dan zie je mensen groeien.’

Anders kijken naar onderwijs

Drie zorgorganisaties in de Leidse regio, Topaz, ActiVite en DSV | verzorgd leven hebben praktijkgestuurd onderwijs gerealiseerd vanuit het gedachtegoed van Radicale Vernieuwing – Waarde-vol onderwijs®. Het is gericht op studenten van mbo en hbo, op doorstroming van medewerkers én op het aantrekken van zij-instromers. Studenten creëren hierin hun eigen onderwijs vanuit leervragen die ontstaan in de praktijk. De leerroute daagt alle partijen uit veel meer de diepte in te gaan en samen bewust te worden van en te reflecteren op de eigen manier van werken. Ingrid Bontje, teamleider zorg: ‘Door de vernieuwde leerroute zijn we anders naar onderwijs gaan kijken. Het medisch model en technische vaardigheden staan niet meer voorop, we kijken nu vooral naar wat belangrijk is voor de cliënt.

Download werkboek

Inspiratiebox methodisch werken

Dit werkboek is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA).

Bron: Kennispleingehandicaptensector.nl

Meer weten:

Geplaatst op: 31 augustus 2020
Laatst gewijzigd op: 11 februari 2021