Crisisteam Lenculenhof houdt met draaiboek corona-uitbraak beheersbaar

Woonzorgcentrum Lenculenhof van Envida in Maastricht is geconfronteerd met de tweede coronagolf. Nadat een echtpaar besmet raakte, volgde het lokale crisisteam meteen het eigen draaiboek dat voor een mogelijke besmetting is uitgewerkt: tot op heden zijn er geen nieuwe besmettingen. Lenculenhof heeft alle stappen gevolgd en de rust bewaard. Rachelle Jennekens, teamleider Lenculenhof: ‘Er was een veilige sfeer, goede communicatie en met het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en preventief testen hebben wij de situatie beheersbaar gehouden.’

Corona-aanpak Envida

Dit artikel is het tweede deel in een serie van vier artikelen over de corona-aanpak bij Envida. Envida maakt gebruik van de corona-ondersteuning van het programma Waardigheid en trots op locatie. In het eerste deel van deze serie is uitgelegd hoe Envida de centrale aanpak van de eerste coronagolf vertaald heeft naar een werkbare aanpak voor alle locaties met een crisisteam op elke locatie. Lees het artikel:  Envida: van centrale naar decentrale aanpak coronacrisis.

Coronadraaiboek voor iedereen toegankelijk

Het draaiboek dat de locaties van Envida hanteren, beschrijft aan de hand van verschillende criteria fases waarop geacteerd kan gaan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van  behandelaren, de bezoekregeling, verpleging op de kamer en de inzet van persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Rachelle Jennekens, teamleider Lenculenhof: ‘We hebben het Envida draaiboek vertaald naar een digitaal gedeelde mappenstructuur, toegankelijk voor eenieder die op de hoogte moet zijn. Zodat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie.’

  • De Covid-map biedt inzicht in het aantal actuele besmettingen, verdenkingen en wie negatief getest is.
  • In het logboek corona wordt nauwkeurig bijgehouden wat zich op de afdelingen afspeelt.
  • In procedures is vastgelegd wat er moet gebeuren bij: een nieuwe opname, een verdenking van corona en een besmetting.
  • Elke afdeling handelt volgens een stappenplan: vanaf het signaleren van de eerste klachten, tot het moment van besmetting en iemand op de kamer verpleegd wordt.

Video: hoe maak je een corona-uitbraak beheersbaar

In dit filmpje vertelt Rachelle Jennekens welke stappen er gezet werden in de voorbereiding en op het moment van een positieve besmetting.

Locatie bleef open voor bezoek

Lenculenhof heeft alle stappen gevolgd en de rust bewaard. Het testen van bewoners en medewerkers in de omgeving van het echtpaar en het bron- en contactonderzoek werden meteen geregeld. Het echtpaar mocht tijdelijk geen bezoek meer ontvangen, maar er was wel aandacht voor hun welzijn. Inmiddels zijn ze opgeknapt. Voor overige bewoners bleef de bezoekersregeling onaangetast.

Nadja Comans, manager verpleegzorg: ‘Het is ons overkomen en dan blijkt dat we het goede doen. Daarom zijn onze ervaringen en het gehanteerde lokale draaiboek gedeeld met andere locaties.’

Tips van Lenculenhof

  • Houd rekening met invallers/flexkrachten: zorg dat alle nodige informatie toegankelijk is.
  • Heb aandacht (samen met HR) voor medewerkers en hun thuissituatie (kinderen, mantelzorgtaken).
  • Wees transparant en communiceer een besmetting: ga het gesprek aan met medewerkers die angstig zijn om met besmette bewoners te werken.
  • Blijf kritisch, blijf sparren met elkaar.

Door: Karin Burhenne

Serie: de corona-aanpak van Envida

Bovenstaand artikel is het tweede deel in een serie van vier artikelen over de corona-aanpak bij Envida. Lees ook:

Deel 1: Envida: van centrale naar decentrale aanpak coronacrisis.
Deel 3:Persoonsgerichte zorg en corona? Geef medewerkers regelruimte
Deel 4: Nieuwe werkwijze corona brengt rust voor bewoners en minder werkdruk medewerkers

Meer weten

Hulp bij corona-aanpak door Waardigheid en trots op locatie

Geplaatst op: 27 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 5 januari 2023