Renate Kamphuis (Zorggroep Meander): ‘Het Kwaliteitskader is een impuls voor cliëntgerichte zorg’

Zorggroep Meander werkt binnen Waardigheid en trots aan “Samen thuis”, waarmee het een volgende stap wil zetten naar meer leefplezier voor bewoners en familie. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg sluit hier heel goed op aan, stelt directeur Renate Kamphuis, omdat het verpleeghuizen ruimte geeft voor een eigen invulling van cliëntgerichte zorg.

Renate Kamphuis, directeur Zorggroep Meander
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg sluit goed aan op ons project ‘Samen thuis’. Het geeft verpleeghuizen ruimte voor eigen invulling van cliëntgerichte zorg.’

Een verpleeghuis dat cliëntvolgende zorg wil bieden, moet zijn cliënten kennen. ‘Het zorgplan is daartoe te beperkt, want daarin staat vooral de zorg centraal’, zegt Renate Kamphuis, sinds begin april directeur Zorg van Zorggroep Meander. Zorggroep Meander implementeerde de Groninger Wellbeing Indicator ofwel GWI. ‘En dat is echt iets anders’, zegt Kamphuis. ‘De GWI is een instrument om met mensen te spreken over de waarden die bijdragen aan hun leefplezier. Leefplezier ervaren is iets wat bij het ouder worden steeds moeilijker kan worden door de beperkingen die de ouderdom met zich meebrengt. Die beperkingen zorgen ervoor dat de mogelijkheden om te genieten van essentiële zaken als eten en drinken of bewegen worden beperkt. De GWI gaat daarom nadrukkelijk in op de vraag wat een cliënt nu echt belangrijk vindt. In de ouderenzorg hebben we lang gedacht dat we wisten wat ouderen belangrijk vonden. De kentering die we nu zien is dat we hen nu hierop bevragen. Dat is een belangrijke ontwikkeling.’

Goede impuls

Kamphuis vertelde hierover tijdens een van de bijeenkomsten die Waardigheid en trots overal in het land organiseert in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ze vertelde tijdens die bijeenkomst (11 mei in Veendam) hoe goed de GWI past bij vier thema’s van het Kwaliteitskader ‘Het mooie van het traject ‘Samen Thuis’, ons project in het kader van Waardigheid en trots, is dat het ons heel actief laat nadenken over de vraag of wat we doen in het belang is van onze cliënten’, zegt ze. Zorggroep Meander wil het écht goed doen voor zijn cliënten. Toen ik hier kwam, merkte ik dat al heel veel werd gedaan om hieraan invulling te geven en “Samen thuis” is een welkome impuls voor verdere ontwikkeling.’

Zorggroep Meander vertaalt de resultaten van de GWI in het zorgplan van het elektronisch cliëntendossier. ‘Hierdoor ontstaat een totaalbeeld’, zegt Kamphuis, ‘van aan de ene kant de zorg die iemand van ons nodig heeft maar aan de andere kant ook de persoon die iemand gedurende zijn levensloop is geweest. En met het benutten van de GWI wachten we niet totdat iemand bij ons komt wonen. Geeft iemand aan bij ons te willen komen wonen, dan gaat een EVV’er bij zo iemand thuis op bezoek. Die aanpak is een investering voor ons, maar die vertaalt zich terug op het moment dat iemand daadwerkelijk bij ons komt wonen. We kennen die persoon dan al en dat geeft een heel ander gevoel dan een eerste kennismaking op het moment van opname.

Inspelen op de cliënt

Tijdens de bijeenkomst in Veendam werd de vraag gesteld wat deze aanpak betekent voor de medewerkers van Zorggroep Meander. Een aanwezige EVV’er antwoordde: ‘Je weet de cliënt beter in te schatten. Omdat je die al kent op het moment van opname, weet je welke huiskamer het best bij hem past. Je kent zijn dagelijkse gewoonten en kunt hem een omgeving bieden waarin hij die kan voortzetten. Dat geeft veel rust.’ Kamphuis: ‘Een belangrijk gevolg hiervan is dat je onbegrepen gedrag vaak kunt voorkomen. Lange tijd is het in de verpleeghuiszorg gebruikelijk geweest om pas bij het optreden van onbegrepen gedrag te gaan zoeken naar oplossingen. Nu draaien we dat om door juist uit te gaan van en in te spelen op het gedrag van cliënten. Dit sluit precies aan bij het uitgangspunt van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat ervan uitgaat dat iedere mens uniek is. En ook bij ons Waardigheid & trots-traject “Samen thuis” dat ook die uniciteit van de cliënt als uitgangspunt heeft. Aan de voorwaarde uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat het zorgplan binnen 24 uur na verhuizing van de cliënt op orde moet zijn kan Zorggroep Meander gelukkig al op 1 juli aanstaande voldoen. Een andere voorwaarde is dat een verpleegkundige achtergrond moet doorklinken in het bestuur. Dat is met mijn komst ook geregeld, want ik ben mijn loopbaan begonnen als verpleegkundige.’

Ruimte voor eigen invulling

Hoe kijkt Kamphuis aan tegen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? ‘In eerste instantie had ik er een dubbel gevoel bij’, zegt ze. ‘Ik had aanvankelijk de indruk dat het nogal voorschrijvend is in wat we als verpleeghuizen moeten regelen. Maar dankzij de discussiesessies die er nu over worden georganiseerd en wat het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg daar vertellen, weet ik dat het kwaliteitskader niet zo letterlijk hoeft te worden opgevat en dat het juist ruimte geeft voor eigen invulling. Je kunt het dus ook juist zien als ondersteunend om te zoeken naar nieuwe wegen om tot cliëntgerichte zorg te komen. Het geeft een extra impuls aan hoe goed deze organisatie zich al aan het ontwikkelen is. De weg naar die cliëntgerichte zorg is wel echt maatwerk, maar het is voor de zorgprofessionals iedere keer weer mooi om te zien hoe een interventie een glimlach bij een cliënt oplevert in plaats van onrust of verwardheid. De belangrijkste vraag die we ons als organisatie op dit moment stellen is natuurlijk hoe onze inspanningen zich gaan vertalen naar de inkoopvoorwaarden van de zorgkantoren. Het is te hopen dat het kwaliteitskader ook op dit niveau ruimte laat voor eigen invulling.’

Meer weten

Geplaatst op: 19 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 12 juli 2021