Kleinschalig zorgen als totaal aanpak in JonkersZorg

JonkersZorg is gevestigd in een woonboerderij in West-Friesland en biedt kleinschalige zorg en ondersteuning aan mensen met zware dementie. Kleinschalig zorgen is doorgevoerd in alle aspecten van het wonen in JonkersZorg. De visie van initiatiefnemer Angèle Jonkers luidt: ‘Als ouderen met dementie een goede begeleiding krijgen van mensen die hun gedrag begrijpen en er goed op inspelen dan neemt de zorgvraag af.’

Samen met haar man begon verpleegkundige en gepromoveerd sociaal gerontoloog Angèle Jonkers in 2008 JonkersZorg: dementiezorg in een kleinschalige landelijke setting. Het persoonlijk welzijn van de bewoners staat centraal, met ruimte voor eigen keuzes en aandacht voor betekenisvolle relaties.  De woonboerderij biedt ruimte aan een woongroep voor zes en een woongroep voor acht bewoners. Ook wordt in een paviljoen op het erf dagbehandeling geboden aan mensen die nog zelfstandig wonen. Familie komt geregeld langs en kan altijd aanschuiven voor een maaltijd. Dit, in combinatie met de locatie en de omgeving, creëren een opvallend huiselijke sfeer.

De plek mag dan uniek zijn, de aanpak is te kopiëren mits de visie op kleinschalig zorgen goed geborgd wordt in alle aspecten. De nadruk ligt bij alles op regiebevordering.

Vertrouwd thuis

De sfeer is er een van een vertrouwd thuis. Het eten komt van het land, de inrichting en aankleding zijn lokaal en de bewoners zijn vrij om naar buiten te gaan. Op het erf vind je verschillende landbouwwerktuigen, klompen en gieters. De stolpboerderij heeft een open keuken, een grote eettafel bij het raam en comfortabele stoelen om je even in terug te trekken. Jassen hangen ‘gewoon’ op een kapstok bij de deur.

Integrale taakopvatting

De medewerkers worden geselecteerd op andere aspecten dan alleen hun kennis van de zorg: oprechte interesse in de ander, verstand hebben van dementie, het gedrag van mensen kunnen plaatsen en ermee om kunnen gaan. Ieder heeft een integrale taakopvatting die uiteenloopt van persoonlijke verzorging en verpleging tot huishouden, het dagelijkse koken en het bieden van welzijnsactiviteiten.

Overdag werken er vier mensen in de zorg, ’s nachts is er één medewerker. Een vaste huisarts, specialist ouderengeneeskunde en psycholoog zijn ook betrokken als dat nodig is.

Regiebevordering

Bij een nieuwe bewoner wordt eerst veel aandacht besteed aan het ontdekken van het levensverhaal: wat zijn iemands voor- en afkeuren? Het aanbod wordt hier individueel op aangepast. Door de medewerkers wordt voortdurend geïnvesteerd in het contact, zodat medewerker en bewoner elkaar kunnen vinden.

Financiering

JonkersZorg biedt een vorm van all-inclusive wonen. Cliënten betalen voor wonen, service en dienstverlening een maandbedrag. De zorg wordt bekostigd vanuit indicaties: dagelijkse begeleiding, zorgverlening, extramurale behandeling en activerende begeleiding. Geïnteresseerden krijgen de kosten transparant geoffreerd, exclusief de persoonlijke ziektekostenpremie, eigen bijdrage ‘zorg thuis’ (zorg zonder verblijf) en privé-uitgaven. JonkersZorg is ook met een klein pensioen toegankelijk.

Meer weten

Geplaatst op: 30 maart 2016
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2016