Individuele afstemming is basis sociotherapeutische leefmilieus

Zorgspectrum Het Zand ontwikkelde voor jongdementerenden en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel een woonzorgconcept ‘sociotherapeutische leefmilieus’ dat goede resultaten laat zien. Door de inzet van deze sociotherapeutische leefmilieus wordt de persoonlijke vrijheid van cliënten groter en neemt het gebruik van psychofarmaca af.

De zorgorganisatie zet het concept sinds kort ook in bij psychogeriatrische cliënten die ouder zijn dan 65 jaar en gerontopsychiatrische cliënten.

Film over sociotherapeutische leefmilieus

Het Zand maakte een filmpje waarin professionals, cliënten en mantelzorgers vertellen over hun ervaringen. Individuele afstemming is de rode draad vertellen de geportretteerden over het concept. De vertaling naar dagbesteding, rustgevende activiteiten en specifieke middelen zoals een muziekkussen komt uitgebreid aan bod.

Meer weten

Geplaatst op: 13 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2019