Dé plek voor dagbesteding: het Ontmoetingsplein

Stichting Elisabeth, deelnemer Waardigheid en trots, presenteert het Ontmoetingsplein. Het doel van het Ontmoetingsplein is om ieder individu in zijn eigen kracht aan te spreken en de eigen regie mogelijk te maken. Dit gebeurt ten eerste doordat men elkaar ontmoet, het sociale netwerk wordt verbreed. De deelnemers kunnen bij elkaar terecht. Daarnaast zijn er per dagdeel minimaal twee activiteiten en kunnen de deelnemers zelf bepalen waar ze aan meedoen. Het project is begonnen in juni 2014 en per juli 2015 in de huidige vorm ingezet.

Op het Ontmoetingsplein worden door vrijwilligers, onder begeleiding van welzijnswerkers, activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten hebben een recreatief of educatief karakter. De deelnemers schrijven zich in op de activiteiten op basis van interesse. De professionals zorgen voor een basis qua structuur en vorm zodat alles op het Ontmoetingsplein geregeld is en doorloopt. De tweehonderd vrijwilligers zorgen voor de uitvoering. De professionals (niveau 4 of 5) en de vrijwilligers hebben samen oog voor de klant en de professionals hebben een coachende rol richting de vrijwilligers. De vijf locaties hebben samen ongeveer vier fte aan professionele begeleiding beschikbaar. Er is een dagbestedingsmakelaar die bij een beschikkingstelling bekijkt wat er aan de hand is en vooral wat het beste past. Dat wordt opgenomen in het cliëntdossier.

Voor wie is dit project?

Het Ontmoetingsplein is bedoeld voor oudere wijkbewoners. Het heeft op dit moment vijf locaties, gericht op de ouderenzorg in de wijk. De deelnemers zijn zelfstandig wonende ouderen, maar ook verpleeghuiscliënten, revalidanten en aanleunbewoners. In totaal maken ongeveer 750 mensen gebruik van de dagbesteding, verspreid over vijf locaties.

Betrokken partijen

Er wordt samengewerkt met organisaties die activiteiten organiseren op het Ontmoetingsplein, zoals de Zonnebloem, maar ook met de wijkverpleging en met mantelzorgondersteuning. Op het moment dat de cliënt een activiteit bijwoont, wordt een mantelzorger ontlast.

Waarom is dit vernieuwend?

De deelnemers worden geactiveerd om zelf iets te ondernemen in plaats van dat ze een standaard activiteit aangeboden krijgen. Dat zit in kleine dingen als koffie inschenken, maar ook in het inrichten van de dag. Deze actieve houding van deelnemers zorgt ervoor dat zij zich meer zelfredzaam voelen en makkelijker sociale contacten opdoen. De decentralisaties hebben invloed gehad op deze omslag. In dit project is gekeken hoe de dagbesteding van de cliënt goedkoper kan worden aangeboden en hoe tegelijkertijd hun zelfredzaamheid meer kan worden aangesproken. Er is gekozen om de huidige dagbesteding te laten bestaan en om te vormen. Ten eerste om geen gat in de dienstverleningsketen te veroorzaken en ten tweede omdat een inloopfunctie in de wijk ook uit de inventarisatie van wensen naar voren kwam.

Ervaringen

De cliënten ervaren het Ontmoetingsplein als iets positiefs, het bevordert sociaal contact en het ontlast de mantelzorger. De oude deelnemers moesten erg wennen aan de nieuwe manier van dagbesteding. Dat gaat nu steeds beter. De nieuwe deelnemers vinden de mate van activiteit en het netwerk erg prettig. De ervaringen van cliënten worden gemeten door een maandelijks evaluatiemoment met de cliënt en de professional. Dit wordt vastgelegd in het elektronisch klantendossier. Daarnaast is er twee keer per jaar een evaluatie met de wijkverpleegkundige en met de dagbestedingsmakelaar. Deze rapportage wordt ook ter verantwoording gestuurd aan de gemeente.

Financiën

De Ontmoetingsplaatsen worden bekostigd door de gemeente in het kader van de Wmo. De mensen met een beschikking krijgen daartoe een budget waarvan ze hun activiteiten kunnen betalen. Mensen zonder beschikking betalen de dagbesteding zelf. Mensen vanuit een zorgafdeling betalen het ook uit het eigen budget maar krijgen korting. Er is niet per persoon een vast bedrag aan te geven wat de dagbesteding kost, aangezien het type activiteiten zeer kan verschillen.

Middels een-op-een-gesprekken, groepsgesprekken en een activerende in plaats van verzorgde werkwijze is het project kostenbesparend. Het aantal professionele medewerkers is afgenomen. Waar er eerst sprake was van een dag begeleiding van een groep van acht mensen, kan nu een groep van twintig door een parttime welzijnswerker worden begeleid.

Bron: De nieuwe praktijk

Meer weten

Geplaatst op: 3 november 2016
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019