Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is De Leyhoeve op het lijf geschreven

Laurens van Rij, voorzitter van de Raad van Bestuur van woonlandschap De Leyhoeve, is blij met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kader sluit naadloos aan bij de manier waarop De Leyhoeve al werkt. ‘Als je een lerende organisatie bent en transparant wilt zijn, biedt het kwaliteitskader heel veel ruimte.’

Gevoel en beleving

Op donderdag 6 april 2017 vond bij woonlandschap De Leyhoeve de tweede van 15 informatiebijeenkomsten over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg plaats. De organisatie onthaalt de deelnemers gastvrij, met goede koffie en thee, heerlijke petitfours en warme kaas- en worstenbroodjes in een sfeervolle entourage. Wie binnenkomt ziet het gelijk: De Leyhoeve stelt wonen en leven centraal en niet zozeer de zorg. Alleen daarom al sluit het kwaliteitskader goed aan.

Laurens van Rij – Voorzitter Raad van Bestuur De Leyhoeve
“De eerste twee hoofdstukken van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijven vooral het gevoel en de beleving. En dat is precies wat ik miste in eerdere richtlijnen, kaders en beleidsstukken.”

Laurens weet waarover hij het heeft. Met initiatiefnemer Hendrik Roozen werkte hij het concept van woonlandschap De Leyhoeve van begin tot eind uit. Omdat beiden geen zorgachtergrond hebben, verdiepte hij zich dagenlang in zorgregels en -richtlijnen. ‘Waarbij ik me niet zelden afvroeg “wat staat hier nu eigenlijk”. Dat we niets van zorg wisten, was een voordeel. We konden domme vragen stellen.’ Een vernieuwende aanpak was het resultaat.

Verandering teweegbrengen

Die aanpak past verrassend goed bij het nieuwe kwaliteitskader. Dat wil een verandering teweegbrengen, namelijk:

  • Van verantwoorden naar samen leren en verbeteren
  • Van verantwoording naar verantwoordelijkheid
  • Van taakgericht naar bewuste afwegingen
  • Van besturen naar faciliteren

De Leyhoeve doet dit al. Voorbeelden heeft Laurens genoeg, zoals de manier waarop de Leydraden – de huisregels van De Leyhoeve – tot stand kwamen. Laurens vroeg zijn medewerkers kritisch te kijken naar de bestaande zorgregels en aan te geven welke ze in De Leyhoeve willen hanteren. ‘In eerste instantie riepen ze “we gooien alle regels overboord”. Totdat we ze vroegen “hoe wil je dat je moeder oud wordt?”. Dat zette ze aan het denken. En daar kwamen prachtige uitgangspunten en regels uit, onze Leydraden. Bewuste, verantwoordelijke keuzes, waarbij we ook de cliëntenraad betrokken. Nu zijn we aan het finetunen. Dat betekent vooral dat we kijken of we geen essentiële dingen over het hoofd zien.’

Eisen aan medicatieveiligheid

Verantwoordelijkheid en bewuste afwegingen leiden overigens niet per definitie tot ‘minder’. In de Leydraad medicatieveiligheid schroeft De Leyhoeve de eisen juist op. ‘Op onze huiskamers werken huiskamermoeders en -vaders zonder zorgachtergrond’, vertelt Laurens. ‘We nemen deze medewerkers mee in de kennis over dementie. Het leek ons ook een goed idee ze te scholen in medicatieveiligheid. Want het is onze wens dat zij medicijnen mogen toedienen.’ Bij het opleidingsinstituut kunnen de huiskamermoeders en -vaders niet voor bijscholing terecht. Wel kreeg Laurens het curriculum mee. Hij bekeek het samen met een huisarts en een apotheker. Ze kwamen tot de conclusie dat het beter kon. ‘Weer met onze eigen moeders in gedachten breidden we het curriculum uit. En omdat het nu meer omvat dan de “gewone” opleiding, gaan ook onze verpleegkundigen niveau 3, 4 en 5 de scholing volgen.’

Met open armen

De Leyhoeve volgt een eigen weg, maar doet dit zorgvuldig. Daarom ervaart Laurens een bezoek van de inspectie niet als stressvol. In tegendeel, hij ontvangt de inspecteur met open armen. ‘Toen de inspectie de eerste keer voor de deur stond, rolden wij bij wijze van spreken de rode loper uit. Zo fijn vonden we het dat ze ons kwamen helpen de zorg te verbeteren. Ik ben volledig transparant, vertel eerlijk wat er allemaal verkeerd gaat, maar ook wat we doen om het te verbeteren. Wij hebben een prettige dialoog met de inspectie.’ Diezelfde openheid en transparantie hanteert De Leyhoeve richting familie en de cliëntenraad. Met als gevolg dat iedereen hetzelfde doel nastreeft: samen De Leyhoeve naar een volgend plan tillen. Continu leren en verbeteren dus, een van de kernelementen van het kwaliteitskader.

Omgekeerde piramide

Personeelsleden vertelt Laurens dat fouten maken mag, maar verzwijgen niet. ‘We moedigen ze aan fouten te bespreken met collega’s en familie van de bewoners. Alleen dan kunnen ze ervan leren.’ Natuurlijk moet de cultuur dit mogelijk maken. Daar heeft de stijl van leiding geven veel invloed op. ‘Bij De Leyhoeve is sprake van een omgekeerde piramide: helemaal onderaan bungel ik’, zegt Laurens. ‘Ik kijk naar boven en vraag aan mijn locatiemanager “hoe kan ik jou helpen om De Leyhoeve elke dag een level hoger te tillen?”. Zij vraagt precies hetzelfde aan de coaches boven haar en die vragen het op hun beurt aan de verpleegkundigen, verzorgenden en de huiskamermoeders en -vaders op de werkvloer. Bovenaan staan onze bewoners en daarnaast onze stakeholders, zoals familieleden, mantelzorgers, VWS, de inspectie, het zorgkantoor.’

In gewone taal

Laurens benadrukt nogmaals dat De Leyhoeve de regels zeker niet overboord gooit. ‘Maar we zijn wel kritisch. Ik wil weten wat er staat, ik wil het snappen. En als ik denk dat iets anders of beter kan, check ik dat zorgvuldig en onderbouw ik het goed. Mijn ervaring is dat partijen als VWS dan zeer bereid zijn om te luisteren.’ Die zorgvuldigheid is een van de redenen dat De Leyhoeve samen met 3 andere organisaties mag meedoen aan het project Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Slechts één puntje van kritiek heeft Laurens op het kwaliteitskader: het taalgebruik. ‘Het zou zo fijn zijn als dergelijke belangrijke documenten in gewone taal worden geschreven. Zodat mijn medewerkers en de cliëntenraad het direct begrijpen.’ Andere zorgorganisaties raadt hij aan het kwaliteitskader te omarmen. ‘Als je een lerende organisatie bent en transparant wilt zijn, biedt het heel veel ruimte. Pak die kans! Wie twijfelt, nodig ik van harte uit op De Leyhoeve. Dan kijken we samen of er echt zoveel beren op de weg zijn.’

‘Het zou zo fijn zijn als dergelijke belangrijke documenten in gewone taal worden geschreven. Zodat mijn medewerkers en de cliëntenraad het direct begrijpen.’

Interview door Ingrid Brons

Meer weten

Geplaatst op: 20 april 2017
Laatst gewijzigd op: 12 juli 2021