Vilente verruimt bezoekmogelijkheden na succesvolle start

Maandag 15 juni 2020 gaat bij Vilente de versoepeling van de bezoekregeling een volgende fase in. Vanaf dan kunnen bewoners en cliënten bezoek ontvangen op hun eigen appartement of samen een wandeling buiten de locatie maken. Vilente zet hierbij in op duidelijke communicatie over wat hierbij de afspraken zijn en wat er van de bezoekers verwacht wordt.

Stapsgewijs versoepeling doorvoeren

Ton Poos, bestuurder Vilente: ‘Vilente heeft tot op de dag van vandaag nog geen besmetting onder de bewoners. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en familie ook. Daartegenover staat dat familie hun naaste erg mist. Op 2 juni zijn we daarom gestart met een voorzichtige eerste openstelling van de locaties, vanuit de gedachte dat we, als alles volgens plan loopt, steeds meer kunnen versoepelen.’

Vanaf 2 juni konden familie en bewoner elkaar in de bezoekersruimtes fysiek treffen. Per 15 juni kan er bezoek worden ontvangen in het eigen appartement van de bewoners én vervalt de beperking dat alleen één vaste bezoeker mag komen. Ton Poos: ‘En mogelijk kunnen we een week later weer verder versoepelen’

Duidelijke afspraken met bezoekers

Wel biedt Vilente duidelijkheid over wat er van de bezoekers verwacht wordt.

Teamcoach Laurien Jansen van locatie Overdal in Oosterbeek: ‘Als team hebben wij onszelf heel goed aan de regels gehouden de afgelopen drie maanden. Nu vertrouwen wij er als team ook op dat de bezoekers die gaan komen de noodzaak van de regels erkennen en de voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Zo blijven onze deuren open en houden we corona buiten de deur.’

Vilente heeft een overzicht met vragen en antwoorden gepubliceerd en past dit continu aan op de versoepeling van de bezoekregeling. Zo kan bezoek altijd vooraf bekijken wat de actuele maatregelen zijn.

Voorbeelden van vragen en antwoorden

  • Waarom moeten we vanaf 15 juni wel een mondkapje dragen en voorheen niet? Omdat we tot 15 juni bezoek ontvingen in een aparte bezoekersruimte waarbij de 1,5 meter afstand gegarandeerd kon worden, was een mondkapje niet nodig. Omdat, met name bij bewoners waar sprake is van dementie, het houden van voldoende afstand soms moeilijk kan blijken, vragen wij bezoekers, conform de landelijke richtlijnen, bij bezoek aan de locatie, op het appartement en buiten tijdens een wandeling een mondkapje te dragen.
  • Mag ik koffie pakken in de huiskamer? De richtlijnen van de RIVM en branchevereniging Actiz stellen dat bewoners niet in hun vrijheid beperkt mogen worden door het bezoek. Dit betekent dat de ‘algemene’ huiskamer niet opengesteld is voor bezoek, zodat bewoners zich daar vrij kunnen bewegen. U kunt uw verzoek tot koffie/thee uitspreken aan de bezoekersbegeleider. Waar mogelijk zal deze hierin dan voorzien.
  • Mogen bij het wandelen andere kennissen of familieleden aansluiten? Binnen Nederland mogen vanaf 1 juni mensen buiten weer samenkomen, mits zij anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. Ons advies is echter om dit zo min mogelijk of zeer beperkt te doen, daar uw naaste behoort bij de risicogroep. Daarnaast woont uw naaste met andere kwetsbare ‘bewoners’ samen, die hiermee potentieel ook extra risico lopen.

Bekijk het overzicht met vragen en antwoorden van Vilente.

Voorkomen besmettingen blijft prioriteit

‘Als zich onverhoopt op een locatie een besmetting voordoet, worden op die locatie per direct passende maatregelen getroffen, waarbij een nieuwe bezoekerstop helaas niet uit te sluiten is’, benadrukt Ton Poos. ‘In deze tijd blijft het voorkomen van besmettingen, zowel bij bewoners, cliënten, medewerkers als bezoekers, naast het leveren van goede, mensgerichte zorg, onze absolute prioriteit.’

Bron: Vilente

Meer weten

Geplaatst op: 12 juni 2020
Laatst gewijzigd op: 8 november 2021