Stilte voor de corona-storm in Het Hooge Heem?

Hoe ga je ermee om als in jouw verpleeghuis en omgeving nog steeds weinig besmettingen zijn? En hoe zie je de toekomst naar het nieuwe normaal met de anderhalve-meter in het verpleeghuis? We spreken hierover met Klaas Lindeboom, bestuurder bij Het Hooge Heem in Grootegast, 20 kilometer van de stad Groningen. Een zorginstelling met 100 cliënten en nog geen besmettingen

‘Nou Corona klopt aan de deur hoor’, zei recent een moeder van een verpleegkundige bij ons. ’Het is niet de vraag of, maar wanneer komt het virus bij ons. We hanteren wel heel strakke regels. De kern daarvan is: zoveel mogelijk controle te houden wie er binnen komt en risico’s voor besmetting uit te sluiten.’

Uitsluiten risico’s

Lindenboom legt uit hoe ze dat doen: ‘Zo is het interne verkeer in het huis minimaal. Bewoners blijven op hun groep en dat geldt ook voor medewerkers. Zij komen hygiënisch binnen en gaan direct naar hun groep, ze hebben geen fysiek contact met de medewerkers van andere groepen. Medewerkers werken bovendien altijd op dezelfde groep bewoners. We hebben het geluk dat dat kan, realiseer ik me. Ook het halen en brengen van was en eten gaat in die lijn. Daarnaast hebben we bij elke zone in het gebouw sterillium handgel neergezet. Voor een groot deel volgen we dezelfde richtlijnen als met het norovirus.’

Thuiszorgcliënten zelfde regime

Naast het verpleeghuis zitten woningen voor zelfstandig wonende ouderen die thuiszorg krijgen van Het Hooge Heem. Voor deze mensen gelden dezelfde maatregelen als voor verpleeghuisbewoners. Lindeboom legt uit dat als zij bezoek zouden ontvangen, het oncontroleerbaar is met wie zij contact hebben. Ik ben overigens van mening dat je in de thuiszorg zou moeten werken alsof de mensen het coronavirus hebben, om besmetting uit te sluiten.’

Niet chillen met vrienden

Als het virus binnenkomt zou het via medewerkers zijn, geeft Lindeboom aan. ‘Maar daar heb ik alle vertrouwen, ze voelen zich verweven met de zorginstelling. Hun gevoel van eigenaarschap en trots is zeker sinds het Waardigheid en trots-kwaliteitstraject heel sterk. Zij hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik realiseer me dat het moreel besef is het enige waar je beroep op kunt doen. Zo weet ik dat onze jonge medewerkers niet zomaar even gaan chillen met vrienden.’

Bij twijfel contact met GGD

‘Medewerkers zijn soms onzeker over hun situatie. Bij twijfelgevallen overleggen we met de GGD. Dan kan een gesprek goed helpen om uit te wijzen of je wel of niet getest moet worden. Als je klachten hebt, kun je direct getest worden.’

Het Hooge Heem heeft korte lijnen met het RONAZ, waarbij 17 zorgorganisaties en GGD zijn aangesloten. Mocht er een uitbraak komen, dan hebben ze voldoende beschermingsmateriaal voor de eerste 24 uur. Elke dag wordt gekeken binnen de regio hoe het ervoor staat en worden middelen verdeeld.

Op gepaste afstand meewandelen

Lindeboom vertelt dat hij veel communiceert met medewerkers en met naasten en familie. ‘Ik leg uit welke dilemma’s er zijn, wat wel en niet kan. Maar ook de EVV-ers doen dat. Daarvoor is gelukkig begrip. Wat we bijvoorbeeld wel doen is met bewoners naar buiten gaan. Een medewerker gaat dan met de bewoner wandelen. Een naaste mag op gepaste afstand meewandelen. Of met het mooie weer zitten bewoners wel eens buiten op hun eigen terrasje. En een stuk achter het terrasje zit familie.’

‘Wat dan ook gebeurt, is dat een familielid van een andere bewoner dat zag en verbolgen reageerde. Want haar naaste woonde op de derde verdieping. Toen is de EVV-er in gesprek gegaan met haar en hebben ze een andere oplossing bedacht.’ Lindeboom onderstreept dat ze goed oog voor de familie en naasten proberen te houden. ‘We realiseren ons hun gemis.’

Geen huis in de tuin

Sinds dat de maatregelen zijn ingegaan is het verpleeghuis direct overgegaan naar alternatieve activiteiten. Lindeboom: ‘De activiteitencoördinator heeft allerlei activiteiten bedacht voor op de woonafdelingen. Maar ook beeldbellen en facetimen hebben we snel geïntroduceerd. En daarnaast zijn ook initiatieven van anderen van buiten, tekeningen, kaartjes en bloemen. Recent nog een drive in show, waar bij ook familie en naasten kwamen. Ook kwam het aanbod langs om een huisje te plaatsen in de tuin, waar bewoners en familie elkaar kunnen ontmoeten met een glazen tussenwand. Punt één: familie zou dan door ons huis moeten lopen, dat is een risico. Punt twee. Voor veel bewoners kan dit heel verwarrend zijn en zouden dan 24 uur van slag zijn.’

Gevolgen van anderhalve-meter-economie

De anderhalve-meter-economie is nu een onderwerp belangrijk onderwerp van gesprek. Lindenboom klinkt nu heel serieus: ‘Ik voorzie dat we niet zomaar teruggaan naar het normale leven. Vanuit onze benadering van welzijn doen we veel met mensen van buiten de zorginstelling. Met ouderen en vrijwilligers. We hebben daarnaast een restaurant waar normaal gesproken bewoners – ook PG- kunnen eten. Twee keer per week is het open voor de omgeving. Het gebeurde regelmatig dat er 100 man zaten. Dat gaat niet meer voorlopig, zegt hij spijtig. ‘Ik denk dat we vooral activiteiten met familie en naasten moeten gaan faciliteren.’

Meer weten

Geplaatst op: 16 april 2020
Laatst gewijzigd op: 16 april 2020