Zorggroep Apeldoorn: snel schakelen bij boostercampagne

Bij Zorggroep Apeldoorn schakelden ze snel na het nieuws over de versnelling van de boostervaccinatiecampagne. Directeur zorg en welzijn Margje Mahler: ‘Wij hebben meteen maandagochtend de vaccins besteld, want wij gaan zelf prikken.’ Laat je inspireren door hun aanpak en tips.

Zorggroep Apeldoorn en omstreken is een zorgorganisatie met een eigen medische dienst die veel intramurale zorg mét behandeling biedt maar ook op een aantal zogenaamde gespikkelde locaties zorg levert. Op deze locaties vallen bewoners deels onder een eigen medische dienst en deels onder huisartsenzorg. ‘Wij kiezen ervoor de boostervaccinatie snel zelf te zetten, omdat de besmettingen explosief stijgen en de GGD nog geen vaccinatieplanning voor de bewoners in de gespikkelde locaties of locaties die onder huisartsenzorg vallen, kan afgeven. Voor bewoners waren de vaccins binnen no time geregeld, voor de medewerkers moesten we nog wat nabellen. Tip: heb je vragen over de portal sngp.nl waar je de vaccins bestelt? Neem dan gerust contact met ze op. Zij helpen je graag.’

Boostercampagne versneld van start

De boostercampagne voor bewoners en medewerkers van zorginstellingen gaat versneld van start. Dat betekent dat deze personen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden.

Lees meer

Afspraken met partners over boostervaccinatie

In de eerdere vaccinatierondes waren er schrijnende situaties juist op deze locaties waar mensen verblijven. De één werd geprikt door de huisarts, de ander door de GGD of SO. ‘We hebben nu goede afspraken met de partners gemaakt om zo snel mogelijk zelf hier alle cliënten waar we zorg aan leveren te prikken. Ondanks de administratieve last die dit ook weer met zich meebrengt. Snelheid is nu belangrijker dan het wachten op administratieve zekerheid.’

‘Dus GGD en RIVM: maak het ons administratief makkelijk en zorg dat degene die in de frontlinie staan, ontzien worden.’

Toch zelf prikken

Ook bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken staat de capaciteit onder enorme druk. Er is meer en langer ziekteverzuim door corona, maar bijvoorbeeld ook door de drukte op de teststraat. Daarnaast zijn er ook medewerkers uit de running doordat zij al lang in de frontlinie staan of in quarantaine zitten. Hoewel zelf prikken maatwerk vraagt en arbeidsintensief is, zowel in de planning als uitvoering, ‘willen we dat het de zorgverlening niet in de weg staat’, vertelt Mahler. Uit eerdere ervaring met vaccineren blijkt ook dat het behoorlijke extra administratieve handelingen vereist.

‘Toch kiezen wij voor zelf prikken’, aldus Mahler. ‘Vanuit het idee van het ministerie van VWS: “de zorg prikt de zorg”. We hebben ervaring uit eerdere prikrondes en met de jaarlijkse griepvaccinatie. De draaiboeken liggen al klaar. Wij weten alleen nog niet hoe de koppeling voor onze medewerkers met de systemen van de GGD geregeld is. We hopen dat het aanmelden van de medewerkers die een prik krijgen met een druk op de knop geregeld kan worden. Dat scheelt enorm. Dat is onze wijze les uit het verleden. Dus GGD en RIVM: maak het ons administratief makkelijk en zorg dat degene die in de frontlinie staan, ontzien worden.’

Tips:

  • Zoek contact met huisarts en GGD en maak samen de afspraak om zoveel mogelijk tegelijk te prikken.
  • Teveel vaccins besteld? Mahler heeft geregeld dat deze terug naar de GGD gaan.
  • Lees de coronamaatregelen bij Zorggroep Apeldoorn

Snel schakelen

Bewoners mogen geen boosterprik als ze in de afgelopen twee weken een griepprik gehad hebben. ‘Wij hebben de griepprik voor ruim 700 bewoners uitgesteld tot na deze boostervaccinatie’, aldus Mahler. Daarnaast is er niet alleen snel geschakeld bij Zorggroep Apeldoorn, ook andere partijen pakken hun rol. ‘Het RIVM heeft bijvoorbeeld heel snel belangrijke info op hun website geplaatst en ook Verenso en Actiz brachten hun doelgroep snel op de hoogte. Dat vind ik zeker een compliment waard. Ook ben ik blij dat de beslissing genomen is de boosterprik te versnellen. Want uit statistieken blijkt dat bij een hoge piek van ziekenhuisopnames door corona twee weken later de verpleeghuizen volgen. En die hoge piek is nu en wordt waarschijnlijk nog hoger.’

Maar ook medewerkers schakelen snel. ‘Een aantal weken geleden merkte ik dat medewerkers zich afvroegen of de boosterprik voor hen wel relevant genoeg is. Maar nu het winter wordt en er weer meer zieke bewoners zijn, is de bereidheid groot.’ Bij Zorggroep Apeldoorn proberen ze hun medewerkers zo goed en snel mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Na een persconferentie stemmen ze met het MT af en worden maatregelen of te nemen stappen gecommuniceerd via intranet, via mail, brieven, posters en Familienet. Mahler: ‘Zodra we meer weten over de planning en het proces over de boostervaccinatie, stellen wij zowel bewoners, hun naasten als medewerkers op de hoogte.’

Door: Karin Manders

Meer weten

Geplaatst op: 16 november 2021
Laatst gewijzigd op: 19 november 2021