Praktische tips CoronaAudit Zorgpartners Midden Holland

Met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie is bij Zorgpartners Midden Holland de CoronaAudit ontwikkeld en ingezet. Els Voogt, beleidsadviseur kwaliteit en Christa Janmaat, verpleegkundig consulent Wzd bij Zorgpartners Midden Holland hebben samen met Waardigheid en trots op locatie bekeken hoe met een audit vastgesteld kan worden of een zorglocatie ‘klaar is’ voor een corona-uitbraak.

CoronaAudit

De CoronaAudit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg.

Waarderend auditeren

Christa Janmaat: ‘We wilden vooral waarderend auditeren. Het gesprek aangaan binnen de zorglocaties bleek uiteindelijk tweeledig. Op de locaties die een corona-uitbraak hadden gehad, konden betrokkenen hun ervaringen delen. Dit bleek van grote waarde. Een luisterend oor vanuit de organisatie bieden, kennis en emoties kunnen delen… het leverde goede input op voor het opstellen van geleerde lessen. Daarbij kreeg elke locatie direct een beeld van de actuele stand van zaken.’

Els Voogt vult aan: ‘De CoronaAudit is een instrument dat prima werkbaar is en een goed inzicht geeft of onze locaties klaar zijn voor een uitbraak.’

Creativiteit bij corona-oplossingen

Christa vervolgt: ‘Het mooie van deze audit is dat alle disciplines bevraagd worden op de processen. Soms bleek dat informatie goed was vastgelegd, maar onvoldoende alle disciplines bereikte. Het andere opvallende punt was de creativiteit van de locaties om schijnbaar onmogelijke zaken toch op te kunnen lossen. Een mooi voorbeeld is het bestellen van een stortkoker die normaal in de bouw wordt ingezet. Deze doet nu dienst als afvoer van corona-afval. Geen gesleep door het trappenhuis maar zo de (speciale) container in. En een steigerbouwer die trappen heeft gemaakt aan de buitenzijde van één van de locaties, zodat bewoners daar toch raamcontact konden hebben. Door de audit kwamen al deze ideeën naar voren en kon dit breed gedeeld worden binnen de organisatie.’

Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie is maatwerk en wordt afgestemd op de vraag van de verpleeghuisorganisatie of locatie. Inmiddels zijn ervaren en deskundige coaches aan de slag op zo’n 25 uiteenlopende trajecten. De rode draad van de verschillende trajecten is als volgt:

 • Leren van de eerste golf en het doorvoeren van verbeteringen
 • Het ondersteunen van het crisisteam
 • Het implementeren van de Handreiking bezoek en sociaal contact en de bijbehorende communicatie
 • Het ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van cohortverpleging en PBM’s
 • Het bijdragen aan vraagstukken op het gebied van financiën en de continuïteit
 • Het ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van welzijn van bewoners én van medewerkers

Scenarioroutes

Jacqueline Noorbergen, coach vanuit Waardigheid en trots op locatie: ‘Een belangrijk onderdeel van de audits was het letterlijk doorlopen van scenarioroutes. Dit wil zeggen dat we bijvoorbeeld de vuile en schone routes bekeken. Routes die op papier goed leken, maar die in de praktijk toch wat onvoorziene situaties veroorzaakten. Een tip die we zeker willen meegeven aan andere organisaties.’

Anne Mieke den Ouden, als tweede coach vanuit Waardigheid en trots op locatie betrokken bij de ondersteuning: ‘De audit kan ook ingezet kan worden bij andere infectie-uitbraken. Wel is het van belang dat de audittool goed aangepast wordt op de eigen situatie van de zorgorganisatie.’

Tips van Zorgpartners Midden Holland

Onderstaande tips voor verpleeghuizen die Zorgpartners Midden Holland heeft opgehaald bij het uitvoeren van de CoronaAudit:

 • Huur een stortkoker voor het afvoeren van afval en wasgoed als er geen goede schoon/vuil route gemaakt kan worden op verdiepingen.
 • Maak organisatiegerichte informatiezakkaartjes over bijvoorbeeld COVID-symptomen, COVID-rapportage etc.
 • Maak een checklist, deurkaarten en handhygiëneposters voor als je een isolatie moet opstarten en stop deze in de uitbraakbox.
 • Gebruik disposibles zoals wegwerpmanchetten voor bloeddrukmeters en/of afvalzakken met absorberende materialen in postoelen op een COVID-afdeling of kamer waar geen pospoeler is.
 • Zet in de nacht schoonmaakmedewerkers in voor de schoonmaak van algemene ruimte, ventilatie en eventueel hand- en spandiensten voor de nachtdienst.
 • Loop met verschillende medewerkers een scenarioroute, bijvoorbeeld de schone en vuile route. Bedenk bijvoorbeeld dat er per zieke bewoner 2-4 WIVA-vaten per 24 uur gebruikt worden voor besmet afval. Dit vraagt opslagruimte aan het einde van de vuile route.
 • Als je vindt dat informatie zoals posters anders of beter kan, neem dan contact op met de inhoudsverantwoordelijke van het betreffende document zodat deze de informatie centraal in kan zetten.
 • Maak met elkaar duidelijke afspraken over het wel of niet dragen van werkkleding buiten de verpleegafdeling.
 • Geef niet alleen schriftelijke informatie aan medewerkers, maar organiseer ook praktische instructiebijeenkomsten en/of filmpjes preventief, maar ook bij de start van een isolatie of cohort voor alle medewerkers in de locatie.

Meer weten

Geplaatst op: 17 november 2020
Laatst gewijzigd op: 10 december 2020