Waardigheid en trots op locatie biedt helpende hand voor goede corona-aanpak

Het coronavirus COVID-19 vergt veel van verpleeghuizen. ‘Waardigheid en trots op locatie’ biedt graag een helpende hand. Bijvoorbeeld door vragen te beantwoorden en goede voorbeelden te delen. Ook kunnen zorgorganisaties de expertise van onze coaches benutten om een goede corona-aanpak te organiseren. Coach Karen Achterberg zette bijvoorbeeld, samen met de locatiemanager, een cohortafdeling op toen ‘haar’ locatie getroffen werd door een forse corona-uitbraak. ‘Nu de besmettingshaarden weg zijn, keert de rust weer terug in het gebouw.’

Grip op de situatie door corona-aanpak

Karen Achterberg was al als ‘Waardigheid en trots op locatie’-coach betrokken toen ‘haar’ locatie getroffen werd door een uitbraak van het coronavirus. ‘Een verschrikkelijke situatie, waar je maar één antwoord op kunt geven: totale afsluiting.’ Maar dat werd bemoeilijkt door de aard van de locatie, met aanleunwoningen en ‘inleunwoningen’ in het verpleeghuisdeel waar bewoners (thuis)zorg krijgen van verschillende organisaties. ‘Ondanks de sluiting bleven er dus mensen in en uit lopen. En dan is het moeilijk om grip op de situatie te krijgen. Op verzoek van de locatiemanager ben ik gaan helpen met de corona-aanpak. Waarbij het een voordeel is dat ik verpleegkundige ben van origine.’

Zaal met 20 bedden

Karens hulp bestond uit meedenken, organiseren en scherp houden. Heel concreet hield ze zich bezig met de organisatie van een cohortafdeling voor besmette verpleeghuisbewoners. ‘In 3 dagen tijd hebben we een zaal ingericht met 20 bedden inclusief alle materialen en een speciaal team met medewerkers van alle locaties van de organisatie.’ Intussen kregen ook bewoners van de aanleunwoningen coronaklachten. ‘Dan kom je in een situatie dat mensen te zwak zijn om thuis te blijven, maar te sterk voor opname in het ziekenhuis. Gelukkig konden deze bewoners terecht op de regionale cohortafdeling die in de tussentijd was opgezet.’ Mits ze getest waren, want de regionale cohortafdeling laat alleen mensen toe van wie vaststaat dat ze het coronavirus hebben. ‘De GGD was echter terughoudend met testen. Dus was het zaak elkaar op te zoeken en te begrijpen. Afstemming met de GGD, de huisartsen, het verpleeghuis, de thuiszorg en zelfs tot de burgemeester aan toe was nodig. De uitkomst was dat de locatie alle “verdachte” patiënten kon testen en uitplaatsen naar de cohortafdelingen. En dat is de locatie blijven doen.’

Boodschappen en was

Naast deze acute uitdagingen moest nog meer geregeld worden omtrent corona-aanpak. Karen: ‘De continuïteit van de zorg gaf bijvoorbeeld hoofdbrekens. Want de uitbraak trof niet alleen bewoners, maar ook medewerkers. Maar liefst 40% viel uit. Ook voor deze groep hebben we aangedrongen op testen. Want omdat ze zo hard nodig waren, was het essentieel om te weten of ze COVID-19 hadden of niet.’ De HR-afdeling was ondertussen uit alle macht mensen aan het werven. ‘Op de locatie werken nu verschillende mensen die de zorg jaren geleden verlieten, maar nu weer inspringen. Zij zijn een enorme steun.’ Ook moest de locatie een oplossing vinden voor de boodschappen en de was die normaal gesproken door familie werd gedaan. Verder moesten ze de communicatie met naasten op poten zetten en vragen van medewerkers beantwoorden. ‘Die vroegen zich bijvoorbeeld af waarom ziekenhuismedewerkers wel een haarnetje moeten dragen en zij niet. Voor medewerkers is een speciaal telefoonnummer geopend. En het locatiemanagement is continu aanwezig, ook in de weekenden en ’s avonds, om medewerkers te helpen.’

Geen nieuwe besmettingen

‘Nu zie je de rust weer terugkeren in het gebouw’, vertelt Karen. ‘De besmettingshaarden zijn weg, er komen geen nieuwe besmettingen meer bij. En de medewerkers die besmet waren, komen langzaamaan weer terug. Maar het coronavirus is nog niet weg. Ik help nu met het uitwerken van de dingen die in alle hectiek zijn blijven liggen. Bijvoorbeeld de vraag wat we straks met de cohortafdeling gaan doen. En hoe gaan we de reguliere zorg weer op gang brengen en zorgen we dat familieleden goed op de hoogte en betrokken blijven? En vergeet niet het onbegrip bij de bewoners. Veel bewoners snappen niet waarom ze niet naar buiten mogen en waarom hun naasten niet meer op bezoek komen. Medewerkers moeten veel uitleggen en zijn bezig het welzijn op een andere manier te organiseren. Door hierover mee te denken en waar mogelijk dingen te organiseren, ontlast ik de locatiemanager zoveel mogelijk.’

Heeft jouw locatie ook hulp nodig bij de corona-aanpak?

Dan kun je in aanmerking komen voor versnelde ondersteuning van een ‘Waardigheid en trots op locatie’-coach.

Kijk voor meer informatie op Waardigheidentrots.nl/corona-ondersteuning of neem contact op met het programmabureau van Waardigheid en trots op locatie via 030 – 789 25 10 of mail naar info@waardigheidentrots.nl.

Meer weten

Geplaatst op: 21 april 2020
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2020