Carebnb: een bed & breakfast, maar dan met een beetje ondersteuning

Wat als je na een behandeling of operatie uit het ziekenhuis komt en naar huis moet, maar je nog niet sterk genoeg voelt om zelf thuis te herstellen? Wat als je geen familie of vrienden hebt die je kunnen helpen, of je mantelzorger met vakantie is? Binnenkort kun je dan verblijven in een carebnb: een betrouwbare accommodatie in de buurt, waar de hulpverleners jouw buren zijn.

In 2015 riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers op om een concept te bedenken voor mensen met een lichte zorgvraag. ‘Er was toen een discussie gaande over het verdwijnen van verzorgingstehuizen en de grotere last voor mantelzorgers’, legt Femke Feenstra uit. ‘Ik dacht toen: kan ik niet bij mensen thuis een soort bed & breakfast bedenken, maar dan voor zorg?’

Voor architect Femke van architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra en adviseur Aziza Aachiche van adviesbureau Twynstra Gudde begon het onderzoek als een creatief idee. In eerste instantie waren ze niet van plan om het ook uit te voeren. ‘Terwijl we met ons onderzoek bezig waren ontstond er best veel publiciteit. We werden van allerlei kanten benaderd met de vraag of het echt uitgevoerd kon worden. Van een studie ging het opeens de praktijk in.’

Carebnb

Samen bliezen Femke en Aziza carebnb leven in. ‘Het is eigenlijk een soort bed & breakfast, maar dan met een beetje hulp’, legt Femke uit. Carebnb is tijdelijke opvang voor mensen met een lichte zorgvraag. De gastheer of gastvrouw biedt een logeerplek en hulp en ondersteuning bij de basisbehoeften, als tijdelijke vervangende mantelzorger. Bijvoorbeeld voor mensen die uit het ziekenhuis komen en thuis geen mantelzorg hebben of thuis trappen hebben terwijl ze geen trap meer kunnen lopen. ‘Via Carebnb kun je tijdelijk bij iemand verblijven in een huiselijke setting, in je eigen buurt.’

Geen zorg, maar ondersteuning

‘In onze gesprekken met mantelzorgers, verpleegkundigen en mensen met een lichte zorgvraag merkten we dat ze op zoek zijn naar vertrouwdheid. Een soort zekerheid dat ze ergens op terug kunnen vallen. Het is niet zozeer zo dat mensen heel veel verzorging willen. Ze willen vooral het gevoel hebben dat als er iets is, ze een gil kunnen geven. Het geeft extra vertrouwen in dat ze het uiteindelijk weer zelf kunnen. Het doel is uiteindelijk ook dat mensen weer naar hun eigen huis gaan.’ Carebnb is dan ook geen zorg, benadrukt Femke: het is ondersteuning. ‘Samen een kopje koffie drinken, een boterham langsbrengen, een wandelingetje maken.’

Aanbieders

De potentiële aanbieders van een carebnb zijn mensen die een intrinsieke motivatie hebben om iets voor anderen te doen. Ze hebben kamers over die ze kunnen aanbieden en ze zien een carebnb als een maatschappelijke bijdrage, als aanvulling op hun werk of pensioen. Mensen met een zorgvraag blijven tijdelijk bij ze logeren. ‘De grens is in principe ongeveer 3 weken. Je moet niet het gevoel hebben dat iemand bij je is komen wonen.’

Pilots

Sinds kort is het idee van Femke en Aziza écht praktijk. Onlangs zijn er 2 pilots gestart, in Amsterdam en Utrecht. ‘Mensen zeiden: ik kan wel een airbnb van mijn woning maken, maar ik wil liever iets zinnigs doen. Mensen helpen.’

Onderdeel van de pilot is ook contact met gemeenten. ‘We willen graag dat carebnb’s voor iedereen toegankelijk zijn, maar dat betekent dat er financiering vanuit gemeenten nodig is.’ Én de pilots moeten meer duidelijkheid scheppen over wat een “lichte zorgvraag” precies inhoudt. ‘Het is lastig: wat voor de een licht is, is voor de ander misschien zwaar. De richtlijn is dat iemand zich tot op zekere hoogte zelf moet kunnen redden. Voor ons is het ook nog aftasten, maar met deze pilots onderzoeken we dit soort dingen.’

De toekomst

Hopelijk wordt carebnb uiteindelijk een netwerk, mijmert Femke. ‘Dan zouden er in iedere stad een paar carebnb’s zijn, zodat je kunt kiezen en verschillende opties hebt om op terug te vallen. Het heeft wel een regionale functie: het gaat echt om zorg in de wijk. Maar we gaan geen mensen weigeren die van verder weg komen.’

Bron: De nieuwe praktijk

Meer weten

Geplaatst op: 5 november 2018
Laatst gewijzigd op: 5 november 2018