Brochure Familieparticipatie van Azora: familie als partner in zorg

Azora wil met het verbeterplan ‘Familieparticipatie’, een van de plannen voor Waardigheid en trots, bereiken dat familieparticipatie een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse zorg is. Op een aantal locaties van Azora is familieparticipatie al succesvol geïmplementeerd.

Brochure familieparticipatie

Een van die locaties is verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia, in Terborg. Binnen deze locatie van Azora is voor familie van cliënten een brochure ontwikkeld, waaraan bij de opname aandacht wordt besteed. Deze benadrukt het belang dat Azora hecht aan het actief betrekken van familie bij de dagelijkse zorg.

De bedoeling is dat zij nadrukkelijk partner in de zorg zijn of worden. Familieparticipatie is dan een samenspel tussen verzorging, de cliënt zelf en familieleden, wat uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Organisatiebrede implementatie

Niet alle locaties van Azora zijn op dit moment even ver gevorderd als locaties Antonia en Den Es binnen dit project. Wel is overal een start gemaakt met de implementatie en vindt een cultuuromslag plaats bij de medewerkers, cliënten en hun familie. De verschillende locaties leren van elkaar. Om dit proces te ondersteunen is de brochure van locatie Antonia aangepast voor de andere locaties en wordt nu ook daar intensief verspreid.

Meer weten

Geplaatst op: 9 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 5 januari 2023