Annie (persoonlijk begeleider SVRZ) over de omslag van werken vóór de patiënt naar werken mét de cliënt

SVRZ Waterwel In woonzorgcomplex Waterwel heeft SVRZ 2 groepswoningen voor elk 6 cliënten. De groepswoningen worden aangestuurd door SVRZ locatie Simnia. De groepswoning aan de Agathastraat is bedoeld voor mensen met een algemene gezindte. De woning aan de Reigersberg is bedoeld voor mensen met een reformatorische achtergrond. Binnen het complex heeft SVRZ een zorginfrastructuur. Binnen het complex kan SVRZ huishoudelijke zorg (Wmo zorg) bieden en andere vormen van thuiszorg coördineren en organiseren.

Annie is persoonlijk begeleider bij Ambachtsveld, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie van SVRZ. Zij werkt ruim 40 jaar in de zorg en vertelt over hoe zij haar werk ervaart.

‘Door de jaren heen heb ik een hele omslag meegemaakt in de zorg. Van het instellingsdenken en -werken vóór de patiënt naar het denken en werken mét de cliënt. Waar heeft iemand behoefte aan en hoe kunnen we aan de verwachtingen voldoen, als instelling, maar ook als zorgverlener? Het allerbelangrijkst vind ik het luisteren naar de cliënt; wat heeft hij of zij jou te vertellen? Op Ambachtsveld krijg ik de tijd en de rust om te luisteren. Het is voor mij elke keer weer een uitdaging om de nieuwe cliënten te leren kennen. Juist dan kun je steeds meer proberen hem of haar dat échte thuisgevoel te geven. Met dat gevoel komt ook een gevoel van veiligheid. Het mooiste aan mijn werk? Als ik daarin slaag.’

‘Bij SVRZ bepaalt de cliënt wat hij of zij nodig heeft. Als personeel ondersteunen we waar dat nodig is. We kijken vooral naar de mogelijkheden, en zo min mogelijk naar de beperkingen. De naasten zijn erg belangrijk. Doordat onze cliënten vaak niet meer in staat zijn hun behoeften uit te spreken, hebben we de familie hard nodig. Tegelijkertijd hebben familieleden vaak moeite met het feit dat hun man, vrouw, vader, moeder, opa of oma achteruitgaat. De acceptatie daarvan gaat niet zonder slag of stoot en dat is heel begrijpelijk. Als zorgverleners hebben we dus niet alleen de taak om onze cliënten te helpen, maar ook om de familieleden te ondersteunen.’

Bron: SVRZ

Meer weten

  • SVRZ neemt deel aan Ruimte voor verpleehuizen – Waardigheid en trots. Bekijk het verbeterplan van SVRZ.

Geplaatst op: 11 november 2015
Laatst gewijzigd op: 5 januari 2023